50 років1971 - 2021
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Школа : Домашні завдання 10 клас


 
Домашні завдання на IІ семестр 
2020/2021 н.р. 

Зарубіжна література

Дата

Тема

 

Домашнє завдання

Січень- лютий

Романтизм у США

Конспект ст. 135-136

Волт Вітмен

Есе . « Життя і творчість» ст. 137-141

« Листя трави» 

Виписати особливості збіркист. 140

« Пісня про себе « . 

Читати цикл поезій ст.141-143Виписати символ демократії 

Роман 19 ст. 

Конспектст. 146-148

Березень

Фредерік Стендаль . 

Біографія письменника ст. 149-154

 

Роман « червоне і чорне»

Історія написання ст. 155-156

 

Сюжет роману

Скласти план 156-161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система образів роману . 

Скласти соціальні портрети 161-168

Квітень 

Оскар Вайльд  

Есе « Естетика письменника і драматурга» ст. 170-179

Роман « Портрет Доріана Грея »

Виписати композиції і сюжетуст.180-184

Система образів роману 

Скласти опорну схему 185-187

 

Домашній твір 

« У чому полягає « нарцизизм « головного героя,»

Травень

Модерністська поезія другої половини 19 ст. 

Конспект190-193

 

Шарль Бодлер .Життя і творчість  

Есе ст. 194-198, Аналіз збірки « Квіти зла»

 

Поль Верлен . Відкриття французького символізму 

Виписати ст.205-215

 

Артюр Рембо . Художнє новаторство 

Виписати ст.216-225


Біологія

 

Дата проведення,

Д.З

Зміст навчального матеріалу

 

.

 

 

Вступ (4 години)

 
 
 

1.

  2.09

     1

Міждисциплінарні зв’язки біології та екології.

 

2.

  7.09

     2

Рівні організації біологічних систем та їхній

 

взаємозв’язок.

 

3.

 9.09

     3

Фундаментальні властивості живого.

 

4.

 14.09

     4

Стратегія сталого розвитку природи і суспільства.

 

 

 

Тема 1. Біорізноманіття

 

(орієнтовно 13 год.)

 

5.

 16.09

    5

Систематика – наука про різноманітність організмів.

 

6.

 21.09

    6

Принципи наукової класифікації організмів.

 

7.

 23.09

    7

Сучасні критерії виду.

 

Лабораторна робота 1. Визначення таксономічного

 

положення виду в системі органічного світу (вид на вибір учителя).

 
   

8.

 28.09

    Характеристика виду

Узагальнення та систематизація знань.

 

Навчальний проект

 

1. Складання характеристики виду за видовими критеріями.

 
   

9.

  30.10

    8

Віруси, віроїди, пріони. Особливості їхньої організації

 

та функціонування.

 

10.

  5.10

     9

Віруси, віроїди, пріони. Особливості їхньої організації

 

та функціонування.

 

11.

  7.10

    11

Гіпотези походження вірусів. Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування.

 
   

12.

  12.10

    10

Роль вірусів в еволюції організмів.

 

13.

  14.10

    10

Використання вірусів у біологічних методах боротьби

 

зі шкідливими видами.

 

14.

  19.10

    12

Прокаріотичні організми: археї та бактерії..

 

15.

 21.10

   13

Прокаріотичні організми: археї та бактерії..

 

Особливості їхньої організації та функціонування

 

16.

  26.11

    15

Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів.

 

17

  4.11

    14

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції.

 

18.

  9.11

 

Узагальнення та систематизація знань

 

         Дата                         Д.З

                                         

Тема 2. Обмін речовин і

перетворення енергії

(орієнтовно 15 год.) + 1

19.

 11.11                   16   

Білки, нуклеїнові кислоти, огляд будови й біологічної

ролі.

20.

 16.11                    17

Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі.

21.

  18.11                   18

Обмін речовин та енергії – основа функціонування

біологічних систем

22.

 23.11                    19

Особливості обміну речовин в автотрофних та

гетеротрофних організмів.

23.

 25.11                     скласти схему

                           обміну речовин

                           с.101    

Практична робота

1. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків

в організмі людини.

24.

 30.11                 20

Енергетичне забезпечення процесів метаболізму

25.

 2.12                    21

Способи отримання енергії в різних груп автотрофних

та гетеротрофних організмів.

26.

 7.12                     с.78-79

Роль процесів дихання в забезпеченні організмів

енергією.

27.

 9.12

Контрольна робота

28.

  14.12               23

Структури клітин, які забезпечують процеси

метаболізму

29

  16.12             22

Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму

клітини та цілісного організму.

30.

  21.12                25

Вітаміни, їх роль в обміні речовин.

Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з

нестачею чи надлишком надходження певних хімічних

елементів, речовин.

31.

 23.12                  25

Значення якості питної води для збереження здоров’я

людини.

Раціональне харчування основа нормального обміну

речовин.

32.

                             26

Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин.

Знешкодження токсичних сполук в організмі людини.

33.

 

Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму.

34.

                              24

Узагальнення та систематизація знань

                                         Д.З

Тема 3. Спадковість і мінливість

(орієнтовно 20 год.) + 2

 

25.01                       27,28

Організація спадкового матеріалу

 

30.01                        29

Активація генів

 

1.02                           30

Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та

їхні наслідки.

 

6.02                          34

Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень

спадковості людини.

 

8.02                         35 

Каріотип  людини

 

 

13.02                        36

Хромосомний аналіз

 

 

15.02                         37

Каріотип людини та його особливості.

 

20.02                         38

 

.Дослідження геному людини

 

 

 

 

   

 

 

 

20.02                       39

 

Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини.

 

22.02                        40

Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у

людини.

 

 

Узагальнення та систематизація знань


 

27.02                             33

Закономірності мінливості (спадкової, неспадкової)

людини.

 

1.03                                31

 

Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні

мутації

Лабораторна робота 2

Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості

 

6.03                               32

 

Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному

людини від шкідливих мутагенних впливів.

 

13.03                             38

Генетичний моніторинг в людських спільнотах.

Проект: створення буклету, постеру, презентації, бук-

трейлеру, скрайбу тощо (один на вибір)

орієнтовні теми:

Генетичний моніторинг в людських спільнотах.

Скринінг-програми для новонароджених.

Генотерапія та її перспективи.

 

15.03                            38

Особливості генофонду людських спільнот та чинники,

які впливають на їх формування

 

22.03                            39

Закономірності розподілу алелів в популяціях.

 

 26.03                           39

Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові

хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою

схильністю, їхні причини.

 

  29.03                         40

Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб

людини. Медико-генетичне консультування та його

організація.

 

 3.04                            с.155

Практична робота 2.

Розв’язування типових генетичних задач.

 

 

Контрольна робота

 

 

Тема 4. Репродукція та розвиток

(орієнтовно 12 год.) + 1

 

5.04                             42

Репродукція як механізм забезпечення безперервності

існування видів.

 

 10.04                         43

Особливості процесів регенерації організму людини.

 

 12.04                         44

Трансплантація тканин та органів у людини, її

перспективи. Правила біологічної етики.

 

 17.04                         45.46

Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього

впливають.

 

 19.04                          47

Старіння та смерть клітин.

 

 24.04                          48

Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки.

 

 26.04                          49

Поняття про онкогенні фактори та онкологічні

захворювання. Профілактика онкологічних

захворювань.

 

 30.04                          50     

Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини.

Лабораторна робота 3.

Вивчення будови статевих клітин людини.

 

 4.05                            51

Суть та біологічне значення запліднення. Причини

порушення процесів запліднення у людини.

 

 8.05                            52

Особливості репродукції людини у зв’язку з її

біосоціальною сутністю. Репродуктивне здоров’я.

 

 10 .05                          52

Сучасні можливості та перспективи репродуктивної

медицини. Біологічні і соціальні аспекти регуляції

розмноження у людини.

 

15.05                            53

Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що

розвивається (явище ембріональної індукції).

Лабораторні роботи 4.

Вивчення етапів ембріогенезу.

 

24.05                              54

Чинники, здатні справляти позитивний і негативний

вплив на процеси росту та розвитку людини.

 

 

Узагальнення та систематизація знань

bezpeka.zp.ua/uk/ognetushiteli Детальное описание духи в украине в интернет магазине на сайте.
Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види