49 years1971 - 2020
HomeContactsSite MapУкраїнська

Education : Методична робота


 План роботи методичного об′єднання вихователів
на 2019‒2020 н.р.
 
Засідання №1 (жовтень)
Організація виховної роботи. Методичне забезпечення.
1.    Завдання Методичного об’єднання на 20192020 н.р.
2.    Затвердження плану роботи МО на 20192020 н.р. та затвердження графіку відкритих виховних заходів.
3.    Рекомендації щодо змістового наповнення планів виховної роботи та їх оформлення.
4.    Затвердження планів роботи вихователів, педагога організатора, клубу зустрічі з цікавими людьми та клубу «Ерудит».
5.      Доповідь: «Педагогічна діагностика в роботі вихователя. Методи діагностики». (Дука Н.Б.)
 
Засідання №2 (листопад)
Методика  саморганізації як складової ефективної діяльності майбутніх спортсменів.
1.    .Аналіз методів колективної та індивідуальної саморганізації учнів.
2.    Методика поєднання самоорганізації та смисложиттєвих цінностей.
3.    Сучасні методи ефективної саморганізації як складової дисципліни.
4.     Форми побутової саморганізації в умовах інтернатської системи (з досвіду роботи)
5.    Доповідь «Форми і методи самоорганізації особистості в процесі заняття спортом» (Богоніс І.П.)
 
Засідання №3 (грудень)
Тема: «Актуальні методичні рішення щодо запобігання в учнів втрат життєвих цінностей».
1.    Особливості проявів депресивних станів у дітей та підлітків.
2.    Методи організації психолого-педагогічного супроводу дітей, які потребують додаткового захисту та опинилися в складних життєвих обставинах
3.    Аналіз причин потрапляння підлітків під деструктивний релігійний вплив та методи подолання його негативних наслідків
4.    Ознайомлення з методичним посібником «Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення». Методичні рекомендації.
5.    Доповідь: «Види підліткової депресії та шляхи її подолання в умовах закладу інтернатського типу» (Петик І.М.)
Засідання №4 (січень)
Тема: «Новітні методичні дослідження, спрямовані на формування в учнів потреби здорового способу життя».
1.    Проблеми виховання здорового способу життя, шляхи створення умов для впровадження превентивного виховання в училищі.
2.    Обговорення методів і засобів статевого виховання підлітків з врахуванням біополярних позицій релігійних вчень, світського світог-
ляду та ЗМІ.
3.    Організація дозвілля, формування світу захоплень учнів як шлях орга-
нізації здорового способу життя. Аналіз зайнятості учнів у вільний час.
4.    Практичне опрацювання інтерактивних вправ, для використання під час виховних заходів, щодо виховання здорового способу життя у підлітків.
5.    Доповідь: «Методики пропагування цілісного погляду на здоров’я для майбутніх спортсменів» (Вороняк Г.Н.)
 
Засідання №5 (лютий)
Круглий стіл: «Ефективні шляхи формування патріотичного світогляду учнівської молоді.
Сучасний погляд на патріотичне виховання».
1.    Опрацювання Указу Президента України від 13.10.2015 № 58013.10.2015 № 580 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки. Додаток до наказу МОН від 16.06.15 № 164
2.    Сучасні методи патріотично-виховної роботи громадських організацій.
3.    Презентація документального фільму «Зберегти не можна зруйнувати» в рамках проекту «Ctrl+S. Захисти майбутнє», як один з видів просвітницької роботи з учнями.
4.    Обговорення тематики виховних заходів з патріотичного виховання.
5.    Доповідь: «Новітні методичні досягнення у сфері формування в підлітків ціннісного ставлення до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю» (Волянюк С.М.)
 
Засідання №6 (березень)
Тема: «Інтерактивні методи розвитку в учнів культури поведінки, комунікативних вмінь і навичок». Прикладна конфліктологія.
1.          Методика роботи вихователя з формування в учнів культури поведінки та спілкування.
2.          Методи формування культури міжконфесійних відносин та етнічної толерантності серед вихованців училища.
3.          Вплив духовно-морального виховання на формування дружніх відносин в колективі. (з досвіду роботи).
4.          Проведення години спілкування на тему профілактики булінгу в навчальному середовищі.
5.          Доповідь: «Сучасні методи подолання найпоширеніших проявів насильства серед підлітків» (Замлинська Л.О.)
 
Засідання № 7 (квітень)
Тема: «Інноваційні методи педагогічної самоосвіти і саморозвитку».
1.            Самоосвіта і самовиховання як основа підвищення рівня професійної майстерності педагогів.
2.            Звіт за темами самоосвіти.
3.            Психологічний тренінг.
4.           Доповідь: «Й.Г. Песталоцці про мистецтво виховання» (Голодняк Н.М.)
 
Засідання № 8 (травень)
Тема: « Форми, методи і засоби екологічного виховання учнів училища. Набуття позитивного досвіду розвязання екологічних проблем».
1.            Актуальність екологічного виховання в умовах сьогодення.
2.            Метод екологічних асоціацій в процесі екологічного виховання.
3.            Обговорення годин спілкування на дану тематику
4.            Доповідь: Екологічна свідомість та культура як складова гармонійного розвитку, формування цілісної картини світу та життєвої компе-
тентності учнів училища. (Бережна Г.М.)
             
Засідання №9 (червень)
Тема: Педагогічний вернісаж
1.            Підведення підсумків, результатів роботи методичного об’єднання. Аналіз роботи.
2.            Аналіз і обговорення проведення відкритих виховних заходів та виховних годин.
3.            Самоаналіз виховної діяльності.
4.            Надання пропозицій щодо плану роботи на новий навчальний рік.
Contacts
Address:

Lviv, Knyagyni Olgy St.,1
tel: (032) 238 27 92
fax: 238 27 93

Director:

Rodak Stepan MyhaylovychBoxing
Rowing
Wrestling
Cycling
Water Polo
Handball
Shooting
Athletics
Luge
Gymnastics (Artistic)
Archery
Modern Pentathlon
Fencing
Football
Other