49 років1971 - 2020
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Домашні завдання 10 клас


Увага! Домашні завдання на час карантину

Українська мова
§ 50-58, вправи №4, 5, 7, після кожного параграфа есе на тему «Читання робить нас кращими»
 
Українська література
В. Винниченко «Момент», Леся Українка «Лісова пісня», «Contraspemspero» (напам’ять)
 
Алгебра
Тема: "Похідна та її застосування".
§ 18. Задачі на миттєву швидкість і дотичну до графіка функції. №18.1 - 18.3. №18.7 - 18.8.
§ 19. Поняття похідної. №19.1 - 19.9, №19.12 - 19.13.
§ 20. Правила обчислення похідних. №20.1 - 20.7, №20.9 - 20.10.
§ 21. Рівняння дотичної. №21.1 - 21.6.
§ 22. Ознаки зростання і спадання функції. №22.1 - 22.4, №22.7 - 22.8.
§ 23. Точки екстремуму функції. №23.1 - 23.5, №23.7 - 23.8.
 
Геометрія
§ 39. Вектори в просторі. №39.1, 39.3, 39.7, №39.9 - 39.18.
§ 40. Додавання і віднімання векторів. №40.1 - 40.3, №40.5 - 40.7, №40.15 - 40.16.
§ 41. Множення вектора на число. №41.2 - 41.5, №41.8 - 41.11, №41.13 - 41.16.
§ 42. Скалярний добуток векторів. №42.1, 42.3. 42.4, №42.5 - 42.9, №42.12 - 42.17.
 
Англійська мова
Твір та презентація на тему «Problems of ecology in the 21 st century».
 
Зарубіжна література
Ф. Достоєвський «Злочин і кара», О. Вайльд « Портрет Доріана Грея».
 
Географія
Розділ V«Африка» ( параграфи 39- 43). Вивчити столиці Америки
 
Історія України
Параграфи 28-32, виконати письмово завдання 1, 3, 4, 5 після кожного параграфа
 
Хімія
Параграф 28 , впр. 5-10 , стор. 152.
Паграф 29 , впр. 1-6 , стор. 159 .
 
Біологія
Практична робота №2 - «Розвязування типових задач з генетики», стор. 155 (підручник).            
Лабораторна робота» №2 – «Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості у людини», стор. 155 (підручник).
Відеоуроки «Цікава біологія». Теми – «Сучасні завдання медичної генетики».
«Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб»   http://pakharchuk.blogspot.com
 
Фізика
Параграф  35 «Механічні властивості твердих тіл», впр. 35 (3, 4).
Параграф 36 «Внуутрішня енергія та способи її зміни», впр. 36 (1-4).
Параграф 37 «Робота в термодинаміці», впр. 37 (1-5).
Параграф 38 «Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес», впр. 38 (1-4).

 
Громадянська освіта (10-Б)
 
1. прочитати тему 5.5, створити рекламу окремих аспектів своєї діяльності ( рекламу себе або свого виду спорту) у вигляді відеоролика або презентації.
2. прочитати тему 5.6, написати твір-роздум «Позитивні та негативні сторони маніпуляцій та фейків у ЗМІ. Як пропаганда в ЗМІ впливає на суспільство?»
3.прочитати тему 5.7, створіть інформаційну кампанію ( у вигляді фото-, відео- чи текстових матеріалів) в межах школи чи виду спорту для запобігання конфліктів та ворожнечі.
4. прочитати тему 5.8, оберіть будь яку статтю в ЗМІ для аналізу, різними кольорами виділіть факти, судження, упередження.
5.прочитати тему 5.9, виберіть статтю в ЗМІ для аналізу за нижче зазначеним планом:
Авторство
·         Хто створив повідомлення?
Цілі
·         З якою метою їх було створено?
·         До чого вони підштовхують мене?
·         Яка цільова аудиторія?
 Економіка
·         Хто заплатив за ці повідомлення?
Реакція
·         Що я можу зробити у відповідь на цей меседж?
·         Як це повідомлення впливає на мої почуття?
·         Як мої емоції впливають на мою інтерпретацію меседжа?
Вплив
Хто отримає користь від повідомлення?
·         Кому воно може завдати шкоди?
·         Чи це повідомлення корисне для мене або подібних
 
6.Прочитати тему 5.10, дайте відповідь письмово на запитання на ст. 42 «Застосовуємо набуті знання та досвід».
Відповіді скидувати на пошту вчителя maletca_ya@ukr.netДомашні завдання на I семестр 
2019/2020 н.р. 

      Фізика 10 клас
 
п/п
 
Місяць
Тема уроку
 
Д/з
Механіка
Вступ (2 год)
1
Вересень
Зародження та розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку.
§ 1 - 2
2
Методи наукового пізнання.
  § 3 - 5                                § 3 - 5                                  § 3 - 5
Розділ 1. Кінематика ( 10 год)
3
 
Механічний рух і його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло та матеріальна точка. Система відліку. Відносність механічного руху. Траєкторія руху. Шлях і переміщення.
              § 3 - 5
4
Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху. Закон додавання швидкостей.
§ 6, з. 9,12
5
Графіки руху.
З. 15
6
Розв’язування задач з теми «Рівномірний прямолінійний рух»
з.  33
7
Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху.
§ 3, з. 37
8
Пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки руху.
§ 10, 11
з. 47, 59
9
жовтень
 
Лабораторна робота № 1 «Визначення прискорення при рівноприскореному русі»
Звіт до л/р
10
Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.
§ 13, з. 54, 70
11
Рівномірний рух тіла по колу. Період і частота обертання. Кутова швидкість.
§ 14, 15,
з. 78, 86
12
Контрольна робота № 1 з теми «Кінематика»
Основне з теми
Розділ 2. Динаміка (20 год)
2.1. Закони динаміки. Рух тіла під дією декількох сил (11 год)
13
 
Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.
§ 16, 17,
з. 103, 104, 115, 117
14
Лабораторна робота № 2 «Вимірювання сил»
Звіт до л/р
15
Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність.
§ 18,19,
з. 92
16
Другий закон Ньютона.
§20,
з. 120-124
17
листопад
Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.
§ 21,
з. 125-126
18
Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага та невагомість.
§ 22, 23, 24, 25, 26,
з. 128, 155
19
Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики.
§ 27, з.161
20
Рух тіла під дією кількох сил.
§ 28, 29, з.174,175
21
Рух тіла під дією кількох сил.
§ 28, 29,
з.181, 182
22
Розв’язування задач з теми «Закони динаміки».
Підготуватись до заліку
23
 Залік з теми «Закони динаміки. Гравітаційна взаємодія»
Основне з теми
2.2.Рівновага тіл. Закони збереження в механіці (9 год)
24
 
Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання.
§ 30- 32,
з. 199, 203
25
грудень
Лабораторна робота № 3 «Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил»
Звіт до л/р
26
Розв’язування задач з теми «Рівновага тіл»
з.204-206
27
 
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.
§ 33, 34, з.210
28
Розв’язування задач з теми «Закон збереження імпульсу»
з.212,
220-223
29
Механічна енергія. Кінетична та потенціальна енергія.
§ 35,
з. 228, 234
30
Розв’язування задач з тем «Закон збереження імпульсу. Механічна робота»
з.252-256
31
Закон збереження енергії.
§ 36, з.239
32
Розв’язування задач з теми «Закон збереження енергії». Самостійна робота.
Індивідуальне завдання
 
Хімія  10-клас
Тема уроку
ДЗ
Місяць
1
Найважливіші класи неорганічних сполук
§1, зош. Ст..13-14
Вересень
2
Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома й види хімічного зв’язку
§2, зош. Ст..16
Вересень
3
Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речови­ни. Явище алотропії, ало­тропні видозміни Оксигену й Карбону. Значення озо­нового шару для життя організмів на Землі
§3,4, зош. Ст..21-22
Вересень
4
Поширення неметаліч­них елементів у природі, застосування неметалів. Поняття про адсорбцію
§5, зош. Ст..26
Вересень
5
Основні фізичні й хімічні властивості неметалів
§5, зош. Ст..29-30
Жовтень
6
Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Склад, фізичні властивос­ті, добування в лабораторії амоніаку й хлороводню
§6, зош. Ст..33
Жовтень
7
Взаємодія амоніаку хлороводню з водою. Солі амонію. Якісна реак­ція на йони амонію та хлорид-іони
§7, зош. Ст..38,41
Жовтень
8
Оксиди неметалічних еле­ментів. Кислотний ха­рактер оксидів і гідратів оксидів неметалічних еле­ментів
§8, зош. Ст..46
Жовтень
9
Сульфатна кислота і суль­фати. Найважливіші при­родні сульфати, якісна реакція на сульфат-іон. Застосування сульфат­ної кислоти й сульфатів. Охорона навколишнього середовища від забруд­нення викидами сульфу- ровмісних речовин
§9, зош. Ст..54-55
Листопад
10
Нітратна кислота і нітра­ти, їх поширення в приро­ді. Проблема вмісту нітра­тів у харчових продуктах
§10, зош. Ст..61-62
Листопад
11
Загальні відомості про мі­неральні добрива. Раціо­нальне використання до­брив і проблеми охорони природи. Роль хімії у роз­в’язанні продовольчої проблеми
§11, зош. Ст..68-69
Листопад
12
Карбонатна кислота. Со­лі карбонатної кислоти, їх поширення в природі й застосування. Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон
§12, зош. Ст..74
Листопад
13
Практична робота №1. Добування вуглекислого газу. Взаємоперетво­рення карбонатів і гідро- генкарбонатів.
§13
Грудень
14
Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання. Розв’язування задач на вихід продукту реакції
§14, зош. Ст..78-79
Грудень
15
Кругообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі
§15, зош. Ст..80-81
Грудень
 
Українська мова 10 клас
       
Місяць
Тема
Домашнє завдання
Вересень.
 Мовлення як предмет стилістики і культури
мовлення
Д.з – творча роб.
§1-2, впр.23
склад. діалогів.
Звуковий склад мови. Норми вимови.
§3-4,впр.61
Жовтень.
Вимова голосних і приголосних звуків.
§5,впр.69
Орфоепічні норми – правильна вимова голосних  і приголосних звуків.
§5,впр.65
Наголос в словах.
§5,впр.84
Позначення на письмі  голосних і приголосних
звуків.
§5,впр.82
Написання м’якого знака.
§6,впр.82
Написання апострофа.
§6,впр.85
Складні випадки написання великої букви.
 
Виступ на зборах.
Підгот. до виступу.
Тематична контрольна робота.
Повтор.вел.букв у
в словах.
Листопад.
Виступ на зборах.
Підгот.виступу.
Написання слів з великої букви.
 
Написання слів з ненаг. голосн.
§ 6, впр.78.
Переказ тексту.
Переказ тексту.
Написання слів з ненаг. голосн.
§ 7, впр.103.
Написання слів з подвоєн. і подовжен.
приголосні. Складання діалогів.
§7, впр.107
Грудень.
Правопис слів іншомовн. походження.
§7, впр.109
Слово, його лексичне значення.
§ 10, впр.152
Стилістично нейтральна лексика
§ 11, впр.163
                           
Біологія 10 клас
Місяць
Теми
Д/з
Вересень
Міждисциплінарні зв’язки біології та екології
§ 1,2
Рівні організації біосистем
§ 3
Систематика-наука про різноманітність організмів. Сучасні критерії видів.
§ 4,5
Віруси, пріони, віроїди.
§ 6,7
Прокаріоти.
§ 8,9
Жовтень
Тема”Біорізноманіття”
 
Сучасні погляди на систему еукаріотів.
§ 10
Біорізноманіття. Рослини.
§ 12
Гриби
§ 14
Безхребетні тварини.
§ 13
Хребетні тварини.
§ 13
Проект “Характеристика видів за видовими критеріями”.
Ст. 57-58
Узагальнення знань з теми ”Біорізноманіття “.
Тести ст.61
Білки нуклеїнові кислоти.
§ 18
Вуглеводи, ліпіди.
§17
Листопад
Тема”Обмін речовин та перетворення енергії”.
 
Обмін речовин та енергії-основа функціонування живих систем.
§ 15
Особливості обміну речовин автотрофів та гетеротрофів.
§16
Енергетичне забезпечення процесів метаболізму.
§22,23
Грудень
Ферменти
§ 19
Вітаміни.
§ 21
Значення якості питної води для збереження здоров’я.
§25
Раціональне харчування.
§ 24
Знешкодження токсичних речовин в організмі людини.
§ 26
Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму.
§ 27
Узагальнення знань з теми”Обмін речовин та енергії”.
Тести ст. 111

Українська література 10 клас
Місяць
Теми
Домашні завдання
вересень
І.С.Нечуй Левицький
Біографія
Повість «Кайдашева сім’я»
 
Сюжет,композиція.
Образи,проблеми.
Цитати до характеристики образів.
Панас Мирний
 
 Соц.- психол. роман «Хіба ревуть воли,як ясла повні?»
Біографія
Історія написання роману. Чіпка - головний герой
роману.
жовтень
Люди «соціального дна».               (Чіпка,Грицько,Максим.)
Життєвий вибір персонажів. 
Жіночі образи.
Іван Карпенко-Карий.    Комедія «Мартин Боруля».
Біографія.
Образи п’єси.
листопад
Михайло Старицький.
Огляд творчості.
Конспект.
Повість «Оборона Буші».
Прочитати.
Іван Франко.
Біографія.
Зб. «З вершин і низин».
 «Гімн» - напам’ять.
 Зб. «Зів’яле листя».  
Напам’ять  «Ой ти, дівчино…»,
 «Чого являєшся мені…»
 Філософська лірика Франка.
 Поема «Мойсей».
 Пролог.
Проблеми,образи.
Напам’ять уривок.
грудень
Проза Франка.
Борис Грінченко. «Катерина». 
Прочитати,аналіз. 


Алгебра 10 клас
Місяць
Тема уроку
Домашні завдання
Вересень
Числові функції.
Графік функції
§-2.3,№53,55,57,59,61
Жовтень
Монотонність
функції.
№81,88,90
Листопад
Парні і непарні
функції.
§-2.5,§2.4
Розвязування вправ.
§-2.8
Метод інтервалів
№114,117,119,121,215,
217,227
Грудень.
Корінь n-го
степеня.   
§-3.11,§-3.12.
Розв’язування вправ.
3.13,№301,305,309,
322,337,342,
№366,378,385

Геометрія 10 клас
Місяць
Тема уроку
Домашні завдання
Вересень
Аксіоми стереометрії. Взаємне          розміщення прямих у просторі.
§-2.1,§-2.2,§-3.1,стор.79-83
Жовтень
Листопад
Взаємне розміщення прямої  і  площини у просторі, паралельність площин.
§-3.2,§-3.3,§-4.1,стор.107-111
Грудень
Паралельність площин.                             
 §-4.2,стор.138-142
 
Світова література 10 клас
Місяць
Тема уроку
Домашні завдання
Жовтень
Оноре де Бальзак «Гобсек». Влада золота та її  філософія в повісті.
Читати,аналізувати образ Гобсека, цитатна характеристика.
Листопад
Ф.Достоєвський  «Злочин і кара». Еволюція образу  Раскольнікова.
Твір «Петербург» Достоєвського.
Читати, аналізувати, цитатна характеристика героїв
Грудень
Лев Толстой  «Анна Кареніна»
Психологічний аналіз героїв роману.                                 
Суперечливий образ Анни.
 
 
Англійська мова 10 клас
Місяць
Тема
Д/З
Вересень
Люди і стосунки
People and Relationship
Впр. 4, ст..4
Слова, ст..6
10 речень зі словами
Впр.4, ст..9
Впр.5, ст..9
Слова, ст..10
Впр.2, ст..12
Впр.7, ст..15
Впр.1,ст..18
 
Жовтень
Вибір професії
Choose the career!
Слова, ст..20
Впр.4, ст..22
Впр.2, ст..23
Впр.4, ст..25
Слова, ст..26
Впр.4, ст..27
Впр.1, ст..28
Впр.4, ст..33
Впр.1, ст..34
Впр.2, ст..34
 
Листопад
Чому ми ходимо до школи?
Why go to school?
Впр.3, ст..36
Слова, ст..37
Впр.1, ст..39
Впр.3, 6ст..41
Впр.5, ст..43
Впр.3, ст..44
Впр.2, ст..45
Впр.2, ст..49
Впр.1, 2, ст..52
 
Грудень
Національна кухня
NationalCuisine
Слова, ст..56
Впр.4, ст..56
Впр.5, ст..56
Впр.2, ст..59
Впр.5, ст..60
Впр.1, ст..61
Впр.3, ст..63
Впр.1, ст..64
Впр.3, ст..67
Впр.1, ст..69
Написати рецепт улюбленої страви
 
Інформатика 10 клас
 
Зміст навчального матеріалу
 
Дата
 
Д/з
Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси, інформаційні системи як важливі складники й ознаки сучасного суспільства
Сучасні інформаційні технології. Людина в інформаційному суспільстві
 
Вересень
1.1; 1.2
 Проблеми інформаційної безпеки. Загрози при роботі в Інтернеті і їх уникнення
Навчання в Інтернеті. Професії майбутнього – аналіз тенденцій на ринку праці. Роль інформаційних технологій в роботі сучасного працівника
1.3; 1.4
Комп’ютерно-орієнтовані засоби планування, виконання і прогнозування результатів навчальної, дослідницької і практичної діяльності
Інтернет-маркетинг та інтернет-банкінг. Системи електронного урядування. Цифрове громадянство
1.5; 1.6
 Поняття про штучний інтелект, інтернет речей, Smart-технології та технології колективного інтелекту
1.7
Моделі і моделювання. Класифікація моделей. Комп’ютерне моделювання
 
Жовтень
2.1; 2.2
Комп’ютерний експеримент. Основи статистичного аналізу даних
Обчислення основних статистичних характеристик вибірки засобами електронного процесора
2.3; 2.4
Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка
2.5
Розв’язування рівнянь, систем рівнянь, оптимізаційних задач
Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків. Розв’язування задач з різних предметних галузей
 
Листопад
2.6; 2.7
Поняття бази даних і системи управління ними.  Реляційна модель даних
3.1; 3.2
Основні відомості про СУБД Access 2016  
3.3
Таблиці  та запити у СУБД Access 2016
 
Грудень
3.4; 3.5
Технології опрацювання мультимедійних даних
Поняття про мову розмітки гіпертекстового документа
4.1; 4.2.
Системи керування вмістом для веб-ресурсів. Адміністрування сайту
4.3
 
 
Правознавство 10 клас
 
Місяць
 
Тема уроку
 
Домашнє завдання
 
Вересень
 • Вступ
 
Частина перша: ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ
 • Історичний аспект виникнення держави та права
 • Загальна характеристика держави та державної влади
 • Державний лад.
 
 
 
1
2
3
 
 
Жовтень
 • Політичні режими. Територіальний устрій.
 • Особа, суспільство, держава
 • Громадянство. Правова держава.
 
 
4
 
5
 
6
 
Листопад-грудень
 
Узагальнення. Тематична атестація .
 
Частина друга: ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН
 • Поняття і загальна характеристика права
 • Поняття і структура правової системи.
 • Правовідносини. Види і суб’єкти.
 • Об’єкти і зміст правовідносин.
 • Правопорядок 
 • Правопорушення.
 • Юридична  відповідальність.
 
Узагальнення. Тематична атестація .
 
 
 
7
8
9
10
11
 
6-11
 
 
Історія України 10 клас
Місяць
Тема уроку
Домашнє завдання
            вересень
 
Вступ
Тема 1. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ XX ст.
Україна у складі Росії та Австро-Угорщини. Становище населення.Суперечливі процеси модернізації повсякденного життя. Проблеми становлення та консолідації української нації. Події російської революції 1905-1907рр. в Україні.
 
1
 
2
2
 
3
4-5
       жовтень
 
Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на українські землі. Розвиток культури на початку XX ст. Освіта. Наука. Видатні вчені.  Церковне життя.
 
6-7
8-9
конспект
     листопад
 
Узагальнення.
Контрольна робота № 1.
Тема 2. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ.   ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Україна в геополітичних планах країн Антанти і Троїстого союзу.
Воєнні дії на території України у 1914 р.
 
1-9
1-9
 
 
10
11
         грудень                           
 
 
 
Воєнні дії на території України в 1915-1917 рр.
Початок Української революції.
І і II Універсали Центральної Ради.
Прорахунки Центральної Ради. Загострення конфлікту Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії.
Узагальнення.
Контрольна робота № 2.
 
12
13
14-15
Конспект
 
10-15
10-15
 
Всесвітня історія 10 клас
Місяць
Тема уроку
Домашнє завдання
        вересень 
 
Вступ.
Періодизація світового розвитку. Людство у 1900- 1939 рр. ХХ ст.
Тема № 1. Передумови виникнення Першої світової війни. Війна та її наслідки.
Міжнародні кризи та конфлікти на початку ХХ ст. 
Причини, привід та початок Першої світової війни.
Вступ у війну США. Вихід Росії з війни.
 
1
2
 
 
3
4
5
 
    жовтень           
 
Основні театри військових дій. Військові кампанії та основні битви 1914 – 1918 рр.
Завершення війни. Поразка Німеччини та її союзників.
Узагальнення. Контрольна робота № 1.
 
 
6
7
 
1-7
      листопад
 
Тема № 2. Повоєнне облаштування світу. Версальсько-Вашингтонська система договорів.
Паризька мирна конференція . “14 пунктів” В. Вільсона.
Вашингтонська конференція.
Перегляд повоєнних договорів у 20-х рр.. ХХ ст. (Плани Дауеса та Юнга).
Узагальнення. Контрольна робота № 2.
 
 
 
8
9
10
7-10
            грудень
 
Тема № 3. Провідні держави світу в 20 - 30-х рр. ХХ ст.
Зміна статусу провідних країн світу після Першої світової війни. Період економічної стабільності.
Причини, прояви та наслідки світової економічної кризи 1929 – 1933 рр. (Великої депресії)
Доба “проспериті” (процвітання) у США.
Внутрішня та зовнішня політика правлячих кіл Великої Британії у 20-х рр.
 
 
11
 
12
 
13
14
 
 «Географія: регіони та країни». 10 клас
 
 
Дата
 
Зміст навчального матеріалу уроку
 
Д/з
1
 
вересень
Що вивчає курс «Географія: регіони і країни». Регіони світу (за класифікацією ООН). Глобалізація як провідна тенденція розвитку сучасного світу. Пізнавальна та конструктивна роль країнознавства у сучасному світі.Джерела знань про регіони та країни світу.
§ 1
2
Сучасна політична карта світу та окремих регіонів. Головні об’єкти політичної карти.
§ 2
 
РОЗДІЛ І. ЄВРОПА
 
Тема 1. Загальна характеристика Європи (6 год.+ 1 год.)
3
 
Особливості економіко-географічного положення Європи. Склад регіону. Сучасна політична карта Європи. Форми державного правління і територіального устрою країн Європи. Прояви сепаратизму. Типи країн Європи за рівнем економічного розвитку.
§ 3
4
Інтеграційні процеси. Міжнародні організації в Європі: Європейський Союз, Рада Європи. Країни Шенгенської зони. Роль НATO у загальноєвропейській системі безпеки.
§ 4
5
 
Природні умови і ресурси регіону.
§5
6
Населення Європи: демографічні процеси, природний та механічний рух. Демографічна політика. Структура населення регіону. Українська діаспора у країнах Європи. Урбанізація, субурбанізація, рурбанізація, джентрифікація. Світові міста в Європі, міські агломерації, мегаполіси.
§6
7
 
жовтень
Особливості економіки країн Європи. Первинний сектор економіки. Добувна промисловість: основні райони видобування палива, рудної та нерудної сировини. Сільське господарство. Лісове господарство.
§7
8
Вторинний сектор економіки. Переробна промисловість. Основні регіони промисловості. Реіндустріалізація.
§8
9
Третинний сектор економіки. Сфера послуг. Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли. Зв’язки України з країнами Європи.
§9
10
Практична робота 1. Порівняльна характеристика структури промислового виробництва двох економічно розвинених невеликихкраїн Європи (на вибір учнів)
 
11
Підсумковий урок(Вступ. Розділ І. Тема 1)Тематичне оцінювання 1.
§1-9
 
Тема 2. Країни Європи (10 год. - 1 год.)
12
 
Німеччина. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці (МПП). Система розселення і роль федеральних земель в її розвитку.     Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складники третинного сектору. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Особливості аграрного сектору. Характерні риси просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Німеччиною.
§10, 11
13
 Франція.Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у МПП. Система розселення. Франкофонія. Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складники третинного сектору. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Особливості аграрного сектору. Характерні риси просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Францією.
§ 12
14
 
листопад
Велика Британія. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у МПП. Система розселення. Співдружність націй. Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складові третинного сектору. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Особливості аграрного сектору. Характерні риси просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Великою Британією.
§13
15
Італія. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у МПП. Система розселення. Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Домінуючі складові третинного сектору. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Спеціалізація аграрного сектору. Характерні риси просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Італією
§14
16
Польща.Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у МПП. Система розселення. Прискорений розвиток третинного сектору, сучасна транспортна система країни. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Спеціалізація аграрного сектору. Характерні риси просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Польщею.
§15
17
Білорусь.Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у МПП. Система розселення. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Спеціалізація сільського господарства. Особливості розвитку третинного сектору. Характерні риси просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Білоруссю.
§16
18
Росія.Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у МПП. Національний склад населення. Українська діаспора в Росії. Система розселення. Роль Москви у контролі та перерозподілі економічних ресурсів країни. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Спеціалізація сільського господарства. Особливості розвитку третинного сектору. Характерні риси просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Росією.
§17
19
Практична робота 2. Складання картосхеми просторової організації економіки однієї з європейських країн «великої сімки» (за вибором).
§18
20
Підсумковий урок (Розділ І. Тема 2) Тематичне оцінювання 2.
§10-18
 
Розділ II. АЗІЯ
Тема 1. Загальна характеристика Азії (5 год.)
21
грудень
Особливості економіко-географічного положення Азії. Склад регіону. Сучасна політична карта Азії. Форми державного правління і територіального устрою країн Азії. Типи країн Азії за рівнем економічного розвитку. Міжнародні організації в Азії: АСЕАН, Ліга арабських держав. Райони збройних конфліктів та проявів тероризму.
§19,20
22
 
Природні умови і ресурси регіону.
§ 21


Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види