ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Абітурієнтам


 
 
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 
до комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівське училище фізичної культури» у 2016 році
 
  
Провадження освітньої діяльності у КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 527409, дата видачі 03.10.2014р., термін дії до 01.07.2017р.
Правила прийому розроблені Приймальною комісієюКЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 15 жовтня 2015 року №1085, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 р. за № 1351/27796. та Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 2061 від 5.11.1999р. (із змінами)
 
 
1. Загальні  положення
 
1.1. КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» (далі Училище) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою на освітньо-кваліфікаційному рівні молодшого спеціаліста за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» (кваліфікація 3475 «тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.»)в межах ліцензованого обсягу, який складає 30 осіб. Нормативний термін навчання – три роки, форма навчання – денна.
1.2. До Училища приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, подали сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, пройшли поглиблений медичний огляд у медичній частині училища та склали вступні випробування (творчий конкурс) з обраного виду спорту.
1.3. Для вступників, які потребують проживання під час вступу, надаються місця у гуртожитку училища за письмовою заявою абітурієнта. Умови проживання – чотиримісні житлові кімнати з усіма вигодами.
 
 
2. Вимоги до рівня освіти вступників
 
2.1.  На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
2.2. За специфікою діяльності Училище є спеціалізованим навчальним закладом спортивного профілю, який діє відповідно до Положення «Про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 2061 від 5.11.1999р. (із змінами) та забезпечує розвиток спортивних здібностей і обдарувань дітей і молоді з метою підготовки спортсменів до національних збірних команд України з відповідних видів спорту. Види спорту, з яких ведеться підготовка спортсменів в училищі, визначені Загальною чисельністю учнів і студентів на 2012-2016навч.р.р., затвердженою Львівською обласною радою та погодженою Міністерством молоді і спорту України 08.08.2012р. Обов’язковою умовою при вступі до Училища є проходження поглибленого медичного огляду у медичній частині училища, результати якого можуть бути підставою для відмови у зарахуванні. Поглиблений медичний огляд проводиться в медичній частині училища в період з 11 до 20 липня 2016р.
2.3. В училищі не проводиться набір студентів з особливими потребами.
2.4. Училище здійснює прийом студентів на І курс на такі види спорту: бокс, боротьба вільна та жіноча, велоспорт (трек), веслування на байдарках і каное, водне поло (хлопці), гандбол (дівчата), санний спорт, легка атлетика, стрільба кульова, стрільба з лука, сучасне п¢ятиборство, фехтування.
 
 
3. Фінансування підготовки фахівців
 
3.1. Фінансування підготовки фахівців з вищою освітою та спортсменів в Училищі здійснюється за рахунок видатків обласного бюджету. Студенти училища мають право безоплатно здобувати вищу освіту, якщо освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здобувається вперше.
 
 
4. Строки прийому заяв і документів , проведення творчого конкурсу та зарахування на навчання
 
4.1. Приймальна комісія училища працює за таким тижневим розкладом: понеділок-п'ятниця з 9 до 17 год., субота - з 9 до 14 год.
4.2. Прийом заяв і документів, творчий конкурс, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:
 
Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання
вступники на основі повної
загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів
11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс
о  18.00 години 20 липня 2016 року
Строки проведення творчого конкурсу
21 – 27 липня  2016 року
Строки виконання вступниками вимог до зарахування
До 18.00 години 5 серпня 2016 року
Строки оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників
 не пізніше 12.00 години 1 серпня 2016 року
 
Терміни зарахування вступників
 не пізніше 12.00 години  6 серпня 2016 року
 
 
5. Порядок прийому заяв і документів
 
5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Приймальної комісії училища (далі - заява) тільки в паперовій формі. Заява подається вступником до Приймальної комісії училища особисто. В заяві вступники вказують спеціальність, форму навчання та пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ними заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.
5.2. Факт кожної подачі заяви заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі Єдина база даних) безпосередньо під час прийняття заяви.
5.3 Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Подання заяви та документів на вступ до училища фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою Училища
5.4. Під час подання заяви вступник пред’являє особисто:
· паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
· атестат про повну загальну середню освіту і додаток до нього;
·   сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури;
5.5. До заяви вступник додає:
· атестат про повну загальну середню освіту і додаток до нього - за особистим вибором оригінали або копії;
·  копію паспорта громадянина України, свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта, або іншого документа, який засвідчує особу і громадянство;
·  сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури – за особистим вибором оригінал або копію.
·  чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4см.
5.6. Вступники подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2016році.
5.7. Приймальна комісія засвідчує копію атестата про повну загальну середню освіту і додатка до нього, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
5.8. Вступники, які не подали сертифікат з української мови та літератури, до участі в конкурсному відборі не допускаються і на навчання до училища не зараховуються.
5.9. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти за допомогою бази даних Центру. Письмове підтвердження Центром невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання або анулювання наказу про зарахування, якщо такий виданий.
5.10. Заяви, подані вступниками до приймальної комісії та зареєстровані у Єдиній базі даних, обробляються приймальною комісією. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній базі даних.
5.11. Вступники мають право подати до Приймальної комісії інші додаткові документи, які на їх думку, можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі (підтверджувальні документи спортивних досягнень, рівня спортивної підготовленості, змагальної діяльності в т.ч. дипломи, грамоти, сертифікати, виписки з протоколів офіційних змагань, які проходили у 2015-2016 роках, кваліфікаційна книжка спортсмена, посвідчення про спортивне звання і т.п.).
5.12. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про їх допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Училища. У заяві фіксується факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до училища, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання та творчого конкурсу, які підтверджуються особистим підписом вступника.
  
 
6.Порядок проведення конкурсного відбору та творчого конкурсу
  
6.1. Приймальна комісія училища допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (або його копію) з української мови та літератури і пройшли творчий конкурс.
6.2. Для конкурсного відбору осіб на навчання до Училища конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з української мови та літератури, творчого конкурсу та середнього бала атестата про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти.
 - ваговий коефіцієнт сертифікату з української мови та літератури становить 0,65 (65%)
 - ваговий коефіцієнт результатів творчого конкурсу становить 0,25 (25%)
 - ваговий коефіцієнт середнього бала атестата  становить 0,1 (10%)
6.3. Середній бал атестата обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала  і вноситься до Єдиної бази даних. Оцінки з атестата, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.Внесений до Єдиної бази даних середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала атестата про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали за таблицею відповідності, затвердженою Міністерством освіти і науки України.
6.4. Для проведення творчого конкурсу в училищі створюються предметна екзаменаційна комісія, склад якої затверджується директором училища.
6.5. Програма творчого конкурсу розробляється Приймальною комісією і затверджується її головою за три місяці до початку прийому документів і оприлюднюється на web-сайті училища www.ufk.lviv.ua  у розділі «Абітурієнтам»
6.6.Програма творчого конкурсу з обраного виду спорту передбачає визначення рівня змагальної діяльності, спортивної підготовленості та спортивних досягнень, відповідності рівня спортивної підготовленості вимогам Типового навчального плану з видів спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю на 2012-2016 роки на день проведення вступного випробування. Результати творчого конкурсу оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
6.7. Особи, які без поважних причин, не з'явилися на творчий конкурс у визначений розкладом час,  а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі у творчому конкурсі та конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
6.8. Апеляції на результати вступних випробувань в училищі розглядає Апеляційна комісія училища, склад та порядок роботи якої затверджується наказом директора.
6.8.1.   Апеляція вступника на результати творчого конкурсу подається не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.
6.8.2.   Апеляції розглядаються на засіданні комісії не пізніше наступного робочого дня після їх подання. Додаткові опитування та перескладання абітурієнтами випробувань не допускаються.
6.8.3.   Апеляція вступника розглядається комісією один раз. Повторні апеляції не розглядаються.
6.8.4.   Про висновки комісії оперативно інформується особа, яка подала апеляцію та приймальна комісія училища. За вимогою особі, яка подала апеляцію, дається письмова відповідь.
6.9. Відомості щодо результатів творчого конкурсу формуються в Єдиній базі даних.
 
  
7. Зарахування поза конкурсом
 
 7.1. До Училища зараховуються поза конкурсом:
особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;
інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право;
        чемпіони і призери Олімпійських ігор.
7.2. Зарахування осіб, визначених у пункті 7.1. цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступників.
7.3. Вступники зазначених у п.7.1. категорій, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені пунктом 7.2. місця, мають право брати участь у конкурсі на загальних підставах відповідно до конкурсного бала.
 
 
 
8. Право на першочергове зарахування
  
8.1. Право на першочергове зарахування до училища мають:
- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
- вступники - учасники Юнацьких Олімпійських Ігор, чемпіонатів світу та Європи юнацьких та юніорських вікових груп, члени національних збірних команд України на 2016р. відповідно  до наказу Міністерства молоді і спорту України.
8.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за послідовністю, визначеною пунктом 8.1. Правил прийому до Училища.

 
9. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування
  
9.1. Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12 год. 1 серпня 2016р. за категоріями у такій послідовності:
- вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
- особи, які зараховуються за конкурсом
9.2. У межах кожної зазначеної категорії рейтинговий список впорядковується:
- за конкурсним балом від більшого до меншого;
- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.
9.3.У списку вступників рекомендованих до зарахування зазначаються:
- прізвище, ім'я, по батькові вступника;
- конкурсний бал вступника;
- наявність підстав для зарахування поза конкурсом;
- наявність права на першочергове зарахування.
9.4. Рейтинговий список вступників оприлюднюється шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії та web-сайті училища www.ufk.lviv.ua, розділ «Абітурієнтам». Цей список може оновлюватися при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.
 
 
10. Надання рекомендацій для зарахування

10.1. Приймальна комісія училища на підставі рейтингового списку вступників, які отримали рекомендації до зарахування,  оприлюдненого о 12.00 год. 1 серпня 2016р., приймає рішення щодо зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах ліцензованого обсягу.
10.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у два етапи відповідно до строків, визначених у п.4.2. цих Правил та згідно з порядком формування конкурсного списку відповідно до конкурсного бала. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця державного замовлення.
Формування списку рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі даних у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності - у межах ліцензійного обсягу.
10.3. Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12.00 год. 1 серпня 2016р.
10.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій для зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційному стенді приймальної комісії. Одночасно ця інформація оприлюднюється на веб-сайті училища www.ufk.lviv.ua,розділ «Абітурієнтам»
10.5. Особи, які подали заяви, беруть участь у конкурсному відборі для зарахування впродовж терміну, визначеного у п.4.2. цих Правил. Після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування, вони зобов’язані подати до Приймальної комісії оригінали атестата про повну загальну середню освіту і додатка до нього та сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти.
 

 
11. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
 
11.1. Особи, які подали заяви та беруть участь у конкурсному відборі, після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування зобов’язані впродовж терміну, визначеного у п.4.2. цих Правил, подати особисто оригінали атестата про повну загальну середню освіту і додатку до нього, медичної довідки, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами, до Приймальної комісії училища.
11.2. Вступники, які подали заяви та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані впродовж терміну, визначеного у п.4.2. цих Правил, подати особисто оригінали атестата про повну загальну середню освіту і додатку до нього, медичної довідки, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами, до приймальної комісії училища.
11.3. Вступники, які за результатами конкурсного відбору рекомендовані до зарахування на навчання за відповідним пріоритетом (із зазначених в його заяві), до закінчення строку конкурсного відбору на навчання осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, зобов’язані впродовж терміну, визначеного у п.4.2. цих Правил, подати особисто оригінали атестата про повну загальну середню освіту і додатку до нього, медичної довідки, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами, до Приймальної комісії училища.
                 У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до першого власно обраного пріоритету, він втрачає право на участь у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними пріоритетами. За рішенням Приймальної комісії заяви за наступними пріоритетами, обраними вступником, скасовуються в рейтингових списках, сформованих в Єдиній базі даних.
                У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до другого власно обраного пріоритету, він втрачає право на участь у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними пріоритетами, при цьому зберігається його право на участь у конкурсі за першим пріоритетом.
11.4. Особи, які в установлений термін не подали до приймальної комісії зазначені документи, втрачають право на зарахування до училища.
 
 
12. Коригування списку рекомендованих до зарахування
 
12.1. Після завершення встановленого строку вибору вступниками місця навчання Приймальна комісія училища здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази даних:
- приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа атестата про освіту та додатка до нього, медичної довідки, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами, до Приймальної  комісії училища);
- анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;
- у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків.
12.2. Вступники, які до 18.00год. 5 серпня не подали до Приймальної комісії оригінали атестата та додатка до нього,  сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання.
12.3. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється на інформаційному стенді Приймальної комісії та web-сайті училища www.ufk.lviv.ua, розділ «Абітурієнтам»
 
 
13. Накази про зарахування
 
13.1. Накази про зарахування студентів на навчання видаються директором училища на підставі рішення Приймальної комісії після виконання вступниками вимог для зарахування і оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії та web-сайті училища www.ufk.lviv.ua, розділ «Абітурієнтам» у вигляді списку зарахованих.
13.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, надсилаються до Міністерства освіти і науки України.
13.3. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016р.
13.4. Вступники можуть бути відраховані з училища за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі даних. Таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
13.5. На звільнене(і) при цьому місце (місця) навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі.
13.6. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 11.3 цих Правил.
13.7. Подання вступником недостовірних персональних даних, відомостей про наявність права на зарахування без вступних випробувань та для проходження творчого конкурсу, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

 
 
14. Зарахування на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників
 
14.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі даних.
Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 1, 2 і 13 цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня.
14.2. Результати творчого конкурсу осіб, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
 
                                                                            Приймальна комісія  Додаток 1
до Правил прийому до у КЗ ЛОР
«Львівське училище фізичної культури» у 2016 році
 
 
 
Перелік
освітньо-кваліфікаційних рівнів, напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензійовані обсяги прийому та нормативні терміни навчання у КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» на 2016р.
 
 
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.
 
 
Галузі знань
Спеціальності
Ліцензійований обсяг
Нормативний термін навчання
Вартість одного року навчання (грн.)
шифр
Найменування
код
назва
денна
вечірня
заочна
денна
вечірня
заочна
денна
вечірня
заочна
01
Освіта
017
Фізична культура і спорт
30
-
-
3р.
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
Директор училища                               С.М.Родак
 
 
 
 

 
Додаток 2
до Правил прийому до у КЗ ЛОР
«Львівське училище фізичної культури» у 2016 році
 
 
 
Перелік
конкурсних предметів при вступі до у КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» у 2016р.
 
 
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти
 
 
 
Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів
назва
код
Фізична культура і спорт
017
1. Українська мова та література                             100 б
2. Творчий конкурс з виду спорту                            140 б
 
 
 
 
 
 
Директор училища                                          С.М.Родак
 
 

  Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види