ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Домашні завдання 11 клас


 

Домашні завдання на II семестр

 2014/2015 н.р.

 

Хімія 11 клас

місяць

тема

домашні завдання

січень

Синтетичні каучуки, гума. Лабораторний дослід № 5 «Ознайомлення зі зразками каучуків». Штучні і синтетичні волокна. Лабораторний дослід № 6.Ознайомлення зі зразками натуральних, штучних і синтетичних волокон». Органічні сполуки і здоров’я людини.

§ 15

 

§ 16

 

 

§ 17

лютий

Жири, білки як компоненти їжі, їх роль в організмі. Вуглеводи, вітаміни як компоненти їжі, їх роль в організмі. Харчові добавки, Е-числа. Лабораторний дослід № 7  «Ознайомлення зі змістом етикеток на харчових продуктах». Контрольна робота.

§ 5, вп. 1-3

§ 5 вп. 9

§ 6

березень

Поняття про синтетичні лікарські засоби Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини.Органічні сполуки в побуті.

§ 7 вп. 10

§ 8

квітень

Поняття про  побутові хімікати. Загальні способи поводження з побутовими хімікатами. Лабораторний дослід №8.  «Ознайомлення зі змістом інструкцій до товарів побутової хімії». Мило, його склад, мийна дія. Синтетичні мийні засоби. Лабораторний дослід №9. Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів. Органічні розчинники, їх застосування.

§ 17

§ 17

 

§ 18

 

 

 

§ 19

травень

Практична робота №1 «Видалення забруднень органічного походження з поверхні тканини». Попередження забруднення довкілля при використанні органічних  речовин в побуті. Контрольна робота за ІІ семестр.

тести

ст. 207-213

 

 

Інформатика 11 клас

Січень

Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем управління базами даних (СУБД). Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок».. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи управління базами даних.

3.1-3.3

Лютий

Режими роботи в СУБД. . Введення даних у таблиці. Призначення форм. Сортування, пошук і фільтрація даних. Поняття запиту до реляційної бази даних. Призначення звітів.

3.4-3.9

Березень

Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок.  Етапи створення веб-сайтів. Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом.  Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення.

4.1-4.4

Квітень

Основи веб-дизайну. Огляд сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі технології. Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлення блогу, публікація повідомлень та настроювання його параметрів.

4.5

Травень

Середовище для спільної роботи  з документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних. Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами.

 

 

Фізика – 11 клас

січень

Вільні е/м коливання. Період власних коливань у коливальному контурі.

§26

 

Затухаючі та вимушені  е/м коливання в коливальному контурі.

Резонанс.

§27

Е/м поле. Е/м хвилі. Досліди Герца.

§28

Швидкість поширення, довжина, частота ЕМХ.  Шкала ЕМХ.

§29

Властивості ЕМХ та їх застосування.

§30

Розв'язування задач.

Стор. 143-145

Розвиток  уявлень про природу світла.

§31

лютий

Поширення світла в різних середовищах. Явища на межі двох середовищ.

§32

Розв'язування задач.

Стор. 161-163

Інтерференція світла.

§33

Дифракція світла.

§34

Поляризація світла. Поляроїди.

§35

Дисперсія світла. Самостійна робота.

§36, стор.180-181 – задачі.

березень

Розвиток квантової фізики. Теорія Планка.

§37

Фотоелектричний ефект. Застосування фотоефекту.

§38-40

Розв'язування задач.

Стор.195-197 – задачі

Квантові генератори та їх застосування. Корпоскулярно-хвильовий дуалізм.

§41-42

Атомна і ядерна фізика.

 

Історія вивчення атома. Постулати Бора. Труднощі теорії Бора.

§43-45

Спектральний аналіз. Спектри випромінювання атомів і молекул.

§46

квітень

Рентгенівське випромінювання.

§47

Модель атомного ядра. Ядерні сили.

§48

Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду.

§49

Ядерні реакції. Ланцюгова реакція поділу ядер урану.

§50-51

Фізичні основи ядерної енергетики.

§52

Методи реєстрації іонізуючого випромінювання.

§53

Елементарні частинки.

§54

Розв'язування задач.

Зад. Стор. 245-248

травень

Фізика і НТП. Фізична карта світу.

§55,56

 

11 клас Економіка. Рівень стандарту.
Академічний рівень.

Теми уроків

Домашнє завдання

місяць

17

Тема 5.  Доходи у ринковій економіці         ( 3 год.)

Особливості ринку землі.

Земельна рента. Ціна землі та причини її диференціації.  

Роль держави в організації ринку землі.

§12

4.1 с.56 -57, 4.3 с.60-62

січень

18

Особливості ринку праці. Попит і пропонування на ринку праці. Закон формування зарплати. Причини відмінностей у зарплаті. Види та системи оплати праці. Роль уряду та профспілок в організації ринку праці

§  11

4.2 с.57-59

19

Особливості ринку капіталів ( кредитних ресурсів). Попит і пропозиція на ринку капіталів. Відсоток. Причини відмінностей у відсоткових ставках. Роль банків в організації ринку капіталів.

§  13 – 14

4.4 с.62-68

 

20

ТО № 3. «Доходи в ринковій економіці»  (к/р № 3)

§  11-14,

с.67-68

 

Розділ 3. Національна економіка як ціле ( 7 год)

21

Тема 6. Загальні результати національного виробництва (1год.)

Виробничий потенціал національної економіки.

Сукупні доходи та сукупні витрати: структура та взаємозв’язки.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) – показник результатів національного виробництва. Способи розрахунку ВВП.

Практична робота № 3.

§ 19-21.

6.1- 6.4. с.89-100

лютий

22

Тема 7. Економічні коливання, безробіття та інфляція (3 год.)

Циклічні коливання в економіці , їх причини і наслідки.

§ 22

7.1-7.2  с.103-106

23

Безробіття і зайнятість трудових ресурсів.

§23

7.3 с.107-110

24

Інфляція, її сутність, види та наслідки.

§24

7.4 с.110-118

березень

25

Тема 8. Державне регулювання економіки (3 год.)

Цілі та інструменти державного регулювання економіки.

Інструменти фінансового регулювання: податки, видатки уряду та державний бюджет.

§25-26

8.1-8.2  с.119-128

26

Грошово-кредитна політика держави.

§27

8.3-8.5 с.128-133

27

ТО № 4. «Національна економіка як ціле» (к/р № 3)

§19- 27

С.133-135

Розділ 4. Світова економіка ( 4 год )

28

Тема 9. Міжнародна торгівля, валютні відносини, рух капіталів між країнами         (3 год.)

Міжнародні економічні відносини.

Необхідність міжнародної торгівлі та її сучасні форми. Форми міжнародного руху капіталів: міжнародний кредит та іноземне інвестування. Платіжний баланс країни.

§ 28, 30

9.1- 9.2 с.136-142,

9.4 с.143-146

квітень

29

Міжнародна валютна система. Формування валютного курсу.

 

§29

9.3. с.142-143

9.5. с146 -150

 

30

Тема 10. Переваги та загрози глобалізації .

Зміст глобалізації та її основні причини.

Позитивні наслідки  та  загрози глобалізації.

§31-32

10.1 -10.3 с.153-160

травень

31

ТО № 5. «Світова економіка» (к/р № 5)

§28-32

С.161-162

32

Підсумковий урок.

конспект

Українська література 11 клас 

Місяць

Перелік тем

Домашнє завдання

Січень

ЕМІГРАЦІЙНА ЛІТЕРАТУРА (4г.)

 

“Празька поетична школа” та її представники.

Євген Маланюк.Коротко про митця. Вірші про призначення поета й поезії. Символічні образи в поезії“Стилет чи стилос?..”

Ст.176-186, конспект, вірш напам'ять

Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгічні мотиви, філософічність поезії Є. Маланюка “Під чужим небом”.

Ст.191, ідейно-художній аналіз поезії

Проза У. Самчука, Т. Осьмачки, Д. Гуменної, Наталени Королевої (короткий огляд).

Іван Багряний.Основні віхи життя й творчості митця.«Тигролови» як український пригодницький роман.

Ст.193-202, біографія І.Багряного, прочитати роман "Тигролови"

Проблема свободи й боротьби за своє визволення в романі «Тигролови». Жанрові особливості твору. Підготовка до написання домашнього твору.

Характеристика образу Григорія Многогрішного

Участь українських письменників у Другій світовій війні. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду.

Ст. 203-211, виписати тези

Олександр Довженко. Відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук Історія написання«Зачарованої Десни», автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Поєднання минулого й сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.

ТЛ: кіноповість, публіцистичність.

Ст.212-217,

Прочитати повість

"Зачарована Десна", ст.227-230

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою, доля народу крізь призму авторського бачення й оцінки в кіноповісті О. Довженка “Україна в огні”.

Зміст і аналіз повісті  "Україна в огні",

 ст. 218-226

Національні та загальнолюдські проблеми. Образи кіноповісті.

Характеристика образів повісті, виписати цитати

РМ КР № 4   Творчість О. Довженка (контрольний твір)

 

Українська література у другій половині ХХ ст.  Спроба подолати канони соцреалізму. “Закулісний” розвиток модернізму, опозиційні прояви різних стильових тенденцій. 

Явище “шістдесятництва”, нью-йоркська група, постшістдесятники, українська “химерна проза”. Пошукове розмаїття сучасної літератури. Тенденції постмодернізму.

ТЛ: соцреалізм, модернізм (повторення) і постмодернізм.

Ст. 232-239, написати конспект

“Шістдесятництво” як явище культурологічне й соціальне. Його зв’язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична й формотворча новизна.  

Василь Симоненко.Творча біографія митця. Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета (“Задивляюсь у твої зіниці…”). Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність (“Я...”).

ТЛ: віршові розміри (повторення).

Ст..240-247,

Біографія В.Симоненка, вірш напам'ять

Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача.

Громадянські мотиви лірики. Образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини. Пісня«Два кольори», яка стала народною.

Ст.248-256, біографія поета, вірш напам'ять

Іван Драч.Невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади.“Балада про соняшник” поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця.

ТЛ: балада (повторення)

Ст.257-262, біографія, аналіз балади

Микола Вінграновський.Коротко про поета, прозаїка, кіномитця.

Вселюдські, національні мотиви крізь призму “інтимного самозосередження”. Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії “Сеньйорито акаціє, добрий вечір...” Інтимна лірика митця.

Ст.263-267, біографія, конспект, аналіз поезії

Березень

Ліна Костенко.Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність).“Страшні слова, коли вони мовчать…” –  ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва.“Вічні” українські фольклорні типи, новітнє переосмислення традиційної ситуації, образи-архетипи як атрибути української свідомості (“Українське альфреско”, “Хай буде легко. Дотиком пера…”, «Я вранці голос горлиці люблю…»,, “Недумано, негадано…”).

Ст.268-279,

Біографія, вірш напам'ять

Інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. Її сповідальність. Пейзажна й філософська лірика.

Аналіз віршів

Історико-фольклорна основа  історичного роману у віршах “Маруся Чурай”.

ТЛ: роман у віршах.

Зміст роману у віршах "Маруся Чурай"

Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання в романі у віршах «Маруся Чурай» Л. Костенко. Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини.

ТЛ: образи-архетипи.

Характеристика образів Марусі, Грицька

РЗМ.  Контрольний письмовий твір за твором "Маруся Чурай"

Написати твір

Василь Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд творчості. Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі(“Мені зоря сіяла  нині вранці…”,  “Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…”)

Ст.295-305, біографія поета, аналіз поезій

Квітень

Основні тематично-проблемні лінії в поезіях В. Стуса: відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності й активної дії, формування себе; атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи; Україна-мрія і Україна знищена(“Господи, гніву пречистого...”, “О земле втрачена, явися…”, “Як добре те, що смерті не боюсь я…”).

ТЛ: метафора (поглиблено).

 

Виразне читання і аналіз поезій, напам'ять вірш “Як добре те, що смерті не боюсь я…”.

 

Українська поезія др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. (узагальнення й систематизація вивченого).

КР № 5«Українська поезія др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. (В. Симоненко, Д. Павличко, І. Драч, М. Вінграновський, Л. Костенко, В. Стус)» (тест).

 

 

 

Інтенсивний розвиток української прози (твори В. Дрозда, Є. Гуцала, В. Шевчука, Гр. Тютюнника, А. Дімарова,  О. Гончара, П. Загребельного та ін.), її новаторські особливості, національна специфіка. Тематичне й жанрове розмаїття прози.

Ст.306-315, конспект

Олесь Гончар.Загальна характеристика доробку  О. Гончара -романтика. Творчий злет у 60-ті роки.  Його громадянська і життєва позиція, роль у духовному відродженні нації. Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення в новелі“За мить щастя”О. Гончара. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини.

Ст.315-321, прочитати новелу “За мить щастя”

Новела-засторога“Залізний острів”з роману «Тронка». Символіка танцю юних Віталика й Тоні на розпеченій палубі затонулого крейсера.

ТЛ: новела, роман та його види.

Зміст новели, характеристика образів, ст.325-329

Григір Тютюнник.Коротко про письменника.

“Вічна” тема “любовного трикутника” в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу («Три зозулі з поклоном»).

Ст.331-340, прочитати новелу «Три зозулі з  поклоном»

Зміщення часових площин як художній засіб у новелі «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.

ТЛ: художня деталь (поглиблено).

 

Ст.340-345,

Аналіз новели, виписати художні деталі

Валерій Шевчук.Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв’язок із давньою українською літературою.

 

Ст.347-350, конспект

Композиція роману-балади “Дім на горі” В. Шевчука. Використання традиції європейської балади (сюжет кохання жінки і демонічної сили, трагізм). Розгалуженість сюжету.

ТЛ: роман-балада.

Зміст роману  “Дім на горі”

Травень

Барокове поєднання високого (духовного) і низького (буденного): в романі-баладі «Дім на горі» В. Шевчука. Барокові притчеві мотиви і символи (самотність, роздвоєння людини, блудний син, дорога). Притчевість образів, епізодів.

ТЛ: бароко, притчевість, символічність (поглиблено).

Ст.350-355, аналіз епізодів роману

В лещатах радянської ідеології. Історичні твори  З. Тулуб, П. Загребельного, Р. Іваничука, Ю. Мушкетика, І. Білика та ін.

Павло Загребельний.Коротко про письменника. Загальна характеристика історичної прози.

Ст.359-350, біографія П.Загребельного

Історична основа й художній вимисел у романі П. Загребельного“Диво”. Софія Київська як історична пам’ятка та художній символ. Образ Сивоока (проблема творчого начала в людині, свободолюбства, людської гідності). 

ТЛ: історична правда і художній вимисел (повторення).

Ст.371-378, прочитати роман "Диво", аналіз епізодів роману

Князь Ярослав Мудрий (проблема влади й людини) в романі «Диво» П. Загребельного. Наскрізні проблеми: людина перед вибором, людина у процесі самопізнання та самоствердження, людина-творець.

Характеристика образу Ярослава Мудрого, виписати цитати

Історико-культурна картина літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст. Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, “Нова дегенерація”, “Пропала грамота”, “ЛуГоСад” та ін.). Творчість Г. Пагутяк, Ю. Андруховича, О. Забужко, І. Римарука, В. Слапчука та ін. Література елітна і масова.

Ст.379-389, виписати тези

Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва  90-х років, його риси.  Сучасні часописи та альманахи.

ТЛ: постмодернізм (повторення).

 

Ст.380-397

КР.  «Проза  др. пол. ХХ ст. (О. Гончар, Гр. Тютюнник, В. Шевчук, П. Загребельний). Сучасна українська література» (тест).

Працювати з тестами

Українська тематика у творахМиколи Ушакова(«Стихи о Шевченко»),Леоніда Вишеславського(«Мова»),  Бориса Чичибабіна («С Украиной в крови…», «Тарас»),Леоніда Кисельова («Я позабуду все обиды…», «Цари»,  «Язык не может сразу умереть…»).

Ст.399-407, тести

 ЛРК. Ознайомлення з письменниками-земляками та їхніми творами.

Підсумковий урок. Бесіда про твори, вивчені упродовж навчального року. Зосередження уваги на їхніх художніх особливостях, новаторстві (на тлі відповідного відрізка часу).

Повторити вивчене, працювати з тестами

 Українська мова 11 клас 

 

Місяць

Перелік тем

Домашні завдання

 

Січень

Складнопідрядне речення з кількома підрядними. Розділові знаки в реченнях.

Вправа 112

Тренувальні вправи. Синтаксичний розбір складнопідрядних  речень з кількома підрядними

Зробити синтаксичний розбір речень

Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому реченні.

Виписати з художніх творів 5 безсполучникових речень і розібрати їх

ЗМ. Синоніміка складних безсполучникових і складносурядних речень.

Вправа 114

ЗМ. Синоніміка складних безсполучникових і складнопідрядних речень.

Вправа 117

 

 

Лютий

ЗМ. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловлення власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).

Усний переказ

Пунктограми в складному реченні. Тренувальні вправи

Вправа 113

Складне речення з різними видами зв'язку. Синтаксичний аналіз речень

Вправа 116

Тренувальні вправи. Синтаксичний і пунктуаційний  аналіз речень

Скласти рчення з різними видами з'язку

ТКР. Складне безсполучникове речення, складне речення з різними видами зв'язку.

Повторити вивчене про складне речення

Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення

 

Лютий

Пряма і непряма мова, її призначення й граматично-смислові особливості.

Пунктограми при прямій мові та діалозі.

§ 9, вправа117

ЗМ. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Синоніміка речень із прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові.

Ст.72-73, вправа 119

ЗМ. Стаття  на морально-етичну тему публіцистичного стилю мовлення.

Написати статтю

 

 Березень

КРЗМ.  Аудіювання  текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.

Вправа 120

ЗМ.  Доповідь на тему, пов'язану з предметами, що вивчаються, (із залученням наукової,  науково-популярної літератури), прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією.

Написати доповідь

КРЗМ. Контрольний переказ тексту публіцистичного стилю.

 

Основи риторики (5 год.)

 

Березень

Риторика як наука й мистецтво: наука про переконливе, впливове, ефективне мовлення; мистецтво самореалізації мовної особистості.  Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора. Професійний імідж.

§ 13, вправа 166

Підготовка промови: систематична підготовка і підготовка до конкретного виступу. Вибір теми, цільова установка, характеристика аудиторії, добір матеріалу, його систематизація, відбір аргументів, виклад теми, контроль і корекція виступу, аналіз власної діяльності і поведінки аудиторії.

§15, вправа 186

Полеміка у професійному спілкуванні. Полемічні прийоми: спростування помилкового твердження фактами, критика доказів опонента, атака запитаннями тощо.

§ 17, вправа 205

Етика полемічної майстерності.

Вправа 209

 

Квітень

ЗМ. Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільну або морально-етичну теми, його композиція (вступ,  основна частина, завершення), основні способи  виступу (читання тексту, відтворення його по пам’яті з читанням окремих фрагментів, вільна імпровізація, інтерпретація, відповіді на запитання, ведення полеміки).

Підготувати виступ

ЗМ. Конспект публічного виступу. Конспектування висловлювання, що сприймаються на слух.

Конспект виступу

КРЗМ. Контрольний твір на морально-етичну або суспільну тему.

Написати твір

Орфографічно-пунктуаційний практикум. Лінгвістика тексту

 

 

Квітень

Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Основні ознаки тексту: зв’язність, комунікативність, членованість, інформативність. Текст у професійному спілкуванні.

Підготувати тексти різних стилів

Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле. Актуальне членування речення. Способи зв’язку речень у тексті.

Проаналізувати текст публіцистичного стилю

Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Види текстів у діловому, професійному мовленні. Тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення.

Проаналізувати текст наукового стилю

ЗМ. Читання і аналіз текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення.

Проаналізувати текст художнього стилю

Написання слів з найуживанішими орфограмами.

§ 18, вправа 215, 217

Слово, словосполучення, речення.

Вправа 218

 

 

Травень

Просте речення. Члени речення. Просте ускладнене речення. Розділові знаки в ускладненому складному реченні.

Вправа 249

Складне речення. Система розділових знаків.

Скласти складні речення різних видів

Контрольний диктант.

 

ТКР . Тест (Узагальнення й систематизація  найважливіших відомостей з української мови).

Ст.160-161 (тест)

ЗМ. Ділові папери. Доручення. Розписка.

Написати доручення і розписку

 Підсумковий урок.

Готуватись до ЗНО

 

Світова література 11 клас

Місяць

Теми

Домашні завдання

Січень

 

 

Основні течії європейської поезії ХХ ст. Райнер-Вільке. Гійом Аполлінгер.

Життєвий і творчий шлях. Аналіз твору  «Орфей,Еврідіка,Гермес».

Особливості творчого кредо.

Лютий

 

 

 

«Срібна доба» російської поезії.

О.Блок «Незнайома», «Скіфи».

Анна Ахматова «Довкола жовтий вечір ліг», «Реквієм».

Аналіз вірша «Міст Мірабо».

Визначити елементи символізму.

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бертольт Брехт «Життя Галілея»

Альберт Камю. Роман «Чума».

Абсурд і трагічний стоїцизм у романі.

 

 

 

 

 

Визначити особливості поезій, вивчити напам'ять уривок з поеми «Реквієм».

Брехт-драматург-новатор. Неоднозначність образу Галілея. Підготувати проект «Моральна відповідальність вчених за наслідки своїх досліджень».

Дом. твір-роздум «Люди більше заслуговують на захоплення,ніж на зневагу».

Квітень-травень

 

 

Е.Хемінгуей «Старий і море».

Г.Маркес «Стариган з крилами»

Читати, аналізувати, відповісти на питання:«Чому повість називають притчею?»

Трагікомічне зображення ставлення людей до дива, визначити особливості «магічного реалізму».

  Біологія 11 клас

Місяць

Теми

Домашні завдання

1.

січень

Індивідуальний розвиток

§ 19-23

2.

лютий

Популяція. Екосистеми. Біосфера

§ 24-30

3.

березень

Біосфера. Охорона навколишнього середовища

§ 31-34

4.

квітень

Основи еволюційного вчення

§ 35-40

5.

травень

Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

§ 41-44

 

Англійська мова 11 клас

місяць

тема

домашнє завдання

січень

Людина і довкілля

Впр 4, с. 141

 

 

Скласти 10 речень

 

Впр 5, с. 145

 

Впр 4, ст. 149

 

Написати про проблеми довкілля

 

Впр 5, с.157

 

Впр 1, с.161

 

Написати есе

лютий

 

Індивідуальні завдання. Готув до к.р.

 

 

Тематична контрольна робота

Мистецтво

Впр 5, с 168

 

Впр 4,5 с. 172

 

Впр 2, ст. 108

 

Проект «улюблений митець»

 

Рецензія на улюблений фільм

 

Впр 2, с. 186

 

Опис картини

 

Готув до контрольної

 

Контрольна робота

Молодь і суспільство

Впр 2, ст. 199 переказувати

березень

 

Впр 7, с. 205

 

 

Мої стосунки з батьками (усне повідомлення)

 

Впр 4, с. 209

 

Вивчити слова (емоції людини)

 

Впр 4, ст. 217

 

Впр 5, ст.223

 

Готуватись до контрольної

 

Тематична контрольна робота

 

Впр 6, с.97

Готув до контрольної

Злочин і кара

Вивчити нову лексику

квітень

 

Чит текст ст. 24, впр 2

 

 

Знайти про найвідоміші злочини в історії

 

Переказувати про смішні покарання

 

Ст.31

 

Вивч нову лексику

 

Курйози в законах

 

Написати діловий лист

 

Вивчити нові слова

 

Вивчити форми дієприкметника

 

Готуватись до контрольної

 

Контрольна робота

 

Готуватись до читання

 

готуватись до письма

травень

 

Контроль письма

 

 

Контроль читання

 

Контроль аудіювання

 

Контроль говоріння

 

Аналіз контрольних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра 11 клас

Місяць

Перелік тем

Домашні завдання

 

Січень

Тема

Похідна та її застосування.

1

Аналіз контрольної роботи.Границя функції у точці. Похідна функції, ЇЇ геометричний і фізичний змістю

 

 

§ 1, § 2 ст. 28 вп.(1,2),

 

ст. 39  вп.(2,3)

 

§ 1-4 ст. 39 вп.(1-6),

 

ст. 45 вп.(1-10)

 

2

Похідні елементарних функцій. Правила знаходження похідних.

3

Похідна складеної функції, розв’язування вправ.

4

Розв’язування вправ.Самостійна робота.

5

Ознаки сталості функції. Достатні умови зростання і спадання функції.

 

Лютий

 

 

 

6

Екстремуми функції.

 

 

 

 

 

 

§ 5 ст. 65 вп.(4-7),

 

ст. 78 вп.(1-6).

7

Розв’язування вправ.Самостійна робота.

8

Застосування похідної до дослідження функції за допомогою похідної та побутова графіків.

9

Розв’язування вправ.Самостійна робота.

10

Найбільше та найменше значення функції на проміжку.

11

Розв’язування вправ.Самостійна робота.

12

Розв’язування вправ.

13

Контрольна робота

 

Березень

Тема

Інтеграл та його застосування.

14

Аналіз контрольної роботи. Первісна. Таблиця первісних.

 

 

§ 24, 25

 

ст. 358 вп.(1-12)

15

Властивості первісної. Правила знаходження первісних.

16

Розв’язування вправ.Самостійна робота.

17

Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца.

 

Квітень

18

Обчислення площ плоских фігур, інші застосування інтеграла.

 

 

§ 21, 22, 23

 

ст. 297 вп.(1-8)

19

Розв’язування вправ.Самостійна робота.

20

Розв’язування вправ.

21

Контрольна робота

Тема

Елементи комбінаторики. Елементи теорії ймовірності і математичної статистики.

22

Аналіз контрольної роботи. Елементи комбінаторики.

 

23

Комбінаторні правила суми та добутку.

24

Перестановки, розміщення, комбінації.

 

25

Імовірність події. Обчислення ймовірностей за допомогою формул комбінаторики.

 

Травень

26

Розв’язування вправ.Самостійна робота.

 

 

§ 21, 22, 23

 

ст. 297 вп.(1-8)

27

Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення.

28

Розв’язування вправ.

29

Контрольна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всесвітня історія 11 клас

місяць

Тема уроку

Домашнє завдання

січень

Тема № 4. СРСР. Нові незалежні держави.

 • Наслідки Другої світової війни. Завершення епохи Сталіна. “Хрущовська відлига”.
 • Роки “брежнєвського застою”. (1964 – 1985 рр.). Від “перебудови” до розпаду СРСР (1985 – 1991 рр.)  Росія у кінці ХХ – на початку ХХІ ст..
 • Нові незалежні держави Балтії, Закавказзя та Середньої Азії, Білорусь, Молдова.

 

15

 

16

 

17

лютий

Тема № 5. Країни Центральної та Східної Європи. (1945 – поч. ХХІ ст.)

 • Становлення прорадянських режимів у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Югославії.
 • Демократичні  революції , особливості їх здійснення. Роль країн Центральної та Східної Європи в сучасних міжнародних відносинах.
 • Узагальнення. Тематичне оцінювання.

Тема № 6.Розвиток провідних країни Азії,  Африки та Латинської Америки в др. пол. ХХ - на поч. ХХІ ст.

 • Розпад світової колоніальної системи. Японія.

 

18

 

19-20

 

15-20

 

 

21-22

 

березень

 • Китай.
 • Індія.
 • Країни Африки та Близького Сходу.

23

24

25

квітень

 • Латинська Америка.

Тема № 7.Міжнародні відносини у другій пол. ХХ ст. – на поч.. ХХІ ст.

 • Виникнення і розгортання “холодної війни”. Міжнародні кризи і конфлікти у 40 –80-х рр. ХХ ст. Спроби роззброєння.
 • Кінець “холодної війни”. Перехід від конфронтації до співробітництва.

Тема № 8. Розвиток культури (1945 – поч. ХХІ ст.)

 • Основні напрямки НТР в др. пол. ХХ ст. Зміни в соціальній структурі суспільства, якості життя людей провідних країн світу та країн, що розвиваються.

26

 

 

27

 

28

 

 

29

 

 

травень

 • Основні тенденції і течії розвитку літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорту.

 Тема 9.Світ на початку ХХІ тисячоліття.

 • Оптимальні шляхи подолання світових глобальних проблем.
 • Узагальнення. Тематичне оцінювання.

30

 

 

 

32-33

21-33

 

Геометрія 11 клас

Місяць

Перелік тем

Домашні завдання

Січень

Тема

Об’єми геометричних тіл

1

Об’єм піраміди.

 

 

 

 

 

§ 24

 

ст. 220 вп.(1-13)

 

§ 25

 

ст. 226 вп.(1-12)

2

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

Лютий

 

3

Об’єми тіл обертання. Об’єм циліндра.

4

Об’єм конуса.

5

Об’єм кулі.

Березень

6

Комбінації геометричних тіл. Обчислення об’ємів.

7

Розв’язування задач на знаходження об’єму тіла обертання. Самостійна робота.

Квітень

8

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

9

Розв’язування задач на знаходження об’ємів геометричних тіл.

Травень

10

Контрольна робота №3

11

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія України 11 клас

місяць

Тема уроку

Домашнє завдання

січень

Тема 4. УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕРЕ­ДИНА 60-х — середина  80-х рр.)

 • Спроби реформування економіки в другій по­ловині 60-х років.
 • Економічне становище УРСР у 70-ті — на початку 80-х рр. XX ст. Матеріальний рівень життя населення.
 •  Зміни в соціальній та у національній струк­турі населення. Повсякденне „життя населення.
 • Освіта. Стан науки: здобутки і проблеми. Розвиток літератури.
 • Формування опозиційних те­чій в культурі та реакція на них влади. Суперечливі тенденції в розвитку українського мистецтва.

 

 

19-20

19-20

 

21-22

 

24-25

23

лютий

 • Активізація опозиційного руху в другій поло­вині 60-х — на початку 70-х років. Форми діяльності дисидентів.
 • Наш край у середині 60-х- на початку 80-х рр.
 • Узагальнення.
 • Урок резерву.
 • Тематичне оцінювання.

 

Тема 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Й ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985—1991 рр.)

 • Причини та початок «перебудови». Чорнобильська катастрофа.
 • Гласність та лібералізація. Зрушення у політичному житті України.

23

 

-

19-25

19-25

19-25

 

 

 

26-27

28-29

березень

 • Результати виборів до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р. Декларація про державний суверенітет України.
 • Проголошення, незалежності України. Розпад СРСР.
 • Наш край у 1985-1991 рр.
 • Узагальнення.
 • Урок резерву.
 • Тематичне оцінювання.

28-29

 

30-31

-

26-31

26-31

26-31

квітень

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ.

 • Державотворчі процеси: особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні.
 • Прийняття Конституції України (1996 р.). Становлення інституту президентства в Україні.
 • Стан господарства після розпаду СРСР. Спро­би реформування економіки.
 • Основні тенденції розвитку економіки в дру­гій половині 90-х років. Пошуки шляхів ста­білізації на початку XXI ст.
 • Демографічні зміни. Соціальна диференціа­ція суспільства. Міжнаціональні відносини.
 • Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні. Модернізація національної системи освіти
 • Досягнення і проблеми української культури на початку XXI ст.
 • Стан навколишнього середовища та проблеми охорони довкілля. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Основні чинники та особливості релігійного життя України в умовах незалежності.
 • Основні принципи зовнішньої політики неза­лежної України. Україна в міжнародних організаціях.

 

32-33

 

32-33

 

34

 

35-36

 

37

 

38-39

 

38-39

40

38-39

 40

травень

 • Розвиток краю в умовах незалежності України.
 • Узагальнення.
 • Урок резерву.
 • Тематичне оцінювання.
 • Урок резерву.

40

32-40

32-40

32-40

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види