49 років1971 - 2020
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

План роботи КЗ ЛОР


    
 
ПЛАН  РОБОТИ
  
комунального закладу Львівської обласної ради
 
 
«ЛЬВІВСЬКЕУЧИЛИЩЕ ФІЗИЧНОЇ  КУЛЬТУРИ»
 
 
НА  2018/2019   навчальний   рік

І. Організаційна робота педагогічного колективу
 
по забезпеченню стандартів освіти  та підготовки спортивного резерву

Зміст
Термін
виконання
Виконавці
1
Скласти і затвердити робочі навчальні плани та програми  на 2018/2019 навчальний  рік
до 30 серпня
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
2
Здійснити календарно-тематичне планування навчального процесу у загальноосвітній  школі-інтернаті училища
до 5 вересня
Вчителі 
навчальних
предметів
3
Розробити та затвердити робочі навчальні програми для студентів 1-3 курсів училища
до 5 вересня
Викладачі
навчальних
дисциплін
4
Скласти режим роботи училища на навчальний рік та  довести його до уваги учнів, студентів і працівників
до 1 вересня
Дука  Н.Б.
5
Затвердити структуру навчального року у загальноосвітній  школі – інтернаті  та річний графік  навчального процесу в  училищі
до 1 вересня
Кучабська Л.М.
Погранична Х.В.
6
Відповідно до режиму роботи училища скласти  розклади уроків,  навчальних занять і тренувань, графіки  роботи  вихователів, працівників медичної  частини тощо
до 1 вересня
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
Дука Н.Б.
Іваночко Ю.Ф.
7
Провести інструктажі по дотриманню правил техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки, правил дорожнього руху з усіма категоріями працівників,  учнями  та студентами училища.      Видати         відповідний          наказ
(Занько Я.В.)
до
15 вересня
Занько Я.В.
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
Дука Н.Б.
Гащук М.К.
Іваночко Ю.Ф.
8
Скласти графік роботи автотранспорту і затвердити  маршрути перевезення  учнів  і  студентів до місць тренувань і назад
на початок
кожної
чверті
Харковська О.О.
Гащук М.К.
9
Скласти графік роботи кабінетів медичної частини
до 5 вересня
Іваночко Ю.Ф.
10
 Затвердити наказами  по училищу:
 
 
 
учнівський та студентський контингент
до 1 вересня
Кучабська Л.М.
Погранична Х.В.
 
склад виховних груп і  розселення учнів та студентів по житлових  кімнатах  гуртожитку
до 1 вересня
Дука Н.Б.
 
склад навчально-тренувальних груп
до 1 вересня
Харковська О.О.
 
тижневе педагогічне навантаження вчителів навчальних предметів, вчителів зі спорту, вихователів 
до 5 вересня
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
Дука Н.Б.
 
річне навчальне навантаження викладачів I-III курсів училища
до 5 вересня
Вацеба О.М.
Погранична Х.В.
 
стипендіальне забезпечення студентів
вересень,
січень,
червень
Погранична Х.В.
 
старших тренерів спортивних відділень, завідувачів навчальними кабінетами, класних керівників, вихователів  виховних груп
 
до
5 вересня
 
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
Дука Н.Б.
 
циклові комісії викладачів І - ІІІ курсів училища
до
5 вересня
Вацеба О.М.
 
порядок обміну постільної білизни в гуртожитку училища
до
5 вересня
Дука  Н.Б.
 
графік чергової та позачергової атестації педагогічних працівників
до 15 вересня
Кучабська Л.М.
 
організацію індивідуальних, групових, факультативних  занять і  консультацій  у загальноосвітній  школі-інтернаті  та  в  училищі
до
5 вересня
Кучабська Л.М.
Погранична Х.В.
 
графік чергування адміністрації  в училищі
до
1 вересня
Дука Н.Б.
 
організацію методичної роботи в училищі
до 15 вересня
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
 
педагогічне наставництво над органами учнівсько-студентського  самовряднування
до 15 вересня
Дука Н.Б.
 
режими роботи училища під час шкільних і студентських канікул
жовтень,
грудень,
березень
Созанська Г.В.
 
випуск учнів основної  та  старшої  школи і  студентів   училища
червень
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
 
перевід  учнів і студентів в наступні класи та на курси навчання
червень
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
11
Обговорити на  засіданнях методичних об’єднань  інструктивно методичні  рекомендації Міносвіти і науки  України щодо вивчення  окремих  навчальних  предметів у 2018/2019  навчальному році
до
1 вересня
Кучабська Л.М.
12
Скласти і затвердити графіки тематичних атестацій  на І і ІІ півріччя у  загальноосвітній  школі - інтернаті  
вересень,
січень
Кучабська Л.М.
13
Підготувати перелік тем та обов’язкових  домашніх  завдань з основних предметів для  учнів  загальноосвітньої школи-інтернату училища 
вересень,
січень
Кучабська Л.М.
 
14
Затвердити теми випускних кваліфікаційних робіт студентів  ІІІ  курсу
листопад
Вацеба О.М.
15
Провести державну атестацію учнів основної, старшої  школи та студентів  III курсу
травень-
червень
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
16
Організувати підготовку учнів 11 класу до зовнішнього незалежного оцінювання  знань
лютий –
травень
Кучабська Л.М.
17
Провести навчальні екскурсії та навчальну практику  учнів перевідних класів   загальноосвітньої школи-інтернату
червень
Кучабська Л.М.
18
Підписати договори зі спортивними організаціями та школами про організацію навчально-тренувального  процесу з новоприбулими учнями та студентами  додаткового  контингенту
до 15 вересня
Стрижик Т.З.
19
Підготувати окремі накази про організацію навчально-тренувального  процесу на  усіх спортивних відділеннях
до
5 вересня
Харковська О.О.
ст.тренери
відділень
20
Підготувати наказ про участь команд училища у чемпіонаті України з футболу  серед  дитячо-юнацьких команд сезону  2018/2019 рр.
до
5 вересня
Безуб’як В.Й.
21
Проаналізувати забезпеченість учнів і студентів підручниками та навчальними посібниками і провести заходи щодо поповнення фонду під-ручників
вересень
Сторожук О.М.
22
систематизувати роботу по можливості використання у навчальному процесі електронних засобів навчання
впродовж року
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
23
Постійно аналізувати відвідування уроків та занять, успішність учнів і студентів на основі розробленої системи щомісячної звітності
щомісячно
 
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
24
Провести роз’яснювальну роботу з учнями та батьками щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році
до
1 грудня
Кучабська Л.М.
25
Скласти рейтинг учнів за  КРНД і здійснити його  порівняльний  аналіз
грудень,
червень
Кучабська Л.М.
26
Скласти рейтинги спортивних досягнень учнів, студентів  та спортивних відділень  за підсумками 2018 року
січень
Стрижик Т.З.
27
Організувати навчальний процес на I-III курсах училища відповідно  до Установчого договору  з ЛДУФК про створення Галицького регіонального навчально-наукового комплексу та нормативних  документів вищої освіти
до
1 вересня
Вацеба О.М.
Погранична Х.В.
28
Оновити установчі та нормативні документи Галицького регіонального навчально - наукового  комплексу при ЛДУФК
до
1січня
Вацеба О.М.
29
Організувати цілорічний навчально-тренувальний  процес  з учнями та студентами  спортивних  відділень відповідно до Типового навчального плану з видів спорту,  навчальних програм, програм  підготовки резерву до збірних  команд України та  індивідуальних планів підготовки спортсменів
впродовж
року
Вацеба О.М. Ст.тренери
відділень
30
Спланувати роботу спортивних відділень в режимі навчально-тренувальних зборів і змагань у літній період 2019 року
червень
Харковська О.О.
Ст.тренери
відділень
31
Підготувати наказ про видачу мінеральної води за місцем тренувань
до
5 вересня
Харковська О.О.
Іваночко Ю.Ф.
32
Забезпечити участь учнів та студентів у всеукраїнських і міжнародних  змаганнях, навчально-тренувальних зборах збірних команд України відповідно до індивідуальних планів підготовки та  плану-кошторису спортивних заходів на 2018 і 2019 р.р.
впродовж
року
Ст.тренери
відділень
33
Підготувати пропозиції по придбанню високоякісного  спортивного інвентаря та обладнання  для провідних спортсменів  училища
 
до
1 жовтня
 
Вацеба О.М. 
Харковська О.О.
34
 Провести засідання Педагогічної ради з таких питань:
 
 
 
Про основні завдання педагогічного колективу на 2018/2019 навчальний рік
серпень
Родак С.М.
 
Про роль вихователя у формуванні ключових компетентностей вихованців в умовах спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю
жовтень
Замлинська Л.О.
 
Про реалізацію мідпредметних зв’язків з метою формування в учнів ціннісного світорозуміння
лютий
Задорожна І.І.
 
Актуальні питання покращення підготовки перспективних спортсменів – резерву до збірних команд України на спортивних відділеннях училища
квітень
Вацеба О.М.
 
Про основні підсумки роботи училища у поточному навчальному році
червень
Родак С.М.
35
Провести засідання Ради училища з таким порядком  денним:
 
 
 
Про роботу навчальної частини по забезпеченню стійких навчальних компетенцій в учнів 10-х класів
листопад
Таранова Л.А.
 
Про організацію роботи академії боксу ім.А.Котельника (перший досвід) та перспективи поглиблення співпраці відділень училища з суб’єктами спорту Львівщини
лютий
Харковська О.О.
 
Про ефективність співпраці педагогічного «трикутника» по вихованню життєво компетентної особистості на відділеннях вільної боротьби і футболу
березень
Петик І.М.
 
Про стан організації навчально-тренувального процесу, змагальної діяльності та підготовки резерву до збірних команд України на відділені гандболу
березень
Стрижик Т.З.
Козар В.М.
 
Про результати спортивно-педагогічної атестації за підсумками ІІ півріччя
червень
Стрижик Т.З.
36
 Провести  засідання спортивно-методичної ради  училищаз таких питань:
 
 
 
Про підсумки прийому учнів та студентів на спортивні відділення
вересень
Харковська О.О.
 
Про покращення інформування спортсменів училища з питань протидії допінгу
листопад
Іваночко Ю.Ф.
 
Про рейтинг  учнів, студентів і спортивних відділень училища за підсумками змагань 2018 р.
січень
Стрижик Т.З.
 
Про виконання індивідуальних планів підготовки провідних спортсменів училища у  2018 р. та організацію роботи за індивідуальними планами у 2019 р.
лютий
Стрижик Т.З.
 
Про  адаптацію випускників 2018 р. до  навчання у ЛДУФК  за  наслідками навчальних  семестрів
березень
Погранична Х.В.
 
Про організацію співпраці з спортивними школами, клубами, секціями Львівщини з питань відбору на навчання в училище на 2019/2020 н.р.
Березень
 
Харковська О.О.
 
Про  організацію прийому учнів та студентів на навчання у 2019 р.
квітень
Стрижик Т.З.
37
Організувати роботу методичної ради училища
впродовж року
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
38
Організувати роботу методичних об'єднань:
до
10 жовтня
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
Дука Н.Б.
 
- вчителів філогічного циклу
 
 
 
- вчителів природничого циклу
 
 
 
- вчителів фізико-матиматичного циклу
 
 
 
- вчителів суспільствознавчого циклу
 
 
 
- вчителів зі спорту
 
 
 
- класних керівників
 
 
 
- вихователів
 
 
39
Здійснити аналіз вступу до вищих навчальних закладів та працевлаштування  випускників 2018р.
вересень
Кучабська Л.М.
40
Підготувати план-кошторис спортивних заходів училища на 2019 рік
до
1 жовтня
Вацеба О.М.
Харковська О.О.
41
Організувати роботу батьківських комітетів училища
вересень
Кучабська Л.М.
42
Провести класні та загальношкільні  батьківські збори
раз в чверть -
класи, раз в півріччя -загально-
шкільні
Кучабська Л.М.
43
Продовжити в училищі роботу науково-практичного семінару «Шляхи реформування системи  та змісту освіти в Україні». Провести у програмі семінару такі заходи:
 
 
практичний семінар "Сучасні підходи до атестації педагогів – вимога часу"
жовтень
Фігурна І.Я.
конференція "Інноваційні педагогічні технології креативного та критичного мислення як засіб формування навичок коворкінгу в умовах училища"
січень
Фігурна І.Я.
педагогічний тренінг «Сучасні форми самоосвіти педагогів та майстер-класи підвищення кваліфікації (вебінари, он-лайн курси, міжнародні курси)»
лютий
Фігурна І.Я.
методична декада "Творче використання методу проектів у навчально-виховному процесі та результативність цієї роботи"
лютий
Мацюх Г.Р.
44
Провести творчий звіт методичних об’єднань
червень
Кучабська Л.М.
 
45
Спланувати  проведення впродовж навчального року  відкритих уроків, тренувань, виховних годин
вересень
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
Дука Н.Б.
46
Здійснювати щомісячний моніторинг виконання домашніх завдань учнями, які проживають у гуртожитку
постійно
Кучабська Л.М.
47
Провести аналіз адаптації  новоприбулих учнів  до навчання в умовах училища
 
жовтень
 
Кучабська Л.М.
48
Забезпечити належний рівень поінформованості учнів  і  студентів  щодо політичного, культурного та  спортивного  життя  країни
впродовж
року
Сторожук О.М.
49
 Провести в училищі предметні  тижні:
 
 
математики
жовтень
Задорожна І.І.
природничих дисциплін
листопад
Барабаш Н.Р.
мистецький
грудень
Грилицька О.Л.
правових знань
січень
Кондратюк А.В.
іноземних  мов
лютий
Собків К.С.
Климків О.М.
історії
березень
Клемба Л.Ю.
50
Організувати та провести чергову атестацію педагогічних  працівників
березень-
квітень
Кучабська Л.М.
Фігурна І.Я.
51
Організувати та провести огляд-конкурс навчальних  кабінетів
лютий
Кучабська Л.М.
52
Організувати роботу приймальної комісії та здійснити відбір учнів і студентів на навчання у  2019 році
квітень-
червень
Вацеба О.М.
Погранична Х.В
53
Постійно оновлювати матеріали на методичних  стендах
впродовж
року
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
Дука Н.Б.
54
Проводити заходи по пропаганді діяльності та створенню позитивного  іміджу училища в регіоні та Україні, постійно оновлювати Інтернет-сторінку училища та сторінку у Фейсбуці
впродовж
року
Кобилецька О.І.
Антонюк З.О.
55
Здійснювати постійний організаційний та методичний контроль за підготовкою спортсменів додаткового  контингенту
впродовж
року
Стрижик Т.З.
56
Провести наради з тренерами-викладачами ДЮСШ і СДЮШОР – наставниками учнів додаткового контингенту
вересень,
січень,
червень
Харковська О.О.
Стрижик Т.З.

 
 
ІІІ.  Робота  по забезпеченню  розвитку  особистості, 
 
формуванню  цілісного світогляду,  активної  життєвої  та громадянської  позиції 
учнів  і студентів

57
Провести перший урок на тему «З Україною в серці»
1 вересня
Класні керівники
58
Проводити щотижневі загальношкільні лінійки
щопоне-ділка
Родак С.М.
Кучабська Л.М.
59
Провести організаційні збори з новоприбулими учнями і студентами
до 15 вересня
Кучабська Л.М.
Дука Н.Б.
Вацеба О.М.
60
Організувати зустрічі адміністрації з учнями та студентами спортивних відділень
вересень
Харковська О.О.
61
Розмістити світлини кращих учнів училища на стенді та сайті училища
січень, червень
Фігурна І.Я.
62
Проводити огляд житлових кімнат, визначати та відзначати кращі з них
раз на місяць
Дука Н.Б.,
Смолькова Н.І.
63
Провести рейди-перевірки збереження майна в гуртожитку
жовтень, січень, червень
Дука Н.Б.,
Давид Є.А.
64
Висвітлювати події з життя учнів та студентів на стенді учнівсько-студентського парламенту
раз на чверть
Голодняк Н.М.
65
Провести конкурс на кращу Інтернет-презентацію класу
жовтень
Класні керівники
66
Провести шкільні предметні олімпіади
листопад
Кучабська Л.М.
67
Провести конкурс на найграмотнішого учня та кращого математика училища
листопад
Мацюх Г.Р.,
Задорожна І.І.
68
Провести конкурс на найкращого читця української поезії "Відкрий, о рідна мово, свої скарбниці золоті"
лютий
Мацюх Г.Р., Шишкова Н.З.
69
Провести конкурс на найкращого читача шкільної бібліотеки
квітень
Сторожук О.М.
70
Провести конкурс на краще збереження шкільних підручників «Живи книго!»
квітень
Сторожук О.М.
Кучабська Л.М.
71
Організувати конкурс на найкращий учнівський щоденник
квітень
Кучабська Л.М.
72
Підготувати та провести спортивно-педагогічну атестацію учнів та студентів
грудень, травень
Харковська О.О.
старші тренери з видів спорту
73
Поновити склад і організувати роботу дисциплінарної комісії
вересень
Дука Н.Б.
74
 
Провести традиційні спортивні заходи училища:
 
 
відкриту першість училища з легкоатлетичного кросу
8 вересня
 Харковська О.О.
вчителі легкої атлетики
загальношкільне тестування учнів та студентів із загальнофізичної підготовленості
6 жовтня
Харковська О.О.
старші тренери з видів спорту
всеукраїнський турнір з боксу на призи срібного призера ХХVІІ Олімпійських ігор, випускника училища Андрія Котельника
грудень
ст.тренери спортивних відділень
«Меморіал Олексія Дем'янюка» зі стрибків у висоту
січень
легкоатлетичні змагання на призи львівських олімпійців
березень
відкриті першості училища з окремих видів спорту
лютий-червень
75
Провести круглі столи педагогічних працівників з питань навчання  учнів
раз  на
чверть
Родак С.М.
Кучабська Л.М.
76
Провести  заходи з антидопінгової  грамотності  учнів  і  студентів
впродовж
року
Іваночко Ю.Ф.
77
Організувати профорієнтаційну роботу з учнями та студентами.
Провести декаду профорієнтаційної роботи «Твоя майбутня  професія»
жовтень
Кондратюк А.В.,
Климків О.С.,
Фамуляк О.Я.
78
Провести анкетування учнів випускних класів  щодо вступу у вищі навчальні заклади
квітень
Кучабська Л.М.
79
 
Підготувати рекомендаційні листи на учнів, які  поступають до  ЛДУФК та інших ВНЗ
червень
Кучабська Л.М.
80
 Провести  такі  загальношкільні виховні  заходи:
 
 
свято Першого дзвоника
1 вересня
Дука Н.Б.
Голодняк Н.М.
Олімпійський урок та Олімпійський тиждень
8-15
вересня
Стрижик Т.З.,
Дука Н.Б.
місячник українських спортових традицій  і  Дні українського спортовця
жовтень –
листопад 
Дука  Н.Б.
Голодняк Н.М.
урочиста лінійка до  річниці  створення  Української Повстанської  Армії та Дня захисника України
8 жовтня
Голодняк Н.М.
До 150-річчя утворення Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім.Т.Шевченка
листопад
Голодняк Н.М.
День української писемності
9 листопада
Вчителі-філологи
День пам’яті жертв Голодомору
19 листопада
Голодняк Н.М.
Андрія-вечір
12 
грудня
Голодняк Н.М.
свято Миколая
19 грудня
Черечіна Х.І.
тематична лінійка до  Дня Соборності України
21 січня
Голодняк Н.М.
Декада «Мова - нації основа» (до міжнародного дня рідної мови)
21 лютого
Вчителі філологи
День пам’яті Героїв Небесної Сотні
20 лютого
Голодняк Н.М.
тематична лінійка, присвячена пам’яті Героя України А.Жаловаги
11 березня
Голодняк Н.М.
«Через книжку – до духовності і культури» (до всесвітнього Дня книги)
26 квітня
Класні керівники, вихователі
Декада  екологічних знань  «Весняний марафон: ЕКО-2018»
квітень
Таранова Л.А.
до річниці Чорнобильської трагедії «Чорнобильські дзвони»
квітень
Голодняк Н.М.
День училища
6 травня
Вацеба О.М.
Харковська О.О.
Дука  Н.Б.
До Дня пам'яті  та примирення
8 травня
Класні керівники, вихователі
літературно-музична  композиція до Дня Матері
травень
Дука Н.Б.,
Голодняк Н.М.
До Дня Європи
16 травня
Класні керівники, Фігурна І.Я.,
Ваньо Б.Б.
свято Останнього дзвоника
травень
Дука  Н.Б.
Голодняк Н.М.
81
 
 Тематичні  виховні  години:
 
 
До міжнародного дня людей похилого віку «Повага – ниточка, що з’єднує покоління»
жовтень
вихователі
кл.керівники
до Дня утворення УПА і захисника України
8-11
жовтня
вихователі
кл.керівники
до Дня визволення України від фашистських загарбників
28
жовтня
вихователі
кл.керівники
до Дня пам’яті жертв Сандармоху
3-6
листопада
вихователі
кл.керівники
до Дня української писемності
9
листопада
кл.керівники
вчителі укр. мови та літ.
до Дня толерантності
16
листопада
вихователі
кл.керівники
до Дня пам’яті жертв Голодомору
19-24
листопада
вихователі
кл.керівники
до річниці Революції Гідності «Герої не вмирають»
листопад
вихователі
кл.керівники
до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом
1
грудня
вихователі
кл.керівники
до Дня захисту прав людини
7-8
грудня
вихователі
кл.керівники
до Дня українського політв'язня
12
січня
вихователі
кл.керівники
до Хрещення Господнього
18 січня
вихователі
кл.керівники,
Голодняк Н.М.
до Дня Соборності України
21-22
січня
вихователі
кл.керівники
до Дня пам’яті Героїв Крут
28-29
січня
вихователі
кл.керівники
до Дня рідної мови
19-24 лютого
вихователі
кл.керівники
до Дня вшанування пам’яті Героя України А.Жаловаги «В нашій пам’яті вони назавжди»
березень
вихователі
кл.керівники
«Наркоманія – хвороба на все життя»
1-2 березня
вихователі
кл.керівники
до Великодніх свят
22-25
квітня
вихователі
кл.керівники
До Дня визволення в’язнів фашистських концтаборів
квітень
вихователі
кл.керівники
Урок-реквієм "Внесок українців у перемогу над фашизмом у Другій світовій війні" 
травень
вихователі
кл.керівники
до міжнародного дня родини
15 травня
вихователі
кл.керівники
 
до дня вишиванки «Вишиванка у нашому житті» (година спілкування)
16 травня
вихователі
кл.керівники
82
Організувати культпоходи  для учнів у театри м.Львова
впродовж року
Голодняк Н.М.,
вихователі,
кл.керівники
83
Провести  екскурсію у Львівську обласну бібліотеку для дітей та юнацтва з учнями 7-9-х класів
квітень
Голодняк Н.М.
Сторожук О.М.
84
Організувати екскурсії у музеї м.Львова
впродовж року
Голодняк Н.М.,
вихователі,
кл.керівники
85
Провести цикл виховних заходів з новоприбулими учнями під гаслом «Запізнаймося»
вересень-
жовтень
Кл. керівники,
вихователі
86
Організувати роботу клубу зустрічей з цікавими  людьми
за окремим
планом
Голодняк Н.М.,
Сторожук О.М.
87
Організувати роботу інтелектуального клубу «Ерудит»
за окремим
планом
Голодняк Н.М.
88
Організувати роботу шкільного  євроклубу
за окремим
планом
Фігурна І.Я.
Ваньо Б.Б.
89
Провести комплекс презентаційних  європізнавальних  заходів «Де ми були і що ми бачили»
за окремим
планом
Фігурна І.Я.
 
90
Провести в училищі  День  Європи
травень
Фігурна І.Я.
Ваньо Б.Б.
91
Організувати роботу клубу молодого педагога
вересень
Собків К.С.

IV. Медичне забезпечення навчально-виховного та спортивного процесів

92
Провести поглиблений медичний огляд учнів  та  студентів
вересень,
квітень
Іваночко Ю.Ф.
спортивні лікарі
93
Провести аналіз функціонального стану, фізичного розвитку, причин  захворюваності та травматизму учнів і студентів і їх динаміку в розрізі спортивних відділень
вересень,
квітень
Іваночко Ю.Ф.
94
Проводити постійні лікарсько-педагогічні спостереження  за учнями та студентами  спортивних  відділень в процесі  їх  тренувань та змагальної діяльності
впродовж
року
спортивні лікарі
95
Забезпечити  відновлення та реабілітацію спортсменів
впродовж
року
Іваночко Ю.Ф.
96
Забезпечити амбулаторний прийом хворих, травмованих учнів та студентів, проводити лікувально-профілактичні заходи
постійно
Смолькова Н.І.
чергові медсестри
97
Обслуговування планових спортивних заходів
постійно
спортивні лікарі
98
Участь у відборі абітурієнтів
постійно
Смолькова Н.І.
спортивні лікарі
99
Контролювати санітарно-гігієнічні умови місць  проживання, харчування і  тренування   учнів  та  студентів
постійно
Смолькова Н.І.
Мірошниченко М.В.
100
Скласти перспективні  меню  відповідно  до потреб  інтенсивної  спортивної підготовки  учнів і студентів та пори року
вересень
грудень,
березень
Смолькова Н.І.
Гончаровська К.С.
101
Контролювати закладку продуктів та якість приготування їжі  в їдальні 
щоденно
Смолькова Н.І.
Гончаровська К.С.
чергові  адмі-
ністратори
102
 Поновити  склад  бракеражної комісії
до 15 вересня
Іваночко Ю.Ф.
103
Організувати харчування учнів і студентів  окремих спортивних  відділень за  місцем  тренувань
до 10 вересня
Харковська О.О.
104
Організувати роботу комісії по контролю за  харчуванням  учнів і  студентів
до 15 вересня
Іваночко Ю.Ф.
Смолькова Н.І.
105
Проконтролювати проходження медогляду  працівниками  училища
вересень
Смолькова Н.І.
106
Проводити санітарно-просвітницьку роботу серед  учнів, студентів  і працівників
постійно
Іваночко Ю.Ф.
Смолькова Н.І.
107
Скласти фармакологічні карти індивідуального медико-біологічного забезпечення  провідних спортсменів училища
до 1 листопада
Іваночко Ю.Ф.
спортивні лікарі
108
Проводити лекції-бесіди зі спортсменами щодо важливості здорового харчування як елементу підготовки спортсменів високого класу
постійно
спортивні лікарі

V. Внутрішній  контроль за навчальним, виховним і тренувальним  процесами

109
Перевірити і затвердити календарні плани, індивідуальні  плани спортивної  підготовки, робочу документацію, плани роботи  методоб’єднань  
вересень,
січень
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
Дука Н.Б.
110
Провести діагностування  рівня навчальних досягнень новозарахованих учнів з  базових предметів і здійснити  його  аналіз  (наказ)
жовтень
Кучабська Л.М.
111
Здійснити якісний  аналіз прийому учнів на навчання в розрізі спортивних відділень  (аналітична довідка)
вересень
Харковська О.О. 
112
Провести аналіз навчання та відвідування учнів загальноосвітньої школи- інтернату за результа-тами перших двох місяців навчання  (наказ)
листопад
Кучабська Л.М.
113
Провести директорські контрольні роботи за підсумками навчальних семестрів,  здійснити їх порівняльний аналіз  (наказ)
грудень,
травень
Кучабська Л.М.
114
Проаналізувати  виконання річних індивідуальних планів спортивної  підготовки провідних спортсменів  училища за  2018 р. та організувати  цю роботу  у 2019 р.  (наказ)
січень
Стрижик Т.З.
115
Провести аналіз  тематичного  оцінювання учнів загальноосвітньої школи-інтернату училища  у 1 навчальному семестрі  (наказ)
січень
Кучабська Л.М.
116
Перевірити стан ведення класних журналів, учнівських щоденників, журналів обліку роботи навчально-тренувальних  груп  (наказ)
лютий
Кучабська Л.М.
Харковська О.О.
117
Здійснити вивчення досвіду роботи з виховною групою вихователя  Замлинської Л.О.
лютий
Дука  Н.Б.
118
Проаналізувати дотримання орієнтовних вимог щодо письмових робіт, перевірки  зошитів з окремих  навчальних  предметів   (наказ)
березень
Кучабська Л.М.
119
Здійснювати адміністративний контроль за плануванням  навчально-тренувального та змагального процесів  провідних спортсменів – кандидатів до  збірних команд  України 
постійно
Харковська О.О.
120
Підготувати аналіз роботи училища за  2018 рік  (річний звіт)
грудень
Харковська О.О.
121
Підготувати матеріали на Всеукраїнський конкурс-огляд спеціалізованих навчальних закладів  спортивного  профілю
грудень
Харковська О.О.
122
Перевірити  перспективне та поточне планування навчально-тренувального процесу  вчителем зі спорту Жеребецьким О.Р. (наказ)
березень
Харковська О.О.
123
Перевірити стан і методику викладання  історії у 10-х класах загальноосвітньої школи–інтернату училища (нарада при директорі, наказ)
лютий
Кучабська Л.М.
124
Здійснити аналіз виконавської дисципліни по виконанню  річного  плану роботи, наказів і рішень,прийнятих в училищі у поточному навчальномуроці (нарада при  директорі)
травень
Родак С.М.
125
Здійснити аналіз виконання робочих навчальних  планів і програм з навчальних предметів у загальноосвітній школі-інтернаті та навчальних дисциплін  в училищі  (наказ)
червень
Кучабська Л.М.
126
Проаналізувати   роботу окремих педагогічних  частин, спортивних відділень у  поточному навчальному році  та  провести попередню тарифікацію  педагогічних працівників
червень
Родак С.М.
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
Дука Н.Б.

VI. Матеріально-технічне забезпечення діяльності   училища

127
Поповнити навчальні кабінети новими засобами навчання, навчальними посібниками, обладнанням, новим роздатковим та дидактичним матеріалом
впродовж
року
Завідувачі
кабінетами
128
Поновити бібліотечний фонд художньою літературою і підручниками, спеціальною спортивною літературою
впродовж
року
Сторожук О.М.
129
Провести підписку на періодичні видання
жовтень
Сторожук О.М.
130
Провести технічний огляд транспортних засобів
відповідно до вимог
Гащук М.К.
131
Організувати роботу по пранню постільної білизни, спецодягу та спортивної форми
впродовж
року
Климко С.П.
Гікі Г.Г.
132
Організувати очищення димоходів, вентиляційних каналів
вересень,
травень
Гащук М.К.
133
Провести підготовку котельні та тепломереж до роботи у зимовий період 2018/2019 рр.
до
15 жовтня
Гащук М.К.
134
Привести спортивні споруди і сауну у відповідність до вимог санітарно-гігієнічних норм
серпень
Гащук М.К.
135
Провести роботу по впорядкуванню території училища. Закріпити окремі ділянки території за спортивними відділеннями для їх постійного догляду та прибирання. Видати наказ
жовтень
 
Харковська О.О.
Гащук М.К.
136
Провести необхідну підготовку приміщень училища до роботи в осінньо–зимовий період, видати відповідний наказ
серпень-
вересень
Гащук М.К.
137
Організувати та провести чергову інвентаризацію майна училища
листопад
Джуряк О.С.
138
Провести заходи по виконанню приписів ГУ ДСНС у Львівській області, Держгірпромнагляду та Держпродспоживслужби України
впродовж
року
Гащук М.К.
Коваль С.Д.
Занько Я.В.
139
Підтримувати в належному стані сантехнічне обладнання. Постійно слідкувати за економним і бережливим використанням води, електроенергії, газу
постійно
Гащук М.К.
Занько Я.В.
140
Обладнати навчальний і спальний корпуси системою протипожежної безпеки, задіяти водопровід пожежного гасіння
червень-
серпень
Гащук М.К.
141
Влаштувати протипожежну сигналізацію у приміщеннях училища
липень –
серпень
Гащук М.К.
142
Провести ремонт систем пожежного водопроводу з обладнанням насосних станцій у навчальному і спальному корпусах
липень –
серпень
Гащук М.К.
143
Вести постійний облік та щомісячну звірку показників спідометрів автотранспорту 
щомісяця
Гащук М.К.
Коваль С.Д.
144
Здійснювати щотижневий моніторинг використання енергоносіїв за показниками лічильників
постійно
Занько Я.В.
145
Провести підготовку училища до нового навчального року, здійснити поточний та капітальний ремонт приміщень училища
травень-
серпень
Гащук М.К.
Коваль С.Д.

VII. Соціально-економічна діяльність училища, міжнародні зв’язки 
 та співпраця зі спортивними організаціями регіону 
146
Підготувати накази про:
 
 
 
Порядок введення в експлуатацію котельні у новому опалювальному сезоні
до
15 вересня
Гащук М.К.
Початок опалювального сезону 2018/2019 рр. і роботу котельні 
до 15 жовтня
Гащук М.К.
Роботу сауни у поточному навчальному році
до 10 вересня
Вацеба О.М..
Підготовку училища до роботи в зимових умовах
до
1 жовтня
Гащук М.К.
Підготовку училища до нового навчального року
до
25 травня
Гащук М.К.
147
Продовжити співпрацю з ДЮСШ, СДЮШОР, спортивними товариствами та клубами по кооперації зусиль з підготовки резерву до збірних команд України відповідно до підписаних   договорів
постійно
Вацеба О.М.
ст.тренери
відділень
148
Організувати роботу із спорідненими закладами України та з-за кордону по співпраці та взаємообмінах спортивними   делегаціями
постійно
Вацеба О.М.
ст.тренери
 відділень
149
Організувати роботу по цивільному захисту населення у контексті соціально – політичної ситуації у країні
вересень
Кучабська Л.М.
Огородов Е.В.
150
Залучити додаткові позабюджетні джерела фінансування основної діяльності училища
постійно
Родак С.М.
Джуряк О.С.
151
Провести загальні збори трудового колективу
червень
Родак С.М.
Фігурна І.Я.

152
Поновити Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом училища
листопад
Родак С.М.
Фігурна І.Я.
153
Скласти кошторис доходів і видатків училища, розрахунки до нього, плани помісячних асигнувань та використання спецфонду,
штатний розпис на 2019 р.
до
1 листопада
Джуряк О.С.
154
Провести приписку юнаків до призовної дільниці
лютий-
березень
Созанська Г.В.
Огородов Е.В.
155
Провести реєстрацію учнів і студентів у гуртожитку
вересень-
жовтень
Созанська Г.В.
156
Провести перерахунок грошової вартості денного раціону харчування учнів і студентів у зв’язку з інфляційними процесами
за
потребою
Джуряк О.С.
157
Організувати роботу тендерного комітету училища
постійно
Кучабська Л.М.
158
Організувати допорогові закупівлі товарів, робіт і послуг із застосуванням системи   електронних закупівель
впродовж
року
Джуряк О.С.
159
Організувати роботу комісії із загальнообов’язкового державного страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням
постійно
Кучабська Л.М.
160
Вдосконалити та оновити інтернет-сторінку училища
листопад-грудень
Вацеба О.М.
161
Розробити інтернет-платформу на сайті училища з модулем «Персональний кабінет викладача/студента»
впродовж
року
Вацеба О.М.

 


Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види