48 років1971 - 2019
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Правила прийому в загальноосвітню школу-інтернат спортивного профілю ЛУФК


        П Р А В И Л А
 
КОНКУРСНОГО ПРИЙОМУ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ
СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ КЗ ЛОР «ЛЬВІВСЬКЕ УЧИЛИЩЕ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ» У 2018р.
 
 
 
1. КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» є спеціалізованим навчальним закладом спортивного профілю, який забезпечує відбір та спортивну підготовку обдарованих дітей і молоді, створює умови для розвитку їх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих спортивних результатів та поповнення національних збірних команд України у поєднанні із здобуттям учнями повної загальної середньої освіти. Загальноосвітня підготовка учнів здійснюється у  спеціалізованій загальноосвітній  школі-інтернаті спортивного профілю ІІ-ІІІ ступенів, яка є структурним підрозділом училища. Навчання в загальноосвітній школі-інтернаті розпочинається з 7 класу.
2. Училище здійснює прийом учнів у загальноосвітню школу-інтернат спортивного профілю з таких видів спорту: бокс, боротьба вільна та жіноча, велоспорт (трек), веслування на байдарках і каное, водне поло (хлопці), гандбол (дівчата), санний спорт, легка атлетика, стрільба кульова, стрільба з лука, сучасне п¢ятиборство, фехтування, футбол (хлопці). Види спорту, з яких ведеться підготовка спортсменів в училищі, визначені Загальною чисельністю учнів і студентів КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» на 2016-2020 роки, затвердженою засновником училища - Львівською обласною радою за погодженням з Мінмолодьспорту України.  
3. В училищі здійснюється обмежений відбір учнів на олімпійські види спорту, що не входять у спортивну спеціалізацію училища – у додатковий контингент. Прийом учнів у додатковий контингент проводиться з числа спортсменів, які входять до складу національних збірних команд України на підставі рекомендаційних листів Міністерства молоді та спорту України,  Управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністраціїу відповідності до плану прийому в училище, контрольних тестувань з загальної фізичної підготовленості, співбесіди з загальноосвітньої підготовленості та поглибленого медичного огляду.
4. У зв¢язку з тим, що училище є спеціалізованим навчальним закладом спортивного профілю і має завданням готувати спортсменів – резерв до національних збірних команд України, воно комплектується за конкурсом з числа перспективних спортсменів, які відповідають Типовому навчальному плану з видів спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю на 2016-2020 роки, здатні переносити щоденні інтенсивні дворазові тренування за програмами підготовки у спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю та збірних командах України відповідних вікових категорій і відзначаються високими морфо-функціональними показниками фізичного розвитку та добрим здоров’ям. Обов’язковою умовою при вступі до училища є поглиблений медичний огляд, результати якого можуть бути підставою для відмови у зарахуванні. Поглиблений медичний огляд проводиться у медичній частині училища. За потребою абітурієнти направляються на консультацію до вузьких спеціалістів в інші медичні установи.
5. Виконання вимог до спортивної підготовленості вступника на початок навчального року, встановлених Типовим навчальним планом з видів спорту на 2016-2020р.р., є обов’язковим при зарахуванні до училища, незалежно від конкурсної ситуації з виду спорту. Невиконання цих вимог є підставою для відмови у зарахуванні абітурієнтів до училища та переведення учнів у загальноосвітні школи за місцем проживання в процесі навчання.
6. Організація прийому до училища здійснюється відповідно до Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №2061 від 5 листопада 1999р. (із змінами), Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №389 від 19 червня 2003р. та цих Правил.
7. План прийому учнів на спортивні відділення училища у 2018 році встановлюється відповідно до Загальної чисельності учнів і студентів КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» на 2016-2020 роки та наявних вакантних місць.
8. Фінансування підготовки спортсменів, навчання учнів в спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті спортивного профілю училища здійснюються на безоплатній основі за рахунок коштів обласного бюджету.
9. На час вступних випробувань абітурієнти, за потребою, забезпечуються житлом і харчуванням. З метою перегляду та відбору найбільш обдарованих учнів училище може проводити навчально-тренувальні збори, відбіркові змагання, перегляд кандидатів в умовах училища тривалістю до 7 днів з кожного виду спорту в межах виділених асигнувань на утримання училища.
10. Організацію прийому учнів до училища здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора училища і який є її Головою. Приймальна комісія училища у своїй роботі керується Положенням про приймальну комісію, затвердженим Педагогічною радою КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» від 17.12.2015р., Протокол № 2, Положенням про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5.11.1999р. №2061 (із змінами) та цими Правилами.
11. Для проведення вступних випробувань в училищі створюються предметні екзаменаційні комісії, склад яких затверджується директором училища.
12. Апеляції на результати вступних випробувань в училищі розглядає Апеляційна комісія, склад якої затверджується директором училища. Порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань визначається Положенням про апеляційну комісію для розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, затвердженим наказом по училищу і розміщеним на інтернет-сторінці училищаwww.ufk.lviv.uaу розділі «Абітурієнтам».
13. Особи, які без поважних причин не приступили до навчання впродовж 10 днів від дня їх початку, з училища відраховуються. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які склали вступні випробування і відповідають вимогам училища.
14. Прийом учнів до загальноосвітньої школи-інтернату спортивного профілю училища здійснюється у 7 - 10, і, як виняток, у 11 класи. На навчання приймаються юнаки і дівчата, які мають:
- спортивно-технічну підготовленість, яка відповідає Типовому навчальному плану з обраного виду спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю на 2016-2020 навчальні роки та програмам підготовки у спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю;
- функціональні можливості і стан здоров¢я, які дозволяють переносити значні фізичні навантаження за програмами підготовки у спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю та збірних командах України в режимі 8-10 тренувань на тиждень;
- достатній рівень знань з основних загальноосвітніх предметів;
- пройшли вступні випробування.
15. Вступними випробуваннями для абітурієнтів є складання спеціальних тестів і практичних завдань з обраного виду спорту, співбесіда з основних загальноосвітніх предметів (українська мова, математика), поглиблений медичний огляд.
16. Вступні випробування з видів спорту проводяться предметними екзаменаційними комісіями у період з квітнядо червня поточного року відповідно до окремого графіку, який розміщений на інтернет-сторінці училища www.ufk.lviv.ua у розділі «Абітурієнтам». Для участі у вступних випробуваннях з виду спорту обов¢язковим є допуск лікаря.
17. Результати випробувань з обраного виду спорту, співбесіди з загальноосвітніх предметів та медичного огляду з висновками “рекомендований”, “не рекомендований” заносяться предметними екзаменаційними комісіями у картку вступника і подаються у приймальну комісію.
18. Зарахування учнів до загальноосвітньої школи–інтернату спортивного профілю училища проводиться у червні поточного року відповідно до рішення приймальної комісії за результатами вступних випробувань з виду спорту, медичного огляду та співбесіди із загальноосвітньої підготовленості. В окремих випадках приймальна комісія може відкладати зарахування учнів до 29 серпня 2018р. для детальнішого вивчення спортивних здібностей абітурієнтів під час літніх навчально-тренувальних зборів і змагань. При виникненні рівної конкурсної ситуації перевагу при зарахуванні отримують учні, які мають вищі спортивні досягнення та результати з виду спорту за останній навчальний рік.
19. Для доукомплектування навчально-тренувальних груп і команд з ігрових видів спорту та при наявності вільних місць окремі перспективні спортсмени з числа учнів загальноосвітніх шкіл можуть бути зараховані на вакантні місця у відповідні класи впродовж навчального року за умовами цих Правил. Як правило, такі зарахування проводяться після закінчення навчальної чверті.
20. Учні, які пройшли конкурсний відбір, повинні подати у приймальну комісію такі документи: особову справу учня, табель успішності за останній рік (для тих, хто вступає у 10-й клас – свідоцтво про базову загальну середню освіту), медичні картки за формами 26 і 63, 4 фотокартки, ідентифікаційний номер, копію свідоцтва про народження (паспорта).
21. Учні, які до 10 вересня не подали необхідних документів, рахуються такими, що не приступили на навчання.
 
 
 
                                                                                     Приймальна комісія.


Самая актуальная информация газель новосибирск заказать недорого у нас на сайте.
Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види