49 років1971 - 2020
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Господарство : Тендерна документація 2016


Комунальний заклад Львівської обласної ради
 «Львівське училище фізичної культури»
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням комітету з конкурсних торгів
від "11січня 2016 року
Голова комітету з конкурсних торгів
Кучабська Л.М._______________
МП
 
 
 
Документація конкурсних торгів
 
Предмет закупівлі:
«10. 11.1 М'ясо великої рогатої худоби,свиней овець,кіз,коней та інших тварин родини конячих,свіже чи охолоджене (за ДК 016- 2010)
15111000-9 М’ясо великої рогатої худоби родини бикових (за ДК 021:2015)
(М'ясо яловичини 1 сорту)»
 
 
 
 
 
 
Процедура закупівлі: відкриті торги
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м. Львів
 
 

Розділ 1. Загальні положення
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону  України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р., N 1197-VII зі змінами та доповненнями (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів:
 
- повне найменування:
Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівське училище фізичної культури»
- місцезнаходження:
79044, м. Львів, вул. Кн. Ольги, 1,
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:
шеф-кухар, Потопляк Олег Богданович, 79044, м. Львів, вул. Кн. Ольги, 1, тел.: (032) 238 - 27 - 92
3. Інформація про предмет закупівлі
 
- найменування предмета закупівлі:
10. 11.1 М'ясо великої рогатої худоби,свиней овець,кіз,коней та інших тварин родини конячих,свіже чи охолоджене (за ДК 016- 2010)  
15111000-9 М’ясо великої рогатої худоби родини бикових (за ДК 021:2015) (М'ясо яловичини 1 сорту)
-вид предмета закупівлі:
Товар – згідно ТВ.
- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):
за адресою замовника.
 
9000 кг
- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):
до кінця грудня 2016 року
4. Процедура закупівлі         
Відкриті торги
5. Недискримінація учасників
Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів           
Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 
Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.
Пропозиція конкурсних торгів складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською. Переклад повинен бути посвідчений підписом та печаткою учасника торгів.
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів
Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10  Закону.
У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.
 Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник зобов’язаний внести відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжити строк подання пропозицій конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
         У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.
Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).
         Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. 
       Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
       Усі сторінки (навіть ті,що не містять жодної інформації) пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
          Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів
         Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
У складі пропозиції учасники обов’язково надають заповнену форму пропозиції конкурсних торгів, яка оформлюється згідно до взірця, що міститься у додатку 1 до цієї документації.
          На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і адреса замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування:  «Не відкривати до 11 год. 30 хв. 09.02.2016 р», або інша дата, у разі продовження терміну дії пропозиції.
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів, в такому разі Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасниката завірений печаткою, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання документів. 
          Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;
- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.
- пропозиції конкурсних торгів (згідно взірця, що наведено в Додатку 1 цієї документації);
- Учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів подає лист  про його згоду з основними умовами договору про закупівлю складений відповідно до пункту 2 розділу 6 цієї документації конкурсних торгів.
Учасник самостійно несе відповідальність за формування ціни пропозиції, та формує ціни у відповідності до вимог чинного законодавства.
Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.
До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, які учасник поніс при підготовці пропозиції та проведені процедури закупівлі.
Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням  пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.
Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням  пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).
          Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів (ціновій пропозиції) будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів      
Не вимагається
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
-------------------------------------
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними        
            Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
6.1 Кваліфікаційні критерії до учасників.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________
6.2. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав для відхилення пропозиції конкурсних торгів, передбачених ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________
6.3 ІНШІ ДОКУМЕНТИ
 
а) У пропозиції конкурсних торгів учасникам необхідно надати документальне підтвердження відповідності таким кваліфікаційним вимогам, встановленим статтею 16 Закону:
1. наявність  обладнання  та  матеріально-технічної бази:
1.1. Довідка про механізми і обладнання, необхідні для поставки товару (інформація про наявність автотранспорту для реалізації товару, та на підтвердження надається копії санітарного паспорта на автотранспортний засіб (дійсний на дату розкриття), що дозволяє перевозити дану групу продуктів харчування, у разі коли учасник торгів немає власного транспортного засобу, необхідно надати копію договору оренди та на підтвердження копію санітарного паспорта на орендований  автотранспортний засіб (дійсний на дату розкриття)).
2. наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:
2.1. Відомості у довільній формі про працівниківвідповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та будуть здійснювати поставку товару.
3. наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:
3.1. Довідка у довільній формі із зазначенням замовника торгів, з якими укладались аналогічні договори.
3.2. Копії аналогічних договорів відповідно до п. 3.1. (не менше двох).
3.3. Оригінали листів-відгуків про співпрацю та виконання договорів від Покупців, що вказані в п. 3.1. (не менше двох). Відгуки повинні бути належно оформлені, містити вихідний номер та дату видачі такого документу. Замовниками згідно з договорами можуть бути суб’єкти будь-якої форми власності.
4. наявність фінансової спроможності:
4.1. Копія “Балансу” завірений печаткою учасника за 2014р. *
4.2. Копія “Звіту про фінансові результати” завірений печаткою учасника за 2014р. *
4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за 2014 р. завірений печаткою учасника (у разі якщо учасник згідно законодавства не зобов’язаний здавати дану форму звіту про рух грошових коштів, подається довідка в довільній формі з викладенням причин). *
4.4. Оригінал або нотаріально посвідчена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, не більше 30 календарних днів давності відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
* В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний складати один або декілька з числа вказаних документів, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасниката завірений печаткою*, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів.
__________________________________________________________
а) Інформація про відсутність підстав передбачених ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», надається Учасником в довільній формі.
б) Відповідно до ч.3 статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», переможцю(ям) торгів необхідно додатково до документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам, надати:
1. Учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів):
Оригінал або нотаріально посвідчена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості із сплати  податків і зборів (обов’язкових платежів) в Україні чинна на момент розкриття (не більше 10 календарних днів давності відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).
       Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально Переможецем  торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
          2. Учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення:
Оригінал або копія довідки видана міністерством юстиції України або територіальними підрозділами про те, що посадових осіб учасника, уповноважених представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (а саме уповноважених на підписання пропозиції конкурсних торгів та договору про закупівлю), не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (не більше як 30 календарних днів давнини відносно дати розкриття).
       Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально Переможецем  торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2.1. Фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку:
Оригінал або нотаріально посвідчена копія документу, що виданий відповідним органом МВС України, про те, що фізичну особу, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку. (не більше як 30 календарних днів давнини відносно дати розкриття).
         Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально  Переможеце торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2.2. Службова (посадова) особа, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку:
Оригінал або нотаріально посвідчена копія документу, що виданий відповідним органом МВС України, про те, що службових (посадових) осіб, уповноважених учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (уповноважених на підписання пропозиції конкурсних торгів та договору про закупівлю), не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку. (не більше як 30 календарних днів давнини відносно дати розкриття).
            Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально  Переможцем торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
3. Учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту:
Довідка в довільній формі про те, що Уасник проводить господарську діяльність відповідно до положень статуту із зазначенням відповідних видів діяльності (при наявності).
4. Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура:
Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, отримана через офіційний веб-сайт (довідка чинна на момент розкриття, але не більше 30 календарних днів давнини відносно дати розкриття  пропозицій конкурсних торгів та завірена підписом та печаткою Учасника).
     Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально Переможцем торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
5. Довідка від учасника у довільній формі про відсутність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, які визначені статтею 17 Закону,  згідно взірця наведеного у Додатку 4 доної документації..
6. Учасник надав документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю:
Для юридичних осіб:
       Копія, або оригінал документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за результатами торгів, а саме: випискою з протоколу засновників, або копією наказу про призначення, або довіреністю, або дорученням, чи інше.
       Копія Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи.
Для фізичних осіб - підприємців:
     Копія паспорту фізичної особи-підприємця
     Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків** **  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили  про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
7. Підтвердження того, що відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону:
- документ, виданий уповноваженим органом, який підтверджує, що учасника не внесено до Єдиного Державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або лист-пояснення учасника чи інший документ у довільній формі з обґрунтуванням неможливості надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та підтвердженням невчинення ним таких правопорушень, якщо на дату підготовки пропозиції  не визначено порядок надання такого документу;
- копія антикорупційної програми учасника (або копія наказу про  затвердження антикорупційної програми)*
- копія документа учасника, в якому зазначено, що певна особа визначена уповноваженою з антикорупційної програми учасника*
(* - зазначені документи учасник подає у випадку, якщо необхідність їх наявності та затвердження в учасника  передбачено ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції».
В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства, або учасник-нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації  не зобов’язаний  складати, якийсь з вказаних документів, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою* в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів).
Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально Переможцем торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
_________________________________________________________
ІНШІ ДОКУМЕНТИ
1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:
а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);
б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;
в) форма власності та організаційно-правова форма (для юридичних осіб).
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, чи фізичної особи - підприємця (для юридичних осіб та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності) (при наявності), або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
3. Копія свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість чи про сплату єдиного податку або копія витягу з реєстру платників ПДВ або єдиного податку (при наявності).
4. Згода на включення Істотних умов договору, визначених у п. 2 Розділу 6 даної документації до договору про закупівлю.
5. Надання згоди на використання інформації на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» (повинна бути підписана особами, щодо яких подано інформацію про відсутністьзвинувачення у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання згідно вимог Розділу 3 п. 6.2. Даної документації конкурсних торгів). Подано взірець у додатку №3.
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.
1) Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про детальний опис товару, що пропонується та інформація про джерело походження товару;
2) Гарантійний лист на продаж (реалізацію) товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, який наданий на торги, виданим із зазначенням замовника торгів  та номером оголошення, що оприлюднене на Веб-порталі з питань державних закупівель;
3) Копія експлуатаційного дозволу ветеринарної служби та експлуатаційний дозвіл санітарної служби.
4) Копія ветеринарного свідоцтва
5) Копія довідки 3 дф про походження мяса та копія ветеринарної довідки №1
6) Копія експертного висновку та декларації  на продукцію що пропонується, зразок бланку посвідчення про якість, що в майбутньому буде надаватись на кожну партію товару.
      Учасники при підготовці пропозиції конкурсних торгів повинні враховувати заходи щодо захисту довкілля.
       Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.
        Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені у Додатку 2
8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
       Даною документацією конкурсних торгів не передбачено поділ предмета закупівлі на частини (лоти).
 
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником      
         Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
 
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:
Особисто або поштою
- місце подання пропозицій конкурсних торгів:
за адресою замовника торгів, каб. директора
- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):
09.02.2016  о 10:00, особисто або поштою.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
 
- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
за адресою замовника торгів, каб. директора
- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
Дата 09.02.2016 р.Час 11год. 30 хв.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій цієї статті, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів.
Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
      Повноваження представника учасника підтверджується копією виписки з протоколу засновників, копією наказа про призначення, оригіналом довіреності, доручення або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ що посвідчує особу.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону
Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію
1.1. Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
1.2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
1.3. До детального оцінювання пропозицій, Замовник вивчає пропозиції з метою визначення, що кожна пропозиція:
а) підписана належним чином;
б) відповідає вимогам документації конкурсних торгів;
в) подає всі пояснення та/або докази, які може вимагати замовник, зокрема, для підтвердження кваліфікаційним критеріям та ціни пропозиції конкурсних торгів.
1.4. Визначення пропозицій, що відповідають або не відповідають вимогам, ґрунтуються тільки на їх змісті.
1.5. Якщо пропозиція не відповідає вимогам, вона відхиляється замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або застережень.
Методика оцінки
Критерієм оцінки є «Ціна».
Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:
Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де
Бобчисл  = обчислювана кількість балів;
Цmin – найнижче значення за критерієм «Ціна»;
Цобчисл – значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;
100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».
        У разі, якщо дві чи більше пропозицій конкурсних торгів набрали однакову кількість балів, то переможець визначається шляхом голосування членами комітету з конкурсних торгів. У разі якщо голоси розділилися порівну, голос голови комітету з конкурсних торгів є визначальним.
2. Виправлення арифметичних помилок
          Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів (ціновій пропозиції) під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів (цінову пропозицію).
       Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.
        За ч. 3 ст. 28 закону Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Виявлені арифметичні помилки виправляються таким чином:
а) у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною;
б) у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю та кількості одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується;
в) ціна за одиницю (вартість одиниці товару з включенням ПДВ, держмита, інших загальнообов’язкових платежів та витрат, пов’язаних з поставною товару) не підлягає коригуванню.
       Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.
3. Інша інформація   
Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги, викладені замовником при підготовці цієї закупівлі.
          Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв встановлених статтею 16 Закону та / або цією документацією конкурсних торгів, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону та / або цій документації конкурсних торгів чи факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхилить пропозицію конкурсних торгів такого учасника.
У всіх випадках, що не зазначені у цій документації, замовник керується Законом, а також іншими  чинними  нормативними-правовими актами України.
         Керуючись ст. ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК України, Замовником торгів укладено договір про надання юридично-консультаційних послуг з Виконавцем. Оплата таких послуг може здійснюватися учасником-переможцем (учасниками переможцями) торгівВартість послуг, що надаються, становить 6000,00 грн. (шість тисяч гривень 00 коп.). Зазначена сума сплачується після підписання актів виконаних робіт в порядку застосування ст. ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК України протягом 5 робочих днів на рахунок Виконавця торгів, відповідно до умов укладеної між Замовником та Виконавцем  угоди.
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів
   Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів згідно ст.29 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», у разі якщо:
1) учасник:
не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;
не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
2. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10  Закону.
      У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.
Замовник, згідно ч.2 ст.17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:
1) учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;
3) учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.
        Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10  Закону.
Наявність формальних помилок у складі пропозиції, не є підставою для відхилення. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки.
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
Замовник відміняє торги в разі:
відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в документації конкурсних торгів.
Торги може бути відмінено частково (за лотом).
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом).
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору
         У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю
1.     Предмет договору:
Постачальник бере на себе зобов'язання здійснити поставку і передати Покупцю: «10. 11.1 М'ясо великої рогатої худоби,свиней овець,кіз,коней та інших тварин родини конячих,свіже чи охолоджене (за ДК 016- 2010)  
15111000-9 М’ясо великої рогатої худоби родини бикових (за ДК 021:2015) (М'ясо яловичини 1 сорту)» (надалі – Товар) в кількості та за цінами, які зазначені у специфікації, що є невід'ємною частиною Договору, а Покупець – прийняти і оплатити Постачальнику його вартість у строки та порядку, передбаченими цим Договором.
     2. Кількість товарів та вимоги щодо їх якості:
           Найменування товару, технічні вимоги, кількість по найменуванням та ціни наведені у специфікації, що є невід’ємною частиною  договору. Постачальник зобов’язаний надати Покупцю Товар, номенклатура, асортимент, кількість і якість якого відповідає умовам Договору та вимогам чинного законодавства України.
Якість наданого Покупцю Товару згідно до державних стандартів.

     3. Порядок здійснення оплати:

Покупець здійснює оплату вартості Товару на умовах відтермінування платежу до 30 календарних днів.
  4. Ціна Договору : Ціна договору складає _______________ грн. ( _____________________________) гривень ____ коп., у тому числі ПДВ чи без ПДВ ___________ грн. (_______________________________________) гривень ___ коп..;
Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
Ціни на Товар встановлюються в національній валюті України.

5.     5. Термін та місце поставки товару:

Товар повинен бути поставлений на умовах поставки до місця визначеного замовником торгів, протягом ___________ календарних днів з дати замовлення товару.
    6. Строк дії договору:
 Цей договір набирає чинність з дня його підписання і діє до 31 грудня 2016 р.
    7.  Права та обов’язки сторін:
Постачальник зобов’язаний:
7.1. Постачальник зобов’язується передати (поставити) у замовлені строки Покупцеві Товар.
7.2. Постачальник зобов’язаний здійснити поставку Товару згідно із заявками Покупця протягом ____ (________________) календарних днів з дати заявки, поставка товару відбувається дрібними партіями.
Покупець зобов’язаний:
7.3.Покупець зобов'язується своєчасно оплатити Постачальнику вартість замовленого Товару  у строки та порядку, передбаченими цим Договором.
8. Зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків:
 8.1. Покупець зберігає за собою право формувати заявки згідно виробничої необхідності в межах переліку найменувань Специфікації.
 8.2.  Постачальник здійснює поставку Товару дрібними партіями згідно із заявками Покупця, та поставка повинна відбуватись не рідше як два рази на тиждень.
 8.3. В залежності від реального фінансування видатків обсяги закупівлі можуть зменшуватися.
     9. Відповідальність сторін:
У разі затримки поставки Товару у строки, передбачені цим Договором або затримку заміни неякісного Товару чи усунення недоліків Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 % від вартості несвоєчасно поставленого Товару за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
10. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти або показників Platts у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу або таких показників, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;
8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.
Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
Бюджетні зобов’язання за договором виникають між сторонами у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань затверджених на 2016 р.
Основні вимоги до договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору. Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо закупівель за державні кошти.
(основні умови договору є невід’ємною частиною документації конкурсних торгів на які учасник погоджується подаючи свою пропозицію конкурсних торгів)
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю        
Не вимагається
 
 Додаток № 1
Пропозиція конкурсних торгів "ПРОПОЗИЦІЯ"
(взірець, який подається Учасником на фірмовому бланку)
 
             Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю «10. 11.1 М'ясо великої рогатої худоби,свиней овець,кіз,коней та інших тварин родини конячих,свіже чи охолоджене (за ДК 016- 2010), 15111000-9М’ясо великої рогатої худоби родини бикових (за ДК 021:2015) (М'ясо яловичини 1 сорту)».
Вивчивши документацію конкурсних торгів, та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції  за наступними цінами:
 
Найменування товару
Одиниця виміру
Орієнтовна кількість
Ціна за одиницю, грн. без ПДВ
Ціна за одиницю, грн. з ПДВ
Загальна вартість в гривнях з урахуванням усіх загальнообов’язкових платежів та транспортування до місця визначеного замовником торгів
 
 
 
 
 
 
 
Загальна вартість  пропозиції конкурсних торгів                   
                     ______________ (вказати суму  з ПДВ чи без ПДВ) Σ
 
1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція конкурсних торгів буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі  пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами  документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту.
 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
 
 
Додаток№  2
Технічні вимоги
 
Особливі умови:
1.         Дотримання строків придатності продуктів харчування.
2.         Умови поставки – виключно в асортименті та обсязі, зазначених у заявці Замовника.
 
№ п/п
Найменування товару
Одиниця виміру
Фасування
 
Тара
Орієнтована кількість
1.
М'ясо яловичини 1 сорту   (без кістки охолоджене       0 +4С)
кг
вагова
ящики
 
9000
 
 
 
Додаток 3
Взірець
 
Лист - згода на обробку персональних даних
 
            Відповідно до Закону «Про захист персональних даних» від 01.06.10 № 2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також згідно  з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі конкурсних торгів, цивільно-правових та господарських відносин. 
 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
 
 
 
 
Додаток 4
Взірець
Лист –гарантія*
Я/Ми,в особі  _____________________ (П.І.Б., посада) гарантую/ємо, що
1) відомості про _____________________ (найменування учасника), яка є учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону (В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства, або учасник-нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації не зобов’язаний складати, якийсь з вказаних документів, такий Учасник не включає даний пункт в Лист гарантію за поданим взірцем);
2) службову (посадову) особу учасника _____________________ (П.І.Б.), яку уповноважено нами представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі,
АБО
3) фізичну особу __________________, яка є учасником,
не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
4) суб’єкт господарювання _____________________ (найменування учасника) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);
5) фізична особа __________________, яка є учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
АБО
6) службова (посадова) особа учасника _____________________ (П.І.Б.), яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
7) учасник _____________________ (найменування учасника) не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;
8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявна інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником.
9) юридична особа_____________________ (найменування учасника), яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень. (даний пункт у листі-гарантії за даною формоюобовязковий до включення у разі, якщо ціна пропозиції учасника перевищує 20 мільйонів гривень).
10) учасник _____________________ (найменування учасника) не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
11) учасник _____________________ (найменування учасника) провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;
12) учасник _____________________ (найменування учасника) не зареєстрований в офшорних зонах, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.
* Подається у формі довідки за підписом уповноваженої особи учасника.
 Комунальний заклад Львівської обласної ради 
«Львівське училище фізичної культури»
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Рішенняям комітету з конкурсних торгів
 
від "11" січня 2016 року
Голова комітету з конкурсних торгів
Кучабська Л.М. _______________
МП
 
 
 
 
 
 
 
 
Документація конкурсних торгів
 
Предмет закупівлі:
«10.82.2 Шоколад і цукрові кондитерські вироби (за ДК 016- 2010)   
15842000-2 Шоколад та цукрові кондитерські вироби (ДК 021:2015)
 (шоколад натуральний чорний)»
 
 
 
 
Процедура закупівлі: відкриті торги
 
 
 
 
 
 
 
м. Львів
 
 
 
 

Розділ 1. Загальні положення
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону  України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р., N 1197-VII зі змінами та доповненнями (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів:
 
- повне найменування:
Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівське училище фізичної культури»
- місцезнаходження:
79044, м. Львів, вул. Кн. Ольги, 1,
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:
шеф-кухар, Потопляк Олег Богданович, 79044, м. Львів, вул. Кн. Ольги, 1, тел.: (032) 238 - 27 - 92
3. Інформація про предмет закупівлі
 
- найменування предмета закупівлі:
10.82.2 Шоколад і цукрові кондитерські вироби (за ДК 016- 2010)   
15842000-2 Шоколад та цукрові кондитерські вироби (ДК 021:2015) (шоколад натуральний чорний)
-вид предмета закупівлі:
Товар – згідно ТВ.
- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):
за адресою замовника.
 
3000 кг
- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):
до кінця грудня 2016 року
4. Процедура закупівлі      
Відкриті торги
5. Недискримінація учасників
Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів
Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.
Пропозиція конкурсних торгів складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською.     Переклад повинен бути посвідчений підписом та печаткою учасника торгів.
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів
Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10  Закону.
У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.
 Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник зобов’язаний внести відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжити строк подання пропозицій конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
         У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.
Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).
         Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. 
       Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
       Усі сторінки (навіть ті,що не містять жодної інформації) пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
          Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів
         Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
У складі пропозиції учасники обов’язково надають заповнену форму пропозиції конкурсних торгів, яка оформлюється згідно до взірця, що міститься у додатку 1 до цієї документації.
          На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і адреса замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування:  «Не відкривати до 11 год. 00 хв. 09.02.2016 р», або інша дата, у разі продовження терміну дії пропозиції.
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів, в такому разі Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасниката завірений печаткою, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання документів.
          Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;
- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.
- пропозиції конкурсних торгів (згідно взірця, що наведено в Додатку 1 цієї документації);
- Учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів подає лист  про його згоду з основними умовами договору про закупівлю складений відповідно до пункту 2 розділу 6 цієї документації конкурсних торгів.
Учасник самостійно несе відповідальність за формування ціни пропозиції, та формує ціни у відповідності до вимог чинного законодавства.
Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.
До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, які учасник поніс при підготовці пропозиції та проведені процедури закупівлі.
Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням  пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.
Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням  пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).
          Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів (ціновій пропозиції) будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів   
Не вимагається
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
-----------------------------
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними       
            Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
6. Кваліфікаційні критерії до учасників.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________
6.2. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав для відхилення пропозиції конкурсних торгів, передбачених ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________
6.3 ІНШІ ДОКУМЕНТИ
 
а) У пропозиції конкурсних торгів учасникам необхідно надати документальне підтвердження відповідності таким кваліфікаційним вимогам, встановленим статтею 16 Закону:
1. наявність обладнання та матеріально-технічної бази:
1.1. Довідка про механізми і обладнання, необхідні для поставки товару (інформація про наявність автотранспорту для реалізації товару, та на підтвердження надається копії санітарного паспорта на автотранспортний засіб (дійсний на дату розкриття), що дозволяє перевозити дану групу продуктів харчування, у разі коли учасник торгів немає власного транспортного засобу, необхідно надати копію договору оренди та на підтвердження копію санітарного паспорта на орендований  автотранспортний засіб (дійсний на дату розкриття)).
2. наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:
2.1. Відомості у довільній формі про працівниківвідповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та будуть здійснювати поставку товару.
3. наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:
3.1. Довідка у довільній формі із зазначенням замовника торгів, з якими укладались аналогічні договори (аналогічними договорами вважається договори предметом, яких є асортиментний ряд товару, що визначений в технічному завдані даної документації конкурсних торгів).
3.2. Копії аналогічних договорів відповідно до п. 3.1. (не менше двох).
3.3. Оригінали листів-відгуків про співпрацю та виконання договорів від Покупців, що вказані в п. 3.1. (не менше двох). Відгуки повинні бути належно оформлені, містити вихідний номер та дату видачі такого документу. Замовниками згідно з договорами можуть бути суб’єкти будь-якої форми власності.
4. наявність фінансової спроможності:
4.1. Копія “Балансу” завірений печаткою учасника за 2014р. *
4.2. Копія “Звіту про фінансові результати” завірений печаткою учасника за 2014р. *
4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за 2014 р. завірений печаткою учасника (у разі якщо учасник згідно законодавства не зобов’язаний здавати дану форму звіту про рух грошових коштів, подається довідка в довільній формі з викладенням причин). *
4.4. Оригінал або нотаріально посвідчена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, не більше 30 календарних днів давності відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
* В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний складати один або декілька з числа вказаних документів, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасниката завірений печаткою*, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів.
__________________________________________________________
а) Інформація про відсутність підстав передбачених ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», надається Учасником в довільній формі.
б) Відповідно до ч.3 статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», переможцю(ям) торгів необхідно  додатково до документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам, надати:
1. Учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів):
Оригінал або нотаріально посвідчена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості із сплати  податків і зборів (обов’язкових платежів) в Україні чинна на момент розкриття (не більше 10 календарних днів давності відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).
       Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально Переможецем  торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
          2. Учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення:
Оригінал або копія довідки видана міністерством юстиції України або територіальними підрозділами про те, що посадових осіб учасника, уповноважених представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (а саме уповноважених на підписання пропозиції конкурсних торгів та договору про закупівлю), не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (не більше як 30 календарних днів давнини відносно дати розкриття).
       Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально Переможецем  торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2.1. Фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку:
Оригінал або нотаріально посвідчена копія документу, що виданий відповідним органом МВС України, про те, що фізичну особу, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку. (не більше як 30 календарних днів давнини відносно дати розкриття).
         Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально  Переможеце торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2.2. Службова (посадова) особа, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку:
Оригінал або нотаріально посвідчена копія документу, що виданий відповідним органом МВС України, про те, що службових (посадових) осіб, уповноважених учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (уповноважених на підписання пропозиції конкурсних торгів та договору про закупівлю), не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку. (не більше як 30 календарних днів давнини відносно дати розкриття).
            Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально  Переможцем торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
3. Учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту:
Довідка в довільній формі про те, що Уасник проводить господарську діяльність відповідно до положень статуту із зазначенням відповідних видів діяльності (при наявності).
4. Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура:
Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, отримана через офіційний веб-сайт (довідка чинна на момент розкриття, але не більше 30 календарних днів давнини відносно дати розкриття  пропозицій конкурсних торгів та завірена підписом та печаткою Учасника).
     Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально Переможцем торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
5. Довідка від учасника у довільній формі про відсутність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, які визначені статтею 17 Закону,  згідно взірця наведеного у Додатку 4 доної документації..
6. Учасник надав документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю:
Для юридичних осіб:
       Копія, або оригінал документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за результатами торгів, а саме: випискою з протоколу засновників, або копією наказу про призначення, або довіреністю, або дорученням, чи інше.
       Копія Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи.
Для фізичних осіб - підприємців:
     Копія паспорту фізичної особи-підприємця
     Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків**.
**  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили  про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
7. Підтвердження того, що відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону:
- документ, виданий уповноваженим органом, який підтверджує, що учасника не внесено до Єдиного Державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або лист-пояснення учасника чи інший документ у довільній формі з обґрунтуванням неможливості надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та підтвердженням невчинення ним таких правопорушень, якщо на дату підготовки пропозиції  не визначено порядок надання такого документу;
- копія антикорупційної програми учасника (або копія наказу про  затвердження антикорупційної програми)*
- копія документа учасника, в якому зазначено, що певна особа визначена уповноваженою з антикорупційної програми учасника*
(* - зазначені документи учасник подає у випадку, якщо необхідність їх наявності та затвердження в учасника  передбачено ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції».
В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства, або учасник-нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації  не зобов’язаний  складати, якийсь з вказаних документів, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою* в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів).
Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально Переможцем торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
__________________________________________________________
ІНШІ ДОКУМЕНТИ
1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:
а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);
б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;
в) форма власності та організаційно-правова форма (для юридичних осіб).
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, чи фізичної особи - підприємця (для юридичних осіб та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності) (при наявності), або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
3. Копія свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість чи про сплату єдиного податку або копія витягу з реєстру платників ПДВ або єдиного податку (при наявності).
2. Згода на включення Істотних умов договору, визначених у п. 2 Розділу 6 даної документації до договору про закупівлю.
3. Надання згоди на використання інформації на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» (повинна бути підписана особами, щодо яких подано інформацію про відсутністьзвинувачення у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання згідно вимог Розділу 3 п. 6.2. Даної документації конкурсних торгів). Подано взірець у додатку №3.
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.
а) копія якісного посвідчення на товар або інший документ що засвідчує якість товару;
б) довідка в довільній формі в якій зазначається детальний опис товару, що пропонується та джерело походження товару;
        Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.
        Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені у Додатку 2.
8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
       Даною документацією конкурсних торгів не передбачено поділ предмета закупівлі на частини (лоти).
 
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником           
         Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
 
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:
Особисто або поштою
- місце подання пропозицій конкурсних торгів:
за адресою замовника торгів, каб. директора
- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):
09.02.2016  о 10:00, особисто або поштою.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
 
- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
за адресою замовника торгів, каб. директора
- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
Дата 09.02.2016 р.; Час 11 год. 00 хв.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій цієї статті, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів.
Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
      Повноваження представника учасника підтверджується копією виписки з протоколу засновників, копією наказа про призначення, оригіналом довіреності, доручення або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ що посвідчує особу.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону
Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію
1.1. Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
1.2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
1.3. До детального оцінювання пропозицій, Замовник вивчає пропозиції з метою визначення, що кожна пропозиція:
а) підписана належним чином;
б) відповідає вимогам документації конкурсних торгів;
в) подає всі пояснення та/або докази, які може вимагати замовник, зокрема, для підтвердження кваліфікаційним критеріям та ціни пропозиції конкурсних торгів.
1.4. Визначення пропозицій, що відповідають або не відповідають вимогам, ґрунтуються тільки на їх змісті.
1.5. Якщо пропозиція не відповідає вимогам, вона відхиляється замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або застережень.
Методика оцінки
Критерієм оцінки є «Ціна».
Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:
Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де
Бобчисл  = обчислювана кількість балів;
Цmin – найнижче значення за критерієм «Ціна»;
Цобчисл – значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;
100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».
        У разі, якщо дві чи більше пропозицій конкурсних торгів набрали однакову кількість балів, то переможець визначається шляхом голосування членами комітету з конкурсних торгів. У разі якщо голоси розділилися порівну, голос голови комітету з конкурсних торгів є визначальним.
2. Виправлення арифметичних помилок
          Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів (ціновій пропозиції) під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів (цінову пропозицію).
       Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.
        За ч. 3 ст. 28 закону Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Виявлені арифметичні помилки виправляються таким чином:
а) у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною;
б) у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю та кількості одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується;
в) ціна за одиницю (вартість одиниці товару з включенням ПДВ, держмита, інших загальнообов’язкових платежів та витрат, пов’язаних з поставною товару) не підлягає коригуванню.
       Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.
3. Інша інформація
Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги, викладені замовником при підготовці цієї закупівлі.
          Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв встановлених статтею 16 Закону та / або цією документацією конкурсних торгів, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону та / або цій документації конкурсних торгів чи факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхилить пропозицію конкурсних торгів такого учасника.
У всіх випадках, що не зазначені у цій документації, замовник керується Законом, а також іншими  чинними  нормативними-правовими актами України.
         Керуючись ст. ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК України, Замовником торгів укладено договір про надання юридично-консультаційних послуг з Виконавцем. Оплата таких послуг може здійснюватися учасником-переможцем (учасниками переможцями) торгів. Вартість послуг, що надаються, становить 5 000,00 грн. (п’ять тисяч гривень 00 коп.). Зазначена сума сплачується після підписання актів виконаних робіт в порядку застосування ст. ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК України протягом 5 робочих днів на рахунок Виконавця торгів, відповідно до умов укладеної між Замовником та Виконавцем  угоди.
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів
   Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів згідно ст.29 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», у разі якщо:
1) учасник:
не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленимстаттею 16цього Закону;
не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені устатті 17та частині сьомій статті 28 цього Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
2. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно достатті 10Закону.
      У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.
Замовник, згідно ч.2 ст.17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:
1) учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;
3) учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.
        Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10  Закону.
Наявність формальних помилок у складі пропозиції, не є підставою для відхилення. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки.
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
Замовник відміняє торги в разі:
відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в документації конкурсних торгів.
Торги може бути відмінено частково (за лотом).
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом).
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору
         У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю
1.     Предмет договору:
Постачальник бере на себе зобов'язання здійснити поставку і передати Покупцю: «10.82.2 Шоколад і цукрові кондитерські вироби (за ДК 016- 2010),  15842000-2 Шоколад та цукрові кондитерські вироби (ДК 021:2015) (шоколад натуральний чорний)» (надалі – Товар) в кількості та за цінами, які зазначені у специфікації, що є невід'ємною частиною Договору, а Покупець – прийняти і оплатити Постачальнику його вартість у строки та порядку, передбаченими цим Договором.
     2. Кількість товарів та вимоги щодо їх якості:
           Найменування товару, технічні вимоги, кількість по найменуванням та ціни наведені у специфікації, що є невід’ємною частиною  договору.
Постачальник зобов’язаний надати Покупцю Товар, номенклатура, асортимент, кількість і якість якого відповідає умовам Договору та вимогам чинного законодавства України.
Якість наданого Покупцю Товару згідно до державних стандартів.
     3. Порядок здійснення оплати:
Покупець здійснює оплату вартості Товару на умовах відтермінування платежу до 30 календарних днів.
  4. Ціна Договору :
Ціна договору складає _______________ грн. ( _____________________________) гривень ____ коп., у тому числі ПДВ чи без ПДВ ___________ грн. (_______________________________________) гривень ___ коп..;
Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
Ціни на Товар встановлюються в національній валюті України.
5.     5. Термін та місце поставки товару:
Товар повинен бути поставлений на умовах поставки до місця визначеного замовником торгів, протягом ___________ календарних днів з дати замовлення товару.
    6. Строк дії договору:
 Цей договір набирає чинність з дня його підписання і діє до 31 грудня 2016 р.
    7.  Права та обов’язки сторін:
Постачальник зобов’язаний:
7.1. Постачальник зобов’язується передати (поставити) у замовлені строки Покупцеві Товар.
7.2. Постачальник зобов’язаний здійснити поставку Товару згідно із заявками Покупця протягом ____ (________________) календарних днів з дати заявки, поставка товару відбувається дрібними партіями.
Покупець зобов’язаний:
7.3.Покупець зобов'язується своєчасно оплатити Постачальнику вартість замовленого Товару  у строки та порядку, передбаченими цим Договором.
8. Зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків:
 8.1. Покупець зберігає за собою право формувати заявки згідно виробничої необхідності в межах переліку найменувань Специфікації.
 8.2.  Постачальник здійснює поставку Товару дрібними партіями згідно із заявками Покупця, та поставка повинна відбуватись не рідше як два рази на тиждень.
 8.3. В залежності від реального фінансування видатків обсяги закупівлі можуть зменшуватися.
     9. Відповідальність сторін:
У разі затримки поставки Товару у строки, передбачені цим Договором або затримку заміни неякісного Товару чи усунення недоліків Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 % від вартості несвоєчасно поставленого Товару за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
10. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти або показників Platts у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу або таких показників, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;
8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.
 Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
Бюджетні зобов’язання за договором виникають між сторонами у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань затверджених на 2016 р.
Основні вимоги до договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору. Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо закупівель за державні кошти.
(основні умови договору є невід’ємною частиною документації конкурсних торгів на які учасник погоджується подаючи свою пропозицію конкурсних торгів)
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю    
Не вимагається
 
 
 Додаток № 1
Пропозиція конкурсних торгів "ПРОПОЗИЦІЯ"
(взірець, який подається Учасником на фірмовому бланку)
 
             Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю «10.82.2 Шоколад і цукрові кондитерські вироби (за ДК 016- 2010),  15842000-2 Шоколад та цукрові кондитерські вироби (ДК 021:2015) (шоколад натуральний чорний)».
Вивчивши документацію конкурсних торгів, та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції  за наступними цінами:
 
Найменування товару
Одиниця виміру
Орієнтовна кількість
Ціна за одиницю, грн. без ПДВ
Ціна за одиницю, грн. з ПДВ
Загальна вартість в гривнях з урахуванням усіх загальнообов’язкових платежів та транспортування до місця визначеного замовником торгів
 
 
 
 
 
 
 
Загальна вартість  пропозиції конкурсних торгів                   
                     ______________ (вказати суму  з ПДВ чи без ПДВ) Σ
 
1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція конкурсних торгів буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі  пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами  документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту.
 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
 
 
Додаток№  2
Технічні вимоги
 
Особливі умови:
1.       Дотримання строків придатності продуктів харчування.
2.       Умови поставки – виключно в асортименті та обсязі, зазначених у заявці Замовника.
 
Найменування товару
Одиниця виміру
Фасування
Орієнтовна кількість
1
шоколад натуральний чорний
кг
50-100 гр
3000
 
*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».
 
Додаток 3
Взірець
 
Лист - згода на обробку персональних даних
 
            Відповідно до Закону «Про захист персональних даних» від 01.06.10 № 2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також згідно  з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі конкурсних торгів, цивільно-правових та господарських відносин. 
 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
 
 
 
 
 
Додаток 4
Взірець
Лист –гарантія*
Я/Ми,в особі  _____________________ (П.І.Б., посада) гарантую/ємо, що
1) відомості про _____________________ (найменування учасника), яка є учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону (В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства, або учасник-нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації не зобов’язаний складати, якийсь з вказаних документів, такий Учасник не включає даний пункт в Лист гарантію за поданим взірцем);
2) службову (посадову) особу учасника _____________________ (П.І.Б.), яку уповноважено нами представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі,
АБО
3) фізичну особу __________________, яка є учасником,
не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
4) суб’єкт господарювання _____________________ (найменування учасника) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);
5) фізична особа __________________, яка є учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
АБО
6) службова (посадова) особа учасника _____________________ (П.І.Б.), яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
7) учасник _____________________ (найменування учасника) не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;
8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявна інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником.
9) юридична особа_____________________ (найменування учасника), яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень. (даний пункт у листі-гарантії за даною формоюобовязковий до включення у разі, якщо ціна пропозиції учасника перевищує 20 мільйонів гривень).
10) учасник _____________________ (найменування учасника) не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
11) учасник _____________________ (найменування учасника) провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;
12) учасник _____________________ (найменування учасника) не зареєстрований в офшорних зонах, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.
* Подається у формі довідки за підписом уповноваженої особи учасника.
  Комунальний заклад Львівської обласної ради
 «Львівське училище фізичної культури»
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенняям комітету з конкурсних торгів
від "11січня 2016 року
Голова комітету з конкурсних торгів
Кучабська Л.М._______________
МП
 
 
 
Документація конкурсних торгів
 
Предмет закупівлі:
«10. 11.1 М'ясо великої рогатої худоби,свиней овець,кіз,коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене
 (за ДК 016- 2010)
15113000-3 Свинина (за ДК 021:2015) (свинина охолоджена  в/г)»
 
 
 
 
 
 
Процедура закупівлі: відкриті торги
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м. Львів
 

Розділ 1. Загальні положення
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону  України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р., N 1197-VII зі змінами та доповненнями (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів:
 
- повне найменування:
Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівське училище фізичної культури»
- місцезнаходження:
79044, м. Львів, вул. Кн. Ольги, 1,
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:
шеф-кухар, Потопляк Олег Богданович, 79044, м. Львів, вул. Кн. Ольги, 1, тел.: (032) 238 - 27 - 92
3. Інформація про предмет закупівлі
 
- найменування предмета закупівлі:
10. 11.1 М'ясо великої рогатої худоби,свиней овець,кіз,коней та інших тварин родини конячих,свіже чи охолоджене (за ДК 016- 2010)  
15113000-3 Свинина (за ДК 021:2015) (свинина охолоджена  в/г)
-вид предмета закупівлі:
Товар – згідно ТВ.
- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):
за адресою замовника.
 
6000кг
- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):
до кінця грудня 2016 року
4. Процедура закупівлі         
Відкриті торги
5. Недискримінація учасників
Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 
Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів      
Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.
Пропозиція конкурсних торгів складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською. Переклад повинен бути посвідчений підписом та печаткою учасника торгів.
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів
Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10  Закону.
У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.
 Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник зобов’язаний внести відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжити строк подання пропозицій конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
         У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.
Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).
         Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. 
       Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
       Усі сторінки (навіть ті,що не містять жодної інформації) пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
          Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів
         Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
У складі пропозиції учасники обов’язково надають заповнену форму пропозиції конкурсних торгів, яка оформлюється згідно до взірця, що міститься у додатку 1 до цієї документації.
          На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і адреса замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування:  «Не відкривати до 12 год. 00 хв. 09.02.2016 р», або інша дата, у разі продовження терміну дії пропозиції.
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів, в такому разі Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасниката завірений печаткою, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання документів.
          Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;
- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.
- пропозиції конкурсних торгів (згідно взірця, що наведено в Додатку 1 цієї документації);
- Учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів подає лист  про його згоду з основними умовами договору про закупівлю складений відповідно до пункту 2 розділу 6 цієї документації конкурсних торгів.
Учасник самостійно несе відповідальність за формування ціни пропозиції, та формує ціни у відповідності до вимог чинного законодавства.
Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.
До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, які учасник поніс при підготовці пропозиції та проведені процедури закупівлі.
Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням  пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.
Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням  пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).
          Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів (ціновій пропозиції) будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
Не вимагається
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
-------------------------------------
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними           
            Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
6.1 Кваліфікаційні критерії до учасників.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________
6.2. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав для відхилення пропозиції конкурсних торгів, передбачених ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________
6.3 ІНШІ ДОКУМЕНТИ
 
а) У пропозиції конкурсних торгів учасникам необхідно надати документальне підтвердження відповідності таким кваліфікаційним вимогам, встановленим статтею 16 Закону:
1. наявність  обладнання  та  матеріально-технічної бази:
1.1. Довідка про механізми і обладнання, необхідні для поставки товару (інформація про наявність автотранспорту для реалізації товару, та на підтвердження надається копії санітарного паспорта на автотранспортний засіб (дійсний на дату розкриття), що дозволяє перевозити дану групу продуктів харчування, у разі коли учасник торгів немає власного транспортного засобу, необхідно надати копію договору оренди та на підтвердження копію санітарного паспорта на орендований  автотранспортний засіб (дійсний на дату розкриття)).
2. наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:
2.1. Відомості у довільній формі про працівниківвідповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та будуть здійснювати поставку товару.
3. наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:
3.1. Довідка у довільній формі із зазначенням замовника торгів, з якими укладались аналогічні договори.
3.2. Копії аналогічних договорів відповідно до п. 3.1. (не менше двох).
3.3. Оригінали листів-відгуків про співпрацю та виконання договорів від Покупців, що вказані в п. 3.1. (не менше двох). Відгуки повинні бути належно оформлені, містити вихідний номер та дату видачі такого документу. Замовниками згідно з договорами можуть бути суб’єкти будь-якої форми власності.
4. наявність фінансової спроможності:
4.1. Копія “Балансу” завірений печаткою учасника за 2014р. *
4.2. Копія “Звіту про фінансові результати” завірений печаткою учасника за 2014р. *
4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за 2014 р. завірений печаткою учасника (у разі якщо учасник згідно законодавства не зобов’язаний здавати дану форму звіту про рух грошових коштів, подається довідка в довільній формі з викладенням причин). *
4.4. Оригінал або нотаріально посвідчена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, не більше 30 календарних днів давності відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
* В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний складати один або декілька з числа вказаних документів, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасниката завірений печаткою*, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів.
__________________________________________________________
а) Інформація про відсутність підстав передбачених ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», надається Учасником в довільній формі.
б) Відповідно до ч.3 статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», переможцю(ям) торгів необхідно додатково до документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам, надати:
1. Учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів):
Оригінал або нотаріально посвідчена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості із сплати  податків і зборів (обов’язкових платежів) в Україні чинна на момент розкриття (не більше 10 календарних днів давності відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).
       Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально Переможецем  торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
          2. Учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення:
Оригінал або копія довідки видана міністерством юстиції України або територіальними підрозділами про те, що посадових осіб учасника, уповноважених представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (а саме уповноважених на підписання пропозиції конкурсних торгів та договору про закупівлю), не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (не більше як 30 календарних днів давнини відносно дати розкриття).
       Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально Переможецем  торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2.1. Фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку:
Оригінал або нотаріально посвідчена копія документу, що виданий відповідним органом МВС України, про те, що фізичну особу, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку. (не більше як 30 календарних днів давнини відносно дати розкриття).
         Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально  Переможеце торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2.2. Службова (посадова) особа, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку:
Оригінал або нотаріально посвідчена копія документу, що виданий відповідним органом МВС України, про те, що службових (посадових) осіб, уповноважених учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (уповноважених на підписання пропозиції конкурсних торгів та договору про закупівлю), не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку. (не більше як 30 календарних днів давнини відносно дати розкриття).
            Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально  Переможцем торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
3. Учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту:
Довідка в довільній формі про те, що Уасник проводить господарську діяльність відповідно до положень статуту із зазначенням відповідних видів діяльності (при наявності).
4. Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура:
Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, отримана через офіційний веб-сайт (довідка чинна на момент розкриття, але не більше 30 календарних днів давнини відносно дати розкриття  пропозицій конкурсних торгів та завірена підписом та печаткою Учасника).
     Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально Переможцем торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
5. Довідка від учасника у довільній формі про відсутність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, які визначені статтею 17 Закону,  згідно взірця наведеного у Додатку 4 доної документації..
6. Учасник надав документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю:
Для юридичних осіб:
       Копія, або оригінал документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за результатами торгів, а саме: випискою з протоколу засновників, або копією наказу про призначення, або довіреністю, або дорученням, чи інше.
       Копія Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи.
Для фізичних осіб - підприємців:
     Копія паспорту фізичної особи-підприємця
     Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків** **  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили  про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
7. Підтвердження того, що відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону:
- документ, виданий уповноваженим органом, який підтверджує, що учасника не внесено до Єдиного Державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або лист-пояснення учасника чи інший документ у довільній формі з обґрунтуванням неможливості надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та підтвердженням невчинення ним таких правопорушень, якщо на дату підготовки пропозиції  не визначено порядок надання такого документу;
- копія антикорупційної програми учасника (або копія наказу про  затвердження антикорупційної програми)*
- копія документа учасника, в якому зазначено, що певна особа визначена уповноваженою з антикорупційної програми учасника*
(* - зазначені документи учасник подає у випадку, якщо необхідність їх наявності та затвердження в учасника  передбачено ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції».
В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства, або учасник-нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації  не зобов’язаний  складати, якийсь з вказаних документів, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою* в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів).
Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально Переможцем торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
_________________________________________________________
ІНШІ ДОКУМЕНТИ
1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:
а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);
б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;
в) форма власності та організаційно-правова форма (для юридичних осіб).
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, чи фізичної особи - підприємця (для юридичних осіб та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності) (при наявності), або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
3. Копія свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість чи про сплату єдиного податку або копія витягу з реєстру платників ПДВ або єдиного податку (при наявності).
4. Згода на включення Істотних умов договору, визначених у п. 2 Розділу 6 даної документації до договору про закупівлю.
5. Надання згоди на використання інформації на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» (повинна бути підписана особами, щодо яких подано інформацію про відсутністьзвинувачення у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання згідно вимог Розділу 3 п. 6.2. Даної документації конкурсних торгів). Подано взірець у додатку №3.
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.
1) Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про детальний опис товару, що пропонується та інформація про джерело походження товару;
2) Гарантійний лист на продаж (реалізацію) товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, який наданий на торги, виданим із зазначенням замовника торгів  та номером оголошення, що оприлюднене на Веб-порталі з питань державних закупівель;
3) Копія експлуатаційного дозволу ветеринарної служби та експлуатаційний дозвіл санітарної служби.
4) Копія ветеринарного свідоцтва
5) Копія довідки 3 дф про походження мяса та копія ветеринарної довідки №1
6) Копія експертного висновку та декларації  на продукцію що пропонується, зразок бланку посвідчення про якість, що в майбутньому буде надаватись на кожну партію товару.
      Учасники при підготовці пропозиції конкурсних торгів повинні враховувати заходи щодо захисту довкілля.
       Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.
        Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені у Додатку 2
8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
       Даною документацією конкурсних торгів не передбачено поділ предмета закупівлі на частини (лоти).
 
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником           
         Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
 
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:
Особисто або поштою
- місце подання пропозицій конкурсних торгів:
за адресою замовника торгів, каб. директора
- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):
09.02.2016  о 10:00, особисто або поштою.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
 
- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
за адресою замовника торгів, каб. директора
- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
Дата 09.02.2016 р.Час 12 год. 00 хв.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій цієї статті, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів.
Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
      Повноваження представника учасника підтверджується копією виписки з протоколу засновників, копією наказа про призначення, оригіналом довіреності, доручення або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ що посвідчує особу.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону
Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію
1.1. Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
1.2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
1.3. До детального оцінювання пропозицій, Замовник вивчає пропозиції з метою визначення, що кожна пропозиція:
а) підписана належним чином;
б) відповідає вимогам документації конкурсних торгів;
в) подає всі пояснення та/або докази, які може вимагати замовник, зокрема, для підтвердження кваліфікаційним критеріям та ціни пропозиції конкурсних торгів.
1.4. Визначення пропозицій, що відповідають або не відповідають вимогам, ґрунтуються тільки на їх змісті.
1.5. Якщо пропозиція не відповідає вимогам, вона відхиляється замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або застережень.
Методика оцінки
Критерієм оцінки є «Ціна».
Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:
Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де
Бобчисл  = обчислювана кількість балів;
Цmin – найнижче значення за критерієм «Ціна»;
Цобчисл – значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;
100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».
        У разі, якщо дві чи більше пропозицій конкурсних торгів набрали однакову кількість балів, то переможець визначається шляхом голосування членами комітету з конкурсних торгів. У разі якщо голоси розділилися порівну, голос голови комітету з конкурсних торгів є визначальним.
2. Виправлення арифметичних помилок
          Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів (ціновій пропозиції) під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів (цінову пропозицію).
       Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.
        За ч. 3 ст. 28 закону Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Виявлені арифметичні помилки виправляються таким чином:
а) у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною;
б) у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю та кількості одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується;
в) ціна за одиницю (вартість одиниці товару з включенням ПДВ, держмита, інших загальнообов’язкових платежів та витрат, пов’язаних з поставною товару) не підлягає коригуванню.
       Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.
3. Інша інформація   
Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги, викладені замовником при підготовці цієї закупівлі.
          Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв встановлених статтею 16 Закону та / або цією документацією конкурсних торгів, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону та / або цій документації конкурсних торгів чи факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхилить пропозицію конкурсних торгів такого учасника.
У всіх випадках, що не зазначені у цій документації, замовник керується Законом, а також іншими  чинними  нормативними-правовими актами України.
         Керуючись ст. ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК України, Замовником торгів укладено договір про надання юридично-консультаційних послуг з Виконавцем. Оплата таких послуг може здійснюватися учасником-переможцем (учасниками переможцями) торгівВартість послуг, що надаються, становить 5000,00 грн. (пять тисяч гривень 00 коп.). Зазначена сума сплачується після підписання актів виконаних робіт в порядку застосування ст. ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК України протягом 5 робочих днів на рахунок Виконавця торгів, відповідно до умов укладеної між Замовником та Виконавцем  угоди.
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів
   Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів згідно ст.29 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», у разі якщо:
1) учасник:
не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;
не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
2. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10  Закону.
      У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.
Замовник, згідно ч.2 ст.17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:
1) учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;
3) учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.
        Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10  Закону.
Наявність формальних помилок у складі пропозиції, не є підставою для відхилення. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки.
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
Замовник відміняє торги в разі:
відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в документації конкурсних торгів.
Торги може бути відмінено частково (за лотом).
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом).
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору
         У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю
1.     Предмет договору:
Постачальник бере на себе зобов'язання здійснити поставку і передати Покупцю: «10. 11.1 М'ясо великої рогатої худоби,свиней овець,кіз,коней та інших тварин родини конячих,свіже чи охолоджене (за ДК 016- 2010),
15113000-3Свинина (за ДК 021:2015) (свинина охолоджена  в/г)» (надалі – Товар) в кількості та за цінами, які зазначені у специфікації, що є невід'ємною частиною Договору, а Покупець – прийняти і оплатити Постачальнику його вартість у строки та порядку, передбаченими цим Договором.
     2. Кількість товарів та вимоги щодо їх якості:
           Найменування товару, технічні вимоги, кількість по найменуванням та ціни наведені у специфікації, що є невід’ємною частиною  договору. Постачальник зобов’язаний надати Покупцю Товар, номенклатура, асортимент, кількість і якість якого відповідає умовам Договору та вимогам чинного законодавства України.
Якість наданого Покупцю Товару згідно до державних стандартів.

     3. Порядок здійснення оплати:

Покупець здійснює оплату вартості Товару на умовах відтермінування платежу до 30 календарних днів.
  4. Ціна Договору : Ціна договору складає _______________ грн. ( _____________________________) гривень ____ коп., у тому числі ПДВ чи без ПДВ ___________ грн. (_______________________________________) гривень ___ коп..;
Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
Ціни на Товар встановлюються в національній валюті України.

5.     5. Термін та місце поставки товару:

Товар повинен бути поставлений на умовах поставки до місця визначеного замовником торгів, протягом ___________ календарних днів з дати замовлення товару.
    6. Строк дії договору:
 Цей договір набирає чинність з дня його підписання і діє до 31 грудня 2016 р.
    7.  Права та обов’язки сторін:
Постачальник зобов’язаний:
7.1. Постачальник зобов’язується передати (поставити) у замовлені строки Покупцеві Товар.
7.2. Постачальник зобов’язаний здійснити поставку Товару згідно із заявками Покупця протягом ____ (________________) календарних днів з дати заявки, поставка товару відбувається дрібними партіями.
Покупець зобов’язаний:
7.3.Покупець зобов'язується своєчасно оплатити Постачальнику вартість замовленого Товару  у строки та порядку, передбаченими цим Договором.
8. Зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків:
 8.1. Покупець зберігає за собою право формувати заявки згідно виробничої необхідності в межах переліку найменувань Специфікації.
 8.2.  Постачальник здійснює поставку Товару дрібними партіями згідно із заявками Покупця, та поставка повинна відбуватись не рідше як два рази на тиждень.
 8.3. В залежності від реального фінансування видатків обсяги закупівлі можуть зменшуватися.
     9. Відповідальність сторін:
У разі затримки поставки Товару у строки, передбачені цим Договором або затримку заміни неякісного Товару чи усунення недоліків Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 % від вартості несвоєчасно поставленого Товару за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
10. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти або показників Platts у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу або таких показників, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;
8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.
Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
Бюджетні зобов’язання за договором виникають між сторонами у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань затверджених на 2016 р.
Основні вимоги до договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору. Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо закупівель за державні кошти.
(основні умови договору є невід’ємною частиною документації конкурсних торгів на які учасник погоджується подаючи свою пропозицію конкурсних торгів)
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю                
Не вимагається
 
 
 Додаток № 1
Пропозиція конкурсних торгів "ПРОПОЗИЦІЯ"
(взірець, який подається Учасником на фірмовому бланку)
 
             Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю «10. 11.1 М'ясо великої рогатої худоби,свиней овець,кіз,коней та інших тварин родини конячих,свіже чи охолоджене (за ДК 016- 2010), 15113000-3Свинина (за ДК 021:2015) (свинина охолоджена  в/г)».
Вивчивши документацію конкурсних торгів, та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції  за наступними цінами:
 
Найменування товару
Одиниця виміру
Орієнтовна кількість
Ціна за одиницю, грн. без ПДВ
Ціна за одиницю, грн. з ПДВ
Загальна вартість в гривнях з урахуванням усіх загальнообов’язкових платежів та транспортування до місця визначеного замовником торгів
 
 
 
 
 
 
 
Загальна вартість  пропозиції конкурсних торгів                   
                     ______________ (вказати суму  з ПДВ чи без ПДВ) Σ
 
1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція конкурсних торгів буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі  пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами  документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту.
 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
 
 
Додаток№  2
Технічні вимоги
 
Особливі умови:
1.         Дотримання строків придатності продуктів харчування.
2.         Умови поставки – виключно в асортименті та обсязі, зазначених у заявці Замовника.
 
№ п/п
Найменування товару
Одиниця виміру
Фасування
 
Тара
Орієнтована кількість
1.
Свинина охолоджена  в/г (полядвиця, філей)
кг
вагова
ящики
 
6000
 
 
 
Додаток 3
Взірець
 
Лист - згода на обробку персональних даних
 
            Відповідно до Закону «Про захист персональних даних» від 01.06.10 № 2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також згідно  з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі конкурсних торгів, цивільно-правових та господарських відносин. 
 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
 
 
 
 
 
Додаток 4
Взірець
Лист –гарантія*
Я/Ми,в особі  _____________________ (П.І.Б., посада) гарантую/ємо, що
1) відомості про _____________________ (найменування учасника), яка є учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону (В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства, або учасник-нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації не зобов’язаний складати, якийсь з вказаних документів, такий Учасник не включає даний пункт в Лист гарантію за поданим взірцем);
2) службову (посадову) особу учасника _____________________ (П.І.Б.), яку уповноважено нами представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі,
АБО
3) фізичну особу __________________, яка є учасником,
не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
4) суб’єкт господарювання _____________________ (найменування учасника) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);
5) фізична особа __________________, яка є учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
АБО
6) службова (посадова) особа учасника _____________________ (П.І.Б.), яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
7) учасник _____________________ (найменування учасника) не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;
8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявна інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником.
9) юридична особа_____________________ (найменування учасника), яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень. (даний пункт у листі-гарантії за даною формоюобовязковий до включення у разі, якщо ціна пропозиції учасника перевищує 20 мільйонів гривень).
10) учасник _____________________ (найменування учасника) не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
11) учасник _____________________ (найменування учасника) провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;
12) учасник _____________________ (найменування учасника) не зареєстрований в офшорних зонах, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.
* Подається у формі довідки за підписом уповноваженої особи учасника. Комунальний заклад Львівської обласної ради
 «Львівське училище фізичної культури»
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Рішенням комітету з конкурсних торгів
 
від «14» січня2016року
 
Голова комітету з конкурсних торгів
 
Кучабська Л.М. ___________
                                                                         м.п. 
 
 
 
 
 
 
 
Документація конкурсних торгів
 
Предмет закупівлі:
«01.22.1 - плоди тропічних і субтропічних культур (за ДК 016- 2010);
03222000-3Фрукти і горіхи (за ДК 021:2015) (банани, хурма
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Процедура закупівлі: відкриті торги
 
 
 
 
 
 
 
м.Львів

Розділ 1. Загальні положення
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону  України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р., N 1197-VII зі змінами та доповненнями (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів:
 
- повне найменування:
Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівське училище фізичної культури»
- місцезнаходження:
79044, м. Львів, вул. Кн. Ольги, 1,
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:
шеф-кухар, Потопляк Олег Богданович, 79044, м. Львів, вул. Кн. Ольги, 1, тел.: (032) 238 - 27 - 92
3. Інформація про предмет закупівлі
 
- найменування предмета закупівлі:
01.22.1 - плоди тропічних і субтропічних культур (за ДК 016- 2010); 03222000-3Фрукти і горіхи (за ДК 021:2015) (банани, хурма)
-вид предмета закупівлі:
Товар – згідно ТВ.
- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):
за адресою замовника.
 
2 найменування
- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):
до кінця грудня 2016 року
4. Процедура закупівлі      
Відкриті торги
5. Недискримінація учасників
Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів
Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.
Пропозиція конкурсних торгів складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською. Переклад повинен бути посвідчений підписом та печаткою учасника торгів.
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів
Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10  Закону.
У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.
 Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник зобов’язаний внести відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжити строк подання пропозицій конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
         У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.
Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).
         Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. 
       Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
       Усі сторінки (навіть ті,що не містять жодної інформації) пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
          Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів
         Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
У складі пропозиції учасники обов’язково надають заповнену форму пропозиції конкурсних торгів, яка оформлюється згідно до взірця, що міститься у додатку 1 до цієї документації.
          На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і адреса замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування:  «Не відкривати до 11 год. 30 хв. 12.02.2016 р», або інша дата, у разі продовження терміну дії пропозиції.
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів, в такому разі Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасниката завірений печаткою, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання документів.
          Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;
- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.
- пропозиції конкурсних торгів (згідно взірця, що наведено в Додатку 1 цієї документації);
- Учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів подає лист  про його згоду з основними умовами договору про закупівлю складений відповідно до пункту 2 розділу 6 цієї документації конкурсних торгів.
Учасник самостійно несе відповідальність за формування ціни пропозиції, та формує ціни у відповідності до вимог чинного законодавства.
Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.
До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, які учасник поніс при підготовці пропозиції та проведені процедури закупівлі.
Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням  пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.
Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням  пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).
          Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів (ціновій пропозиції) будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів   
Не вимагається
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
----------------------------------------
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними       
            Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
6. 1 Кваліфікаційні критерії до учасників.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________
6.2. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав для відхилення пропозиції конкурсних торгів, передбачених ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________
6. 3 ІНШІ ДОКУМЕНТИ
 
а) У пропозиції конкурсних торгів учасникам необхідно надати документальне підтвердження відповідності таким кваліфікаційним вимогам, встановленим статтею 16 Закону:
1. наявність обладнання та матеріально-технічної бази:
1.1. Довідка про механізми і обладнання, необхідні для поставки товару (інформація про наявність автотранспорту для реалізації товару, та на підтвердження надається копії санітарного паспорта на автотранспортний засіб (дійсний на дату розкриття), що дозволяє перевозити дану групу продуктів харчування, у разі коли учасник торгів немає власного транспортного засобу, необхідно надати копію договору оренди та на підтвердження копію санітарного паспорта на орендований  автотранспортний засіб (дійсний на дату розкриття)).
2. наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:
2.1. Відомості у довільній формі про працівниківвідповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та будуть здійснювати поставку товару.
3. наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:
3.1. Довідка у довільній формі із зазначенням замовника торгів, з якими укладались аналогічні договори (аналогічними договорами вважається договори предметом, яких є асортиментний ряд товару, що визначений в технічному завдані даної документації конкурсних торгів, тобто молоко).
3.2. Нотаріально повірені копії аналогічних договорів, або завірені мокрими печатками та підписом уповноважених осіб з обох сторін на кожній сторінці аналогічні договори відповідно до п. 3.1. (не менше двох).
3.3. Оригінали листів-відгуків про співпрацю та виконання договорів від Покупців, що вказані в п. 3.1. (не менше двох). Відгуки повинні бути належно оформлені, містити вихідний номер та дату видачі такого документу. Замовниками згідно з договорами можуть бути суб’єкти будь-якої форми власності.
4. наявність фінансової спроможності:
4.1. Копія “Балансу” завірений печаткою учасника за 2014р. *
4.2. Копія “Звіту про фінансові результати” завірений печаткою учасника за 2014р. *
4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за 2014 р. завірений печаткою учасника (у разі якщо учасник згідно законодавства не зобов’язаний здавати дану форму звіту про рух грошових коштів, подається довідка в довільній формі з викладенням причин). *
4.4. Оригінал або нотаріально посвідчена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, не більше 30 календарних днів давності відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
* В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний складати один або декілька з числа вказаних документів, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасниката завірений печаткою*, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів.
__________________________________________________________
а) Інформація про відсутність підстав передбачених ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», надається Учасником в довільній формі.
б) Відповідно до ч.3 статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», переможцю(ям) торгів необхідно  додатково до документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам, надати:
1. Учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів):
Оригінал або нотаріально посвідчена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості із сплати  податків і зборів (обов’язкових платежів) в Україні чинна на момент розкриття (не більше 10 календарних днів давності відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).
       Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально Переможецем  торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
          2. Учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення:
Оригінал або копія довідки видана міністерством юстиції України або територіальними підрозділами про те, що посадових осіб учасника, уповноважених представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (а саме уповноважених на підписання пропозиції конкурсних торгів та договору про закупівлю), не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (не більше як 30 календарних днів давнини відносно дати розкриття).
       Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально Переможецем  торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2.1. Фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку:
Оригінал або нотаріально посвідчена копія документу, що виданий відповідним органом МВС України, про те, що фізичну особу, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку. (не більше як 30 календарних днів давнини відносно дати розкриття).
         Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально  Переможеце торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2.2. Службова (посадова) особа, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку:
Оригінал або нотаріально посвідчена копія документу, що виданий відповідним органом МВС України, про те, що службових (посадових) осіб, уповноважених учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (уповноважених на підписання пропозиції конкурсних торгів та договору про закупівлю), не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку. (не більше як 30 календарних днів давнини відносно дати розкриття).
            Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально  Переможцем торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
3. Учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту:
Довідка в довільній формі про те, що Уасник проводить господарську діяльність відповідно до положень статуту із зазначенням відповідних видів діяльності (при наявності).
4. Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура:
Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, отримана через офіційний веб-сайт (довідка чинна на момент розкриття, але не більше 30 календарних днів давнини відносно дати розкриття  пропозицій конкурсних торгів та завірена підписом та печаткою Учасника).
     Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально Переможцем торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
5. Довідка від учасника у довільній формі про відсутність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, які визначені статтею 17 Закону,  згідно взірця наведеного у Додатку 4 доної документації..
6. Учасник надав документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю:
Для юридичних осіб:
       Копія, або оригінал документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за результатами торгів, а саме: випискою з протоколу засновників, або копією наказу про призначення, або довіреністю, або дорученням, чи інше.
       Копія Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи.
Для фізичних осіб - підприємців:
     Копія паспорту фізичної особи-підприємця
     Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків**. **  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили  про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
7. Підтвердження того, що відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону:
- документ, виданий уповноваженим органом, який підтверджує, що учасника не внесено до Єдиного Державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або лист-пояснення учасника чи інший документ у довільній формі з обґрунтуванням неможливості надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та підтвердженням невчинення ним таких правопорушень, якщо на дату підготовки пропозиції  не визначено порядок надання такого документу;
- копія антикорупційної програми учасника (або копія наказу про  затвердження антикорупційної програми)*
- копія документа учасника, в якому зазначено, що певна особа визначена уповноваженою з антикорупційної програми учасника*
(* - зазначені документи учасник подає у випадку, якщо необхідність їх наявності та затвердження в учасника  передбачено ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції».
В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства, або учасник-нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації  не зобов’язаний  складати, якийсь з вказаних документів, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою* в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів).
Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально Переможцем торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
__________________________________________________________
ІНШІ ДОКУМЕНТИ
1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:
а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);
б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;
в) форма власності та організаційно-правова форма (для юридичних осіб).
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, чи фізичної особи - підприємця (для юридичних осіб та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності) (при наявності), або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
3. Копія свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість чи про сплату єдиного податку або копія витягу з реєстру платників ПДВ або єдиного податку (при наявності).
4. Згода на включення Істотних умов договору, визначених у п. 2 Розділу 6 даної документації до договору про закупівлю.
5. Надання згоди на використання інформації на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» (повинна бути підписана особами, щодо яких подано інформацію про відсутністьзвинувачення у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання згідно вимог Розділу 3 п. 6.2. Даної документації конкурсних торгів). Подано взірець у додатку №3.
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.
а) копія якісного посвідчення на товар або інший документ що засвідчує якість товару;
       Учасники при підготовці пропозиції конкурсних торгів повинні враховувати заходи щодо захисту довкілля.
       Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.
        Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені у Додатку 2
8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
       Даною документацією конкурсних торгів не передбачено поділ предмета закупівлі на частини (лоти).
 
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником           
         Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
 
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:
Особисто або поштою
- місце подання пропозицій конкурсних торгів:
за адресою замовника, кабінет директора
- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):
12.02.2016  о 10:00, особисто або поштою.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
 
- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
за адресою замовника, кабінет директора
 
- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
Дата 12.02.201р.Час 1год. 30 хв.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій цієї статті, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів.
Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
      Повноваження представника учасника підтверджується копією виписки з протоколу засновників, копією наказа про призначення, оригіналом довіреності, доручення або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ що посвідчує особу.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону
Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію
1.1. Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
1.2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
1.3. До детального оцінювання пропозицій, Замовник вивчає пропозиції з метою визначення, що кожна пропозиція:
а) підписана належним чином;
б) відповідає вимогам документації конкурсних торгів;
в) подає всі пояснення та/або докази, які може вимагати замовник, зокрема, для підтвердження кваліфікаційним критеріям та ціни пропозиції конкурсних торгів.
1.4. Визначення пропозицій, що відповідають або не відповідають вимогам, ґрунтуються тільки на їх змісті.
1.5. Якщо пропозиція не відповідає вимогам, вона відхиляється замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або застережень.
Методика оцінки
Критерієм оцінки є «Ціна».
Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:
Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де
Бобчисл  = обчислювана кількість балів;
Цmin – найнижче значення за критерієм «Ціна»;
Цобчисл – значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;
100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».
        У разі, якщо дві чи більше пропозицій конкурсних торгів набрали однакову кількість балів, то переможець визначається шляхом голосування членами комітету з конкурсних торгів. У разі якщо голоси розділилися порівну, голос голови комітету з конкурсних торгів є визначальним.
2. Виправлення арифметичних помилок
          Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів (ціновій пропозиції) під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів (цінову пропозицію).
       Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.
        За ч. 3 ст. 28 закону Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Виявлені арифметичні помилки виправляються таким чином:
а) у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною;
б) у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю та кількості одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується;
в) ціна за одиницю (вартість одиниці товару з включенням ПДВ, держмита, інших загальнообов’язкових платежів та витрат, пов’язаних з поставною товару) не підлягає коригуванню.
       Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.
3. Інша інформація
Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги, викладені замовником при підготовці цієї закупівлі.
          Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв встановлених статтею 16 Закону та / або цією документацією конкурсних торгів, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону та / або цій документації конкурсних торгів чи факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхилить пропозицію конкурсних торгів такого учасника.
У всіх випадках, що не зазначені у цій документації, замовник керується Законом, а також іншими  чинними  нормативними-правовими актами України.
         Керуючись ст. ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК України, Замовником торгів укладено договір про надання юридично-консультаційних послуг з Виконавцем. Оплата таких послуг може здійснюватися учасником-переможцем (учасниками переможцями) торгівВартість послуг, що надаються, становить 5000,00 грн. (пять тисяч гривень 00 коп.). Зазначена сума сплачується після підписання актів виконаних робіт в порядку застосування ст. ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК України протягом 5 робочих днів на рахунок Виконавця торгів, відповідно до умов укладеної між Замовником та Виконавцем  угоди.
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів
   Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів згідно ст.29 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», у разі якщо:
1) учасник:
не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;
не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
2. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10  Закону.
      У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.
Замовник, згідно ч.2 ст.17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:
1) учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;
3) учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.
        Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10  Закону.
Наявність формальних помилок у складі пропозиції, не є підставою для відхилення. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки.
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
Замовник відміняє торги в разі:
відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в документації конкурсних торгів.
Торги може бути відмінено частково (за лотом).
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом).
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору
         У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю
1.     Предмет договору:
Постачальник бере на себе зобов'язання здійснити поставку і передати Покупцю: «01.22.1 - плоди тропічних і субтропічних культур (за ДК 016- 2010);  03222000-3Фрукти і горіхи (за ДК 021:2015) (банани, хурма
» (надалі – Товар) в кількості та за цінами, які зазначені у специфікації, що є невід'ємною частиною Договору, а Покупець – прийняти і оплатити Постачальнику його вартість у строки та порядку, передбаченими цим Договором.
     2. Кількість товарів та вимоги щодо їх якості:
           Найменування товару, технічні вимоги, кількість по найменуванням та ціни наведені у специфікації, що є невід’ємною частиною  договору. Постачальник зобов’язаний надати Покупцю Товар, номенклатура, асортимент, кількість і якість якого відповідає умовам Договору та вимогам чинного законодавства України.
Якість наданого Покупцю Товару згідно до державних стандартів.

     3. Порядок здійснення оплати:

Покупець здійснює оплату вартості Товару на умовах відтермінування платежу до 30 календарних днів.
  4. Ціна Договору : Ціна договору складає _______________ грн. ( _____________________________) гривень ____ коп., у тому числі ПДВ чи без ПДВ ___________ грн. (_______________________________________) гривень ___ коп..;
Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
Ціни на Товар встановлюються в національній валюті України.

5.     5. Термін та місце поставки товару:

Товар повинен бути поставлений на умовах поставки до місця визначеного замовником торгів, протягом ___________ календарних днів з дати замовлення товару.
    6. Строк дії договору:
 Цей договір набирає чинність з дня його підписання і діє до 31 грудня 2016 р.
    7.  Права та обов’язки сторін:
Постачальник зобов’язаний:
7.1. Постачальник зобов’язується передати (поставити) у замовлені строки Покупцеві Товар.
7.2. Постачальник зобов’язаний здійснити поставку Товару згідно із заявками Покупця протягом ____ (________________) календарних днів з дати заявки, поставка товару відбувається дрібними партіями.
Покупець зобов’язаний:
7.3.Покупець зобов'язується своєчасно оплатити Постачальнику вартість замовленого Товару  у строки та порядку, передбаченими цим Договором.
8. Зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків:
 8.1. Покупець зберігає за собою право формувати заявки згідно виробничої необхідності в межах переліку найменувань Специфікації.
 8.2.  Постачальник здійснює поставку Товару дрібними партіями згідно із заявками Покупця, та поставка повинна відбуватись не рідше як два рази на тиждень.
 8.3. В залежності від реального фінансування видатків обсяги закупівлі можуть зменшуватися.
     9. Відповідальність сторін:
У разі затримки поставки Товару у строки, передбачені цим Договором або затримку заміни неякісного Товару чи усунення недоліків Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 % від вартості несвоєчасно поставленого Товару за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
10. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;
8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.
Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
Бюджетні зобов’язання за договором виникають між сторонами у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань затверджених на 2016 р.
Основні вимоги до договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору. Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо закупівель за державні кошти.
(основні умови договору є невід’ємною частиною документації конкурсних торгів на які учасник погоджується подаючи свою пропозицію конкурсних торгів)
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю    
Не вимагається
 
 Додаток № 1
Пропозиція конкурсних торгів "ПРОПОЗИЦІЯ"
(взірець, який подається Учасником на фірмовому бланку)
 
             Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю «01.22.1 - плоди тропічних і субтропічних культур (за ДК 016- 2010);  03222000-3Фрукти і горіхи (за ДК 021:2015) (банани, хурма.
Вивчивши документацію конкурсних торгів, та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції  за наступними цінами:
 
Найменування товару
Одиниця виміру
Орієнтовна кількість
Ціна за одиницю, грн. без ПДВ
Ціна за одиницю, грн. з ПДВ
Загальна вартість в гривнях з урахуванням усіх загальнообов’язкових платежів та транспортування до місця визначеного замовником торгів
 
 
 
 
 
 
 
Загальна вартість  пропозиції конкурсних торгів                   
                     ______________ (вказати суму  з ПДВ чи без ПДВ) Σ
 
1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція конкурсних торгів буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі  пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами  документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту.
 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
 
Додаток№  2
Технічні вимоги
 
Особливі умови:
1.       Дотримання строків придатності продуктів харчування.
2.       Умови поставки – виключно в асортименті та обсязі, зазначених у заявці Замовника.
 
п/п
Найменування товару
Одиниця виміру
Фасування
Тара
Орієнтовна кількість
1
Банан
кг
вагова
ящики
10000
2
Хурма
кг
вагова
ящики
5000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 3
Взірець
 
Лист - згода на обробку персональних даних
 
            Відповідно до Закону «Про захист персональних даних» від 01.06.10 № 2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також згідно  з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі конкурсних торгів, цивільно-правових та господарських відносин. 
 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
 
 
 
Додаток 4
Взірець
Лист –гарантія*
Я/Ми,в особі  _____________________ (П.І.Б., посада) гарантую/ємо, що
1) відомості про _____________________ (найменування учасника), яка є учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону (В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства, або учасник-нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації не зобов’язаний складати, якийсь з вказаних документів, такий Учасник не включає даний пункт в Лист гарантію за поданим взірцем);
2) службову (посадову) особу учасника _____________________ (П.І.Б.), яку уповноважено нами представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі,
АБО
3) фізичну особу __________________, яка є учасником,
не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
4) суб’єкт господарювання _____________________ (найменування учасника) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);
5) фізична особа __________________, яка є учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
АБО
6) службова (посадова) особа учасника _____________________ (П.І.Б.), яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
7) учасник _____________________ (найменування учасника) не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;
8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявна інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником.
9) юридична особа_____________________ (найменування учасника), яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень. (даний пункт у листі-гарантії за даною формоюобовязковий до включення у разі, якщо ціна пропозиції учасника перевищує 20 мільйонів гривень).
10) учасник _____________________ (найменування учасника) не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
11) учасник _____________________ (найменування учасника) провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;
12) учасник _____________________ (найменування учасника) не зареєстрований в офшорних зонах, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.
* Подається у формі довідки за підписом уповноваженої особи учасника.
 


Комунальний заклад Львівської обласної ради
 «Львівське училище фізичної культури»
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Рішенням комітету з конкурсних торгів
 
від «15» січня2016року
 
Голова комітету з конкурсних торгів
 
Кучабська Л.М. ___________
                                                                         м.п. 
 
 
 
 
 
 
 
Документація конкурсних торгів
 
Предмет закупівлі:
«01.23.1   Плоди цитрусових культур  (апельсини, лимони, мандарини) – за ДК 016:201003222000-3 Фрукти і горіхи (за ДК 021:2015)»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Процедура закупівлі: відкриті торги
 
 
 
 
 
 
 
м.Львів

Розділ 1. Загальні положення
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону  України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р., N 1197-VII зі змінами та доповненнями (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів:
 
- повне найменування:
Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівське училище фізичної культури»
- місцезнаходження:
79044, м. Львів, вул. Кн. Ольги, 1,
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:
шеф-кухар, Потопляк Олег Богданович, 79044, м. Львів, вул. Кн. Ольги, 1, тел.: (032) 238 - 27 - 92
3. Інформація про предмет закупівлі
 
- найменування предмета закупівлі:
01.23.1   Плоди цитрусових культур  (апельсини, лимони, мандарини) – за ДК 016:2010
03222000-3 Фрукти і горіхи (за ДК 021:2015)
-вид предмета закупівлі:
Товар – згідно ТВ.
- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):
за адресою замовника.
 
3 найменування
- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):
до кінця грудня 2016 року
4. Процедура закупівлі      
Відкриті торги
5. Недискримінація учасників
Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів
Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.
Пропозиція конкурсних торгів складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською. Переклад повинен бути посвідчений підписом та печаткою учасника торгів.
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів
Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10  Закону.
У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.
 Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник зобов’язаний внести відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжити строк подання пропозицій конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
         У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.
Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).
         Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. 
       Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
       Усі сторінки (навіть ті,що не містять жодної інформації) пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
          Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів
         Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
У складі пропозиції учасники обов’язково надають заповнену форму пропозиції конкурсних торгів, яка оформлюється згідно до взірця, що міститься у додатку 1 до цієї документації.
          На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і адреса замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування:  «Не відкривати до 11 год. 00 хв. 15.02.2016 р», або інша дата, у разі продовження терміну дії пропозиції.
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів, в такому разі Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасниката завірений печаткою, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання документів.
          Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;
- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.
- пропозиції конкурсних торгів (згідно взірця, що наведено в Додатку 1 цієї документації);
- Учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів подає лист  про його згоду з основними умовами договору про закупівлю складений відповідно до пункту 2 розділу 6 цієї документації конкурсних торгів.
Учасник самостійно несе відповідальність за формування ціни пропозиції, та формує ціни у відповідності до вимог чинного законодавства.
Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.
До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, які учасник поніс при підготовці пропозиції та проведені процедури закупівлі.
Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням  пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.
Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням  пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).
          Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів (ціновій пропозиції) будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів   
Не вимагається
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
----------------------------------------
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними       
            Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
6. 1 Кваліфікаційні критерії до учасників.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________
6.2. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав для відхилення пропозиції конкурсних торгів, передбачених ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________
6. 3 ІНШІ ДОКУМЕНТИ
 
а) У пропозиції конкурсних торгів учасникам необхідно надати документальне підтвердження відповідності таким кваліфікаційним вимогам, встановленим статтею 16 Закону:
1. наявність обладнання та матеріально-технічної бази:
1.1. Довідка про механізми і обладнання, необхідні для поставки товару (інформація про наявність автотранспорту для реалізації товару, та на підтвердження надається копії санітарного паспорта на автотранспортний засіб (дійсний на дату розкриття), що дозволяє перевозити дану групу продуктів харчування, у разі коли учасник торгів немає власного транспортного засобу, необхідно надати копію договору оренди та на підтвердження копію санітарного паспорта на орендований  автотранспортний засіб (дійсний на дату розкриття)).
2. наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:
2.1. Відомості у довільній формі про працівниківвідповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та будуть здійснювати поставку товару.
3. наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:
3.1. Довідка у довільній формі із зазначенням замовника торгів, з якими укладались аналогічні договори (аналогічними договорами вважається договори предметом, яких є асортиментний ряд товару, що визначений в технічному завдані даної документації конкурсних торгів, тобто молоко).
3.2. Нотаріально повірені копії аналогічних договорів, або завірені мокрими печатками та підписом уповноважених осіб з обох сторін на кожній сторінці аналогічні договори відповідно до п. 3.1. (не менше двох).
3.3. Оригінали листів-відгуків про співпрацю та виконання договорів від Покупців, що вказані в п. 3.1. (не менше двох). Відгуки повинні бути належно оформлені, містити вихідний номер та дату видачі такого документу. Замовниками згідно з договорами можуть бути суб’єкти будь-якої форми власності.
4. наявність фінансової спроможності:
4.1. Копія “Балансу” завірений печаткою учасника за 2014р. *
4.2. Копія “Звіту про фінансові результати” завірений печаткою учасника за 2014р. *
4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за 2014 р. завірений печаткою учасника (у разі якщо учасник згідно законодавства не зобов’язаний здавати дану форму звіту про рух грошових коштів, подається довідка в довільній формі з викладенням причин). *
4.4. Оригінал або нотаріально посвідчена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, не більше 30 календарних днів давності відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
* В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний складати один або декілька з числа вказаних документів, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасниката завірений печаткою*, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів.
__________________________________________________________
а) Інформація про відсутність підстав передбачених ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», надається Учасником в довільній формі.
б) Відповідно до ч.3 статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», переможцю(ям) торгів необхідно  додатково до документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам, надати:
1. Учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів):
Оригінал або нотаріально посвідчена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості із сплати  податків і зборів (обов’язкових платежів) в Україні чинна на момент розкриття (не більше 10 календарних днів давності відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).
       Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально Переможецем  торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
          2. Учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення:
Оригінал або копія довідки видана міністерством юстиції України або територіальними підрозділами про те, що посадових осіб учасника, уповноважених представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (а саме уповноважених на підписання пропозиції конкурсних торгів та договору про закупівлю), не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (не більше як 30 календарних днів давнини відносно дати розкриття).
       Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально Переможецем  торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2.1. Фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку:
Оригінал або нотаріально посвідчена копія документу, що виданий відповідним органом МВС України, про те, що фізичну особу, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку. (не більше як 30 календарних днів давнини відносно дати розкриття).
         Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально  Переможеце торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2.2. Службова (посадова) особа, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку:
Оригінал або нотаріально посвідчена копія документу, що виданий відповідним органом МВС України, про те, що службових (посадових) осіб, уповноважених учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (уповноважених на підписання пропозиції конкурсних торгів та договору про закупівлю), не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку. (не більше як 30 календарних днів давнини відносно дати розкриття).
            Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально  Переможцем торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
3. Учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту:
Довідка в довільній формі про те, що Уасник проводить господарську діяльність відповідно до положень статуту із зазначенням відповідних видів діяльності (при наявності).
4. Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура:
Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, отримана через офіційний веб-сайт (довідка чинна на момент розкриття, але не більше 30 календарних днів давнини відносно дати розкриття  пропозицій конкурсних торгів та завірена підписом та печаткою Учасника).
     Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально Переможцем торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
5. Довідка від учасника у довільній формі про відсутність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, які визначені статтею 17 Закону,  згідно взірця наведеного у Додатку 4 доної документації..
6. Учасник надав документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю:
Для юридичних осіб:
       Копія, або оригінал документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за результатами торгів, а саме: випискою з протоколу засновників, або копією наказу про призначення, або довіреністю, або дорученням, чи інше.
       Копія Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи.
Для фізичних осіб - підприємців:
     Копія паспорту фізичної особи-підприємця
     Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків**. **  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили  про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
7. Підтвердження того, що відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону:
- документ, виданий уповноваженим органом, який підтверджує, що учасника не внесено до Єдиного Державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або лист-пояснення учасника чи інший документ у довільній формі з обґрунтуванням неможливості надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та підтвердженням невчинення ним таких правопорушень, якщо на дату підготовки пропозиції  не визначено порядок надання такого документу;
- копія антикорупційної програми учасника (або копія наказу про  затвердження антикорупційної програми)*
- копія документа учасника, в якому зазначено, що певна особа визначена уповноваженою з антикорупційної програми учасника*
(* - зазначені документи учасник подає у випадку, якщо необхідність їх наявності та затвердження в учасника  передбачено ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції».
В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства, або учасник-нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації  не зобов’язаний  складати, якийсь з вказаних документів, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою* в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів).
Інформація, зазначена у даному пункті, може бути надана в довільній формі та підтверджена документально Переможцем торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
__________________________________________________________
ІНШІ ДОКУМЕНТИ
1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:
а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);
б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;
в) форма власності та організаційно-правова форма (для юридичних осіб).
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, чи фізичної особи - підприємця (для юридичних осіб та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності) (при наявності), або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
3. Копія свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість чи про сплату єдиного податку або копія витягу з реєстру платників ПДВ або єдиного податку (при наявності).
4. Згода на включення Істотних умов договору, визначених у п. 2 Розділу 6 даної документації до договору про закупівлю.
5. Надання згоди на використання інформації на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» (повинна бути підписана особами, щодо яких подано інформацію про відсутністьзвинувачення у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання згідно вимог Розділу 3 п. 6.2. Даної документації конкурсних торгів). Подано взірець у додатку №3.
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.
а) копія якісного посвідчення на товар або інший документ що засвідчує якість товару;
       Учасники при підготовці пропозиції конкурсних торгів повинні враховувати заходи щодо захисту довкілля.
       Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.
        Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені у Додатку 2
8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
       Даною документацією конкурсних торгів не передбачено поділ предмета закупівлі на частини (лоти).
 
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником           
         Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
 
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:
Особисто або поштою
- місце подання пропозицій конкурсних торгів:
за адресою замовника, кабінет директора
- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):
15.02.2016  о 10:00, особисто або поштою.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
 
- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
за адресою замовника, кабінет директора
 
- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
Дата 15.02.201р.Час 1год. 00 хв.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій цієї статті, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів.
Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
      Повноваження представника учасника підтверджується копією виписки з протоколу засновників, копією наказа про призначення, оригіналом довіреності, доручення або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ що посвідчує особу.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону
Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію
1.1. Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
1.2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
1.3. До детального оцінювання пропозицій, Замовник вивчає пропозиції з метою визначення, що кожна пропозиція:
а) підписана належним чином;
б) відповідає вимогам документації конкурсних торгів;
в) подає всі пояснення та/або докази, які може вимагати замовник, зокрема, для підтвердження кваліфікаційним критеріям та ціни пропозиції конкурсних торгів.
1.4. Визначення пропозицій, що відповідають або не відповідають вимогам, ґрунтуються тільки на їх змісті.
1.5. Якщо пропозиція не відповідає вимогам, вона відхиляється замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або застережень.
Методика оцінки
Критерієм оцінки є «Ціна».
Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:
Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де
Бобчисл  = обчислювана кількість балів;
Цmin – найнижче значення за критерієм «Ціна»;
Цобчисл – значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;
100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».
        У разі, якщо дві чи більше пропозицій конкурсних торгів набрали однакову кількість балів, то переможець визначається шляхом голосування членами комітету з конкурсних торгів. У разі якщо голоси розділилися порівну, голос голови комітету з конкурсних торгів є визначальним.
2. Виправлення арифметичних помилок
          Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів (ціновій пропозиції) під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів (цінову пропозицію).
       Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.
        За ч. 3 ст. 28 закону Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Виявлені арифметичні помилки виправляються таким чином:
а) у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною;
б) у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю та кількості одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується;
в) ціна за одиницю (вартість одиниці товару з включенням ПДВ, держмита, інших загальнообов’язкових платежів та витрат, пов’язаних з поставною товару) не підлягає коригуванню.
       Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.
3. Інша інформація
Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги, викладені замовником при підготовці цієї закупівлі.
          Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв встановлених статтею 16 Закону та / або цією документацією конкурсних торгів, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону та / або цій документації конкурсних торгів чи факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхилить пропозицію конкурсних торгів такого учасника.
У всіх випадках, що не зазначені у цій документації, замовник керується Законом, а також іншими  чинними  нормативними-правовими актами України.
         Керуючись ст. ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК України, Замовником торгів укладено договір про надання юридично-консультаційних послуг з Виконавцем. Оплата таких послуг може здійснюватися учасником-переможцем (учасниками переможцями) торгівВартість послуг, що надаються, становить 6500,00 грн. (шість тисяч пятсот гривень 00 коп.). Зазначена сума сплачується після підписання актів виконаних робіт в порядку застосування ст. ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК України протягом 5 робочих днів на рахунок Виконавця торгів, відповідно до умов укладеної між Замовником та Виконавцем  угоди.
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів
   Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів згідно ст.29 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», у разі якщо:
1) учасник:
не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;
не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
2. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10  Закону.
      У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.
Замовник, згідно ч.2 ст.17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:
1) учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;
3) учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.
        Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10  Закону.
Наявність формальних помилок у складі пропозиції, не є підставою для відхилення. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки.
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
Замовник відміняє торги в разі:
відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в документації конкурсних торгів.
Торги може бути відмінено частково (за лотом).
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом).
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору
         У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю
1.     Предмет договору:
Постачальник бере на себе зобов'язання здійснити поставку і передати Покупцю: «01.23.1   Плоди цитрусових культур  (апельсини, лимони, мандарини) – за ДК 016:2010; 03222000-3 Фрукти і горіхи (за ДК 021:2015)» (надалі – Товар) в кількості та за цінами, які зазначені у специфікації, що є невід'ємною частиною Договору, а Покупець – прийняти і оплатити Постачальнику його вартість у строки та порядку, передбаченими цим Договором.
     2. Кількість товарів та вимоги щодо їх якості:
           Найменування товару, технічні вимоги, кількість по найменуванням та ціни наведені у специфікації, що є невід’ємною частиною  договору. Постачальник зобов’язаний надати Покупцю Товар, номенклатура, асортимент, кількість і якість якого відповідає умовам Договору та вимогам чинного законодавства України.
Якість наданого Покупцю Товару згідно до державних стандартів.

     3. Порядок здійснення оплати:

Покупець здійснює оплату вартості Товару на умовах відтермінування платежу до 30 календарних днів.
  4. Ціна Договору : Ціна договору складає _______________ грн. ( _____________________________) гривень ____ коп., у тому числі ПДВ чи без ПДВ ___________ грн. (_______________________________________) гривень ___ коп..;
Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
Ціни на Товар встановлюються в національній валюті України.

5.     5. Термін та місце поставки товару:

Товар повинен бути поставлений на умовах поставки до місця визначеного замовником торгів, протягом ___________ календарних днів з дати замовлення товару.
    6. Строк дії договору:
 Цей договір набирає чинність з дня його підписання і діє до 31 грудня 2016 р.
    7.  Права та обов’язки сторін:
Постачальник зобов’язаний:
7.1. Постачальник зобов’язується передати (поставити) у замовлені строки Покупцеві Товар.
7.2. Постачальник зобов’язаний здійснити поставку Товару згідно із заявками Покупця протягом ____ (________________) календарних днів з дати заявки, поставка товару відбувається дрібними партіями.
Покупець зобов’язаний:
7.3.Покупець зобов'язується своєчасно оплатити Постачальнику вартість замовленого Товару  у строки та порядку, передбаченими цим Договором.
8. Зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків:
 8.1. Покупець зберігає за собою право формувати заявки згідно виробничої необхідності в межах переліку найменувань Специфікації.
 8.2.  Постачальник здійснює поставку Товару дрібними партіями згідно із заявками Покупця, та поставка повинна відбуватись не рідше як два рази на тиждень.
 8.3. В залежності від реального фінансування видатків обсяги закупівлі можуть зменшуватися.
     9. Відповідальність сторін:
У разі затримки поставки Товару у строки, передбачені цим Договором або затримку заміни неякісного Товару чи усунення недоліків Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 % від вартості несвоєчасно поставленого Товару за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
10. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;
8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.
Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
Бюджетні зобов’язання за договором виникають між сторонами у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань затверджених на 2016 р.
Основні вимоги до договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору. Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо закупівель за державні кошти.
(основні умови договору є невід’ємною частиною док