47 років1971 - 2018
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Абітурієнтам : Правила прийому на І курс училища у 2018 році


 
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
 
до комунального закладу Львівської обласної ради
 
«Львівське училище фізичної культури» у 2018 році
 
Затверджено Педагогічною радою
КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» 
Протокол від " 16" листопада  2017 року  №  2  
 
 
 
 
 
Провадження освітньої діяльності у КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» здійснюється на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 11.05.2017р. №92-л «Про переоформлення ліцензій», сертифікату про акредитацію серія НД №1491332 від 6 вересня 2017р.
Правила прийому розроблені Приймальною комісією КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1377; зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 р. за          № 1396/31264,та Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 2061 від 5.11.1999р. (із змінами)
 
 
 
1. Загальні  положення
 
1.1. КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» (далі Училище) оголошує прийом на підготовку фахівців на освітньо-кваліфікаційному рівні молодшого спеціаліста за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» (кваліфікація 3475 «тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.»)в межах ліцензованого обсягу та основної конкурсної пропозиції (загальний обсяг регіонального замовлення), які складають 30 осіб. Нормативний термін навчання – три роки, форма навчання – денна.
1.2. За специфікою діяльності Училище є спеціалізованим навчальним закладом спортивного профілю, який діє відповідно до Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 2061 від 5.11.1999р. (із змінами) та забезпечує відбір та спортивну підготовку обдарованих дітей і молоді, створює умови для розвитку їх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих спортивних результатів і поповнення національних збірних команд з затверджених Училищу видів спорту у поєднанні із здобуттям студентами відповідної освіти. Види спорту, з яких ведеться підготовка спортсменів в Училищі, визначені Загальною чисельністю учнів і студентів КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» на 2016-2020 р.р., затвердженою Львівською обласною радою та погодженою Міністерством молоді та спорту України. Обов’язковою умовою при вступі до Училища є проходження поглибленого медичного огляду у медичній частині училища, результати якого можуть бути підставою для відмови у зарахуванні. Поглиблений медичний огляд проводиться в медичній частині училища в період до 11 липня 2018р.
1.3. До Училища приймаються громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту, подали сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, пройшли поглиблений медичний огляд у медичній частині училища та склали вступні випробування (творчий конкурс)з обраного виду спорту.
1.4. Для вступників, які потребують проживання під час вступу, надаються місця у гуртожитку училища за письмовою заявою абітурієнта. Умови проживання – чотиримісні житлові кімнати з усіма вигодами.
 
 
 
2. Вимоги до рівня освіти вступників
 
2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в Училище приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
2.2. В училищі не проводиться набір студентів з особливими фізичними потребами.
2.3. Училище здійснює прийом студентів на І курс на такі види спорту: бокс, боротьба вільна та жіноча, велоспорт (трек), веслування на байдарках і каное, водне поло (хлопці), гандбол (дівчата), санний спорт, легка атлетика, стрільба кульова, стрільба з лука, сучасне п¢ятиборство, фехтування.
 
  1. Фінансування підготовки фахівців
 
3.1. Фінансування підготовки фахівців з вищою освітою та спортсменів в Училищі здійснюється за рахунок видатків обласного бюджету. Студенти училища мають право безоплатно здобувати вищу освіту, якщо освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здобувається вперше.
 
  1. Строки прийому заяв і документів , проведення творчого конкурсу
 
та зарахування на навчання
 
4.1. Приймальна комісія училища працює за таким тижневим розкладом: понеділок-п'ятниця з 9 до 17 год., субота - з 9 до 14 год.
4.2. Прийом заяв і документів, творчий конкурс, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:
 
Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання
вступники на основі повної
загальної середньої освіти
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту
З 2 липня до 18.00 год. 25 липня;
Проходження медичного огляду
До 11 липня 2018 року
Початок прийому заяв та документів
12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів
о 18.00 год. 1 серпня 2018 року
Строки проведення творчого конкурсу
3 серпня 2018 року
Строки оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО та творчих конкурсів, а також за квотою, із зазначенням рекомендованих до зарахування
 не пізніше 12.00 год. 9 серпня 2018 року
Строки виконання вступниками вимог до зарахування
До 12.00 години 13 серпня 2018 року
Терміни зарахування вступників
 не пізніше 12.00 год. 14 серпня 2018 року
 
 
5. Порядок прийому заяв і документів
 
5.1. Вступники на навчання до училища подають заяви:  
      тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
      тільки у паперовій формі:
      для реалізації права на вступ за квотою відповідно до цих Правил;
-         при наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
-         у разі подання іноземного документа про повну загальну середню освіту;
-         у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтверджених довідкою приймальної комісії Училища.
5.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією училища згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 р., затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 р. №1378, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 р. №1398/31266.
В училищі діятиме консультаційний центр для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру училища з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатку до документу про повну загальну середню освіту. Консультаційний пункт працює при приймальній комісії.
5.3. Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу.
5.4. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії училища. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі даних з питань освіти (далі ЄДЕБО) в день її прийняття.
У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію, спеціальність та форму навчання.
5.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
˗          документа, що посвідчує особу;
˗          військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
˗          атестата про повну загальну середню освіту і додаток до нього;
˗          сертифіката  зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури за 2016, 2017 або 2018 р.;
˗          документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі, за квотою. Копії документів, що засвідчують право на участь у конкурсі за квотою, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені терміни подачі документів. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави на участь у конкурсі за квотою, унеможливлюють їх реалізацію.
5.6. До заяви, поданоїу паперовій формі вступник додає:
·         копію атестата про повну загальну середню освіту і додатку до нього;
·         копію документа, що посвідчує особу, свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта, або іншого документа, який засвідчує особу і громадянство;
·         копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, виданого у 2016, 2017 або 2018 році;
·         чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4см;
·         копії документів, які підтверджують право особи на зарахування за квотою;
·         копії документів, які підтверджують рівень спортивної підготовленості, спортивні досягнення, статус у збірних командах України тощо;
·         медичну довідку за формою 086-о, видану медичною частиною училища.
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією училища. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку), медичної довідки не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
5.7. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію спеціальності 017 «фізична культура і спорт», а також факт наявності/відсутності підстав для зарахування за квотою фіксуються у заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.
5.8. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній рівень. У такому випадку середній бал атестата вважається таким, що відповідає мінімально можливому значенню.
5.9. Вступники допускаються до участі у творчому конкурсі за наявності в них оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
 
5.10. Приймальна комісія:
˗          розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про їх допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Училища протягом трьох робочих днів з дати отримання результатів творчого конкурсу. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сторінці училища www.ufk.lviv.ua на підставі даних, внесених в ЄДЕБО.
˗          здійснює перевірку відповідності сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти за допомогою бази даних Центру. Письмове підтвердження Центром невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахування на навчання або анулювання наказу про зарахування, якщо такий виданий.
˗          здійснює перевірку середнього бала атестата, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал атестата до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала атестата на підставі його сканованої копії (фотокопії).
˗          здійснює перевірку підстав для участі у конкурсному відборі за квотою.
5.11. Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
5.12. Заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована училищем на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення даних до ЄДЕБО, що підтверджується відповідним актом. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.
 
 
6.Порядок проведення конкурсного відбору та творчого конкурсу
 
6.1. Приймальна комісія училища допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подали сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (або його копію) з української мови та літературиза 2016, 2017 або 2018р. і пройшли творчий конкурс.
6.2. Для конкурсного відбору осіб на навчання до Училища конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з української мови та літератури, творчого конкурсу та середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.
6.3. Середній бал атестата обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала, автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала атестата про повну загальну середню освіту, затверджену Міністерством освіти і науки України (додаток 3 до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році).
6.4. Для проведення творчого конкурсу в училищі створюється предметна екзаменаційна комісія, склад якої затверджується директором училища.
6.5. Програма творчого конкурсу розробляється Приймальною комісією і затверджується її головою за три місяці до початку прийому документів і оприлюднюється на web-сайті училища www.ufk.lviv.ua  у розділі «Абітурієнтам».
6.6.Творчий конкурс з обраного виду спорту передбачає визначення рівня спортивної підготовленості та спортивних досягнень, відповідності рівня спортивної підготовленості вимогам Типового навчального плану з видів спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю на день проведення вступного випробування. Результати творчого конкурсу оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальне значення балу на творчому конкурсі складає 140 пунктів.
6.7. Особи, які без поважних причин, не з'явилися на творчий конкурс у визначений розкладом час, особи, які не набрали мінімально визначеної цими Правилами кількості балів на творчому конкурсі, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі у творчому конкурсі та конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
6.8. Апеляції на результати творчого конкурсу в училищі розглядає Апеляційна комісія училища, склад та порядок роботи якої затверджується наказом директора.
6.9. Апеляція вступника на результати творчого конкурсу подається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів творчого конкурсу.
6.10. Апеляції розглядаються на засіданні комісії не пізніше наступного робочого дня після їх подання. Додаткові опитування та перескладання абітурієнтами випробувань не допускаються.
6.11. Апеляція вступника розглядається комісією один раз. Повторні апеляції не розглядаються.
6.12. Про висновки апеляційної комісії оперативно інформується особа, яка подала апеляцію та приймальна комісія училища. За вимогою особі, яка подала апеляцію, дається письмова відповідь.
6.13. Відомості щодо результатів творчого конкурсу та інших показників вносяться до ЄДЕБО. У разі зміни балів з конкурсних предметів за результатами апеляцій приймальна комісія училища після відповідного повідомлення ЄДЕБО вносить зміни в документацію і перераховує конкурсний бал.
 
 
 
7.       Зарахування в межах встановленої квоти
 
7.1. За квотою до училища зараховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
7.2. Ця квота встановлюється училищем у межах десяти відсотків від основної конкурсної пропозиції (3 місця);
7.3. Вступники, не рекомендовані до зарахування на навчання за квотою, мають право брати участь у конкурсі на загальних підставах.
 
 
 
8.       Формування та оприлюднення рейтингових списків вступників, рекомендованих до зарахування
 
8.1. Рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12 год. 9 серпня 2018р. за категоріями у такій послідовності:
вступники, які мають право на зарахування за квотою;
вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
Рейтинговий список вступників за категоріями впорядковується:
˗          за конкурсним балом від більшого до меншого;
˗          за балами, отриманими на творчому конкурсі від більшого до меншого;
˗          за середнім балом додатка до атестата про загальну середню освіту від більшого до меншого.
8.2. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
˗          прізвище, ім’я та по батькові вступника;
˗          конкурсний бал вступника;
˗          ознака підстав для зарахування за квотою.
8.3. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті училища www.ufk.lviv.ua, розділ «Абітурієнтам». Цей список може оновлюватися при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.
8.4. Списки вступників, рекомендованих до зарахування формуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО, затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії та офіційному веб-сайті училища www.ufk.lviv.ua.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 8.2.
 
 
 
9. Надання рекомендацій для зарахування
 
9.1. Приймальна комісія училища на підставі рейтингових списків вступників, оприлюднених не пізніше 12.00 год. 9 серпня 2018р., приймає рішення щодо рекомендації для зарахування на навчаннявступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку.Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в ЄДЕБО у межах обсягів регіонального замовлення.
9.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендації до зарахування на навчання у два етапи відповідно до строків, визначених у п.4.2. цих Правил та згідно з порядком формування рейтингового списку відповідно до конкурсного бала. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця регіонального замовлення.
9.3. Рішення Приймальної комісії про рекомендації до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 17.00 год. 9 серпня 2018р.
9.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій для зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційному стенді приймальної комісії. Одночасно ця інформація оприлюднюється на веб-сайті училища www.ufk.lviv.ua, розділ «Абітурієнтам», а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності).
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.
 
 
10. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
 
 
10.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі 4.2 цих Правил, зобов’язані виконати такі вимоги для зарахування: подати особисто оригінали атестата про повну загальну середню освіту та додатка до нього та сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. Подані оригінали документів зберігаються в училищі протягом усього періоду навчання.
Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.
10.2. Особи, які в установлені строки (до 12.00год. 13 серпня 2018р.) не виконали вимог для зарахування, втрачають право на зарахування.
 
 
11. Коригування списку рекомендованих до зарахування
 
11.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування, і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.
 
 
12. Накази про зарахування
 
 
12.1. Після виконання вступниками вимог для зарахування накази про зарахування на навчання затверджуються директором училища, формуються в ЄДЕБО, та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії та web-сайті училища www.ufk.lviv.ua у розділі «Абітурієнтам» у вигляді списку зарахованих.
12.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення з боку вступника порушень Правил прийому.
12.3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до Училища та відраховані з навчального закладу за власним бажанням. Документи, подані такими особами в приймальну комісію, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування
12.4. На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі. У разі відсутності таких претендентів може оголошуватись додатковий конкурсний відбір. Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. Накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18.00 год. 19 вересня 2018р.
12.5. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог цих Правил.
12.6. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.
 
 
13. Зарахування на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників
 
13.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища, про що видається відповідний наказ.
Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається на умовах додаткового конкурсного відбору, з урахуванням положень та вимог цих Правил.
13.2. Результати творчого конкурсу осіб, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається відповідний акт.
 
 
14. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до училища
 
14.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного джерела). Представники засобів масової інформації повинні пройти акредитацію у приймальній комісії за годину до початку її засідання.
14.2. Представники громадських організацій можуть бути присутніми на засіданнях приймальної комісії за письмовим дозволом (посвідченням) Міністерства освіти і науки України.
14.3. Рішення про засідання приймальної комісії приймаються не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом з проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сторінці училища.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Приймальна комісія 

Додаток 1
до Правил прийому у КЗ ЛОР
«Львівське училище фізичної культури» до 2018 році
 
 
 
 
 
 
Перелік
освітньо-кваліфікаційних рівнів, напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензійовані обсяги прийому та нормативні терміни навчання у КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» на 2018р.
 
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.
 
Галузь знань
Спеціальність
Ліцензійований обсяг
Нормативний термін навчання
Вартість одного року навчання (грн.)
шифр
Найменування
код
назва
денна
вечірня
заочна
денна
вечірня
заочна
денна
вечірня
заочна
01
Освіта/Педагогіка
017
Фізична культура і спорт
30
-
-
3р.
-
-
-
-
-

 
 
 

 
Додаток 2
до Правил прийому до КЗ ЛОР
«Львівське училище фізичної культури» у 2018 році
 
 
 
Перелік
конкурсних предметів при вступі до КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» у 2018р.
 
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти
 
 
Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів
Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі
назва
код
Фізична культура і спорт
017
1. Українська мова та література
2. Творчий конкурс з виду спорту
140
 
 
 
 
 
 
 
Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види