49 років1971 - 2020
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Абітурієнтам : Правила прийому на навчання у 2020 році


 
 
 
 
 
 
Провадження освітньої діяльності у КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, за якою здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-кваліфікаційним ступенем фахового молодшого бакалавра (наказ Міністерства освіти і науки України №66-л від 13. 02. 2020 р.) та затвердженого ліцензованого обсягу.
Правила прийому розроблені Приймальною комісією КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 січня 2020 року за № 49/34332 та Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 05.11. 1999 р. № 2061 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.02. 2019 р. № 73).
Усі питання, пов’язані з прийомом, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на вебсайті закладу в день їх прийняття або не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття.
 
 
 
 
 
 
 
1. Загальні положення
 
1.1. КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» (далі Училище) оголошує прийом на підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» в межах ліцензованого обсягу та основної конкурсної пропозиції (загальний обсяг регіонального замовлення), що складає 30 осіб. Нормативний термін навчання – три роки, форма навчання – денна.
 
         1.2. За специфікою діяльності Училище є закладом спеціалізованої освіти спортивного профілю, який діє відповідно до Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 05.11. 1999 р. № 2061 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.02. 2019 р. № 73) та забезпечує відбір і спортивну підготовку обдарованих дітей і молоді, створює умови для розвитку їхніх індивідуальних здібностей з метою поглибленого оволодіння спеціалізацією в обраному виді спорту, досягнення високих спортивних результатів та поповнення національних збірних команд України з затверджених Училищу видів спорту у поєднанні із здобуттям студентами відповідної освіти. Види спорту, з яких ведеться підготовка спортсменів в Училищі, визначені Загальною чисельністю учнів і студентів КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» на 2016-2020 рр., затвердженою Львівською обласною радою та погодженою Міністерством молоді та спорту України. Обов’язковою умовою при вступі до Училища є проходження поглибленого медичного огляду у медичній частині училища, результати якого можуть бути підставою для відмови у зарахуванні. Поглиблений медичний огляд проводиться в медичній частині училища до початку вступних випробувань.
 
         1.3. До Училища приймаються громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту, подали сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, пройшли поглиблений медичний огляд у медичній частині училища та склали вступні випробування (творчий конкурс)з обраного виду спорту.
 
         1.4. Для вступників, які потребують проживання під час вступу, надаються місця у гуртожитку училища за письмовою заявою абітурієнта. Умови проживання – чотиримісні житлові кімнати з усіма вигодами.
 
 
2. Вимоги до рівня освіти вступників
 
 
2.1. На навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в Училище приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
 
2.2. В училищі не проводиться набір студентів з особливими фізичними потребами.
 
2.3. Училище здійснює прийом студентів на І курс за такими спортивними спеціалізаціями: бокс, боротьба вільна, велоспорт (трек), веслування на байдарках і каное, водне поло (юнаки), гандбол (дівчата), санний спорт, легка атлетика, стрільба кульова, стрільба з лука, сучасне п     Фінансування підготовки фахівців
 
 
         3.1. Фінансування підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра та спортсменів в Училищі здійснюється за рахунок видатків обласного бюджету. Студенти училища мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту, якщо вони не здобули фахової передвищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста впродовж семи попередніх років за кошти державного або місцевого бюджетів.
 
 
     Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 
         4.1. Приймальна комісія училища працює за таким тижневим розкладом: понеділок - п'ятниця з 9 до 17 год.
 
         4.2. Прийом заяв та документів, творчий конкурс, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою проводиться в такі строки:
 
Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання
вступники на основі повної
загальної середньої освіти
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту розпочинається
і закінчується
 
 
 
01 липня 2020 р.
о 18 годині 22 липня 2020 року
Медичний огляд проводиться
до 9 липня 2020 р.
Прийом заяв та документів розпочинається
13 липня 2020 р.
Закінчення прийому заяв та документів
о 18.00 год.
22 липня 2020 р.
Творчий конкурс проводиться
24 липня 2020 р.
Вступний іспит з української мови проводиться
25 липня 2020 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників
не пізніше 12.00 год.
03 серпня 2020 р.
Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця регіонального замовлення
до 12.00 години
 07 серпня 2020 р.
Зарахування вступників за регіональним замовленням
не пізніше 12.00 год.
08 серпня 2020 р.
 
5. Порядок прийому заяв і документів
 
5.1. Вступники на навчання до училища подають заяви:
     тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
     тільки у паперовій формі:
-         для реалізації права на вступ за квотою відповідно до цих Правил;
-         при наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в ЄДЕБО (Єдина державна електронна база даних з питань освіти), атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
-         у разі подання іноземного документа про повну загальну середню освіту;
-         у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтверджених довідкою приймальної комісії Училища.
В училищі діятиме консультаційний пункт для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру училища з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатку до документу про повну загальну середню освіту. Консультаційний пункт працює при приймальній комісії.
 
         5.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією училища згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2020 р.
 
         5.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії училища. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі даних з питань освіти ЄДЕБО в день її прийняття.
         У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію, спеціальність та форму навчання.
 
 
         5.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
 
         документа, що посвідчує особу;
         військово-облікових документів;
         свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти і додатка до нього;
         сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури;
         документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за квотою. Копії документів, що засвідчують право на участь у конкурсі за квотою, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені терміни подачі документів. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави на участь у конкурсі за квотою, унеможливлюють їх реалізацію.
 
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказами Міністерства освіти і науки України № 560 від 24.05. 2016 р. та № 697 від 21.06. 2016 р.
 
5.5. До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:
˗             копію документа, що посвідчує особу;
 
˗             копії свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти і додатка до нього;
 
˗             копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, виданого у 2017, 2018, 2019, 2020 роках;
˗             чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
˗             копії документів, які підтверджують право особи на зарахування за квотою;
˗             копії документів, які підтверджують рівень спортивної підготовленості, спортивні досягнення, спортивне звання чи розряд, статус у збірних командах України тощо;
˗             медичну довідку за формою 086-о, видану медичною частиною училища.
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією училища. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку), медичної довідки не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 
         5.6. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію спеціальності 017 «фізична культура і спорт», а також факт наявності/відсутності підстав для зарахування за квотою фіксуються у заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.
 
         5.7. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній рівень. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до нього.
 
         5.8. Вступники допускаються до участі у творчому конкурсі за наявності в них оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
 
         5.9. Приймальна комісія:
         розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про їх допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Училища протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сторінці училища www.ufk.lviv.ua на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.
         здійснює перевірку відповідності сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти за допомогою бази даних Центру. Письмове підтвердження Центром невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахування на навчання або анулювання наказу про зарахування, якщо такий виданий.
         здійснює перевірку середнього бала атестата, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал атестата до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала атестата на підставі його сканованої копії (фотокопії).
         здійснює перевірку підстав для участі у конкурсному відборі за квотою.
 
         5.10. Заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Училищем на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніше як за день до закінчення подання електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення даних до ЄДЕБО, що підтверджується відповідним актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.
 
         5.11. Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу.
 
 
6.Порядок проведення конкурсного відбору, вступного іспиту з української мови та творчого конкурсу
 
 
         6.1. Приймальна комісія училища допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подали сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (або склали вступний іспит) з української мови та літератури і пройшли творчий конкурс.
 
         6.2. Для конкурсного відбору осіб на навчання до Училища конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката ЗНО або вступного іспиту з української мови та літератури, творчого конкурсу та середнього балу свідоцтва про повну загальну середню освіту, переведеного в шкалу від 100 до 200.
 
         6.3. Середній бал свідоцтва обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала, автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала свідоцтва про повну загальну середню освіту, затверджену Міністерством освіти і науки України (додаток 2 до Умов прийому на навчання для закладів фахової передвищої освіти у 2020 році).
 
         6.4. Для проведення творчого конкурсу та вступного іспиту з української мови і літератури в Училищі створюються предметні екзаменаційні комісії, персональний склад яких затверджується директором училища.
 
         6.5. Програми творчого конкурсу та вступного іспиту з української мови і літератури розробляються Приймальною комісією і затверджуються за три місяці до початку прийому документів й оприлюднюються на вебсайті Училища www.ufk.lviv.ua у розділі «Абітурієнтам».
 
         6.6.Творчий конкурс з обраного виду спорту передбачає визначення рівня спортивної підготовленості та спортивних досягнень, відповідності рівня спортивної підготовленості вимогам Типового навчального плану з видів спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю на день проведення вступного випробування. Результати творчого конкурсу оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальне значення прохідного балу на творчому конкурсі складає 140 пунктів.
 
6.7. Для вступу на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою
КБ = П1 + П2 + А,
де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови і літератури;
П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета;
А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала;
У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків.
Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2020 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2020 року останній доданок встановлюється рівним 50, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 650, – він встановлюється таким, що дорівнює 650. Інформацію про них приймальні комісії отримують з ЄДЕБО.
Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули базову та повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток. СК дорівнює 1,05.
СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.
Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).
 
         6.8. Особи, які без поважних причин, не з'явилися на творчий конкурс або вступний іспит з української мови і літератури у визначений розкладом час, особи, які не набрали мінімально визначеної цими Правилами кількості балів на творчому конкурсі, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
 
         6.9. Апеляції на результати творчого конкурсу або вступного іспиту в училищі розглядає Апеляційна комісія училища, склад та порядок роботи якої затверджується наказом директора.
 
         6.10. Апеляція вступника на результати творчого конкурсу та вступного іспиту з української мови і літератури подаються не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів творчого конкурсу та вступного іспиту.
 
         6.11. Апеляції розглядаються на засіданні комісії не пізніше наступного робочого дня після їх подання. Додаткові опитування та перескладання абітурієнтами випробувань не допускаються.
 
         6.12. Апеляція вступника розглядається комісією один раз. Повторні апеляції не розглядаються.
 
         6.13. Про висновки апеляційної комісії оперативно інформується особа, яка подала апеляцію та приймальна комісія училища. За вимогою особі, яка подала апеляцію, дається письмова відповідь.
 
         6.14. Відомості щодо результатів творчого конкурсу, вступного іспиту та інших показників вносяться до ЄДЕБО. У разі зміни балів з конкурсних предметів за результатами апеляцій приймальна комісія училища після відповідного повідомлення ЄДЕБО вносить зміни в документацію і перераховує конкурсний бал.
 
7.     Зарахування в межах встановленої квоти
 
         7.1. За квотою до училища зараховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 
         7.2. Ця квота встановлюється училищем у межах десяти відсотків від основної конкурсної пропозиції (3 місця);
 
         7.3. Вступники, не рекомендовані до зарахування на навчання за квотою, мають право брати участь у конкурсі на загальних підставах.
 
 
8.     Формування та оприлюднення рейтингових списків вступників, рекомендованих до зарахування
 
 
         8.1. Рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12 год. 3 серпня 2020 р. за категоріями у такій послідовності:
вступники, які мають право на зарахування за квотою;
вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
Рейтинговий список вступників за категоріями впорядковується:
         за конкурсним балом від більшого до меншого;
         за середнім балом додатка до свідоцтво про загальну середню освіту від більшого до меншого;
 
         8.2. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
         прізвище, ім’я та по-батькові вступника;
         конкурсний бал вступника;
         ознака підстав для зарахування за квотою;
         освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції;
         середній бал додатка до свідоцтва.
 
         8.3. Рейтингові списки формуються приймальною комісією в ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному вебсайті училища www.ufk.lviv.ua, розділ «Абітурієнтам».
 
         8.4. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО, затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії та офіційному вебсайті училища www.ufk.lviv.ua. не пізніше 3 серпня 2020 р.
         У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 8.2.
 
9. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
 
 
         9.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі 4.2 цих Правил, зобов’язані виконати такі вимоги для зарахування: подати особисто оригінали свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти і додатка до нього та сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (за наявності). Подані оригінали документів зберігаються в училищі протягом усього періоду навчання.
Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.
 
9.2. Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти, цих Правил прийому та укладення договору про надання освітніх послуг між училищем та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін.
 
         9.3. Особи, які були рекомендовані до зарахування, але в установлені строки (до 12.00 год. 7 серпня 2020 р.) не виконали вимог для зарахування, втрачають право на зарахування в поточному році.
 
         9.4. Особи, які отримали рекомендацію до зарахування і в установлені строки виконали вимоги для зарахування, підлягають зарахуванню.
www.ufk.lviv.ua у розділі «Абітурієнтам» у вигляді списку зарахованих.
 
         11.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення з боку вступника порушень Правил прийому.
 
         11.3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до Училища та відраховані з закладу за власним бажанням. Документи, подані такими особами в приймальну комісію, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
 
         11.4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.
 
         11.5. На звільнене (і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі. Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. Накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18.00 год. 19 вересня 2020 р.
 
 
12. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому на навчання до училища
 
 
         12.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного джерела). Представники засобів масової інформації повинні пройти акредитацію у приймальній комісії не пізніше ніж за годину до початку її засідання.
 
         12.2. Представники громадських організацій можуть бути присутніми на засіданнях приймальної комісії за письмовим дозволом (посвідченням) Міністерства освіти і науки України.
 
         12.3. Рішення про засідання приймальної комісії приймаються не пізніше дня, що передує дню засідання, а в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом з проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сторінці училища.
 
         12.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.
 
12.5. Інформування громадськості про ліцензований обсяг та осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до училища здійснюється на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за такою електронною адресою: https: // vstup.edbo.gov.ua/.
 
                                                                                                                      Приймальна комісія 
Додаток 1
до Правил прийому у КЗ ЛОР
«Львівське училище фізичної культури» у 2020році
 
 
 
 
Перелік
спеціальностей, прийом на навчання до КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури»
у 2020 р.
 
 
Освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра
 
Галузь знань
Спеціальність
Ліцензійований обсяг
Нормативний термін навчання
Вартість одного року навчання (грн.)
шифр
Найменування
код
назва
денна
вечірня
заочна
денна
вечірня
заочна
денна
вечірня
заочна
01
Освіта / Педагогіка
017
Фізична культура і спорт
30
-
-
3 роки
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
В.о. директора училища                                                     С.М. Родак
 
 
Додаток 2
до Правил прийому до КЗ ЛОР
«Львівське училище фізичної культури» у 2020 році
 
 
 
Перелік
конкурсних предметів при вступі до КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» у 2020 р.
 
 
для вступників на основі повної загальної середньої освіти
 
 
Спеціальність
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів
Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі
назва
код
Фізична культура і спорт
017
1. Українська мова та література
(або вступний іспит з української
мови і літератури)
 
100
 
 
2. Творчий конкурс з виду спорту
140
 
 
 
 
В.о. директора училища                                                               С.М. Родак
 
Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види