ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Абітурієнтам : Правила прийому на І курс училища у 2017 році


 ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до комунального закладу Львівської обласної ради

«Львівське училище фізичної культури» у 2017році

 

Затверджено Педагогічною радою

КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури»  

Протокол від "22" червня  2017 року  №   5   

 

Провадження освітньої діяльності у КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» здійснюється на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 11.05.2017р. «Про переоформлення ліцензій» №92-л, , та сертифікату про акредитацію серія НД-І № 1484199 від 22 травня 2017 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2017 року № 599, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2017р. за                     № 610/30478, та Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 2061 від 5.11.1999р. (із змінами)

__

1. Загальні  положення

 

1.1. КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» (далі Училище) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою на освітньо-кваліфікаційному рівні молодшого спеціаліста за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» (кваліфікація 3475 «тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.») в межах ліцензованого обсягу та основної конкурсної пропозиції (загальний обсяг регіонального замовлення), які складають 30 осіб. Нормативний термін навчання – три роки, форма навчання – денна.

1.2. За специфікою діяльності Училище є спеціалізованим навчальним закладом спортивного профілю, який діє відповідно до Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 2061 від 5.11.1999р. (із змінами) та забезпечує розвиток спортивних здібностей і обдарувань дітей і молоді з метою підготовки спортсменів до національних збірних команд України з відповідних видів спорту. Види спорту, з яких ведеться підготовка спортсменів в училищі, визначені Загальною чисельністю учнів і студентів КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» на 2016-2020 р.р., затвердженою Львівською обласною радою та погодженою Міністерством молоді і спорту України. Обов’язковою умовою при вступі до Училища є проходження поглибленого медичного огляду у медичній частині училища, результати якого можуть бути підставою для відмови у зарахуванні. Поглиблений медичний огляд проводиться в медичній частині училища в період з 10 до 11 липня 2017р.

1.3. До Училища приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, подали сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, пройшли поглиблений медичний огляд у медичній частині училища та склали вступні випробування (творчий конкурс) з обраного виду спорту.

1.4. Для вступників, які потребують проживання під час вступу, надаються місця у гуртожитку училища за письмовою заявою абітурієнта. Умови проживання – чотиримісні житлові кімнати з усіма вигодами.

 

2. Вимоги до рівня освіти вступників

 

2.1.  На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. В училищі не проводиться набір студентів з особливими освітніми потребами.

2.3. Училище здійснює прийом студентів на І курс на такі види спорту: бокс, боротьба вільна та жіноча, велоспорт (трек), веслування на байдарках і каное, водне поло (хлопці), гандбол (дівчата), санний спорт, легка атлетика, стрільба кульова, стрільба з лука, сучасне п¢ятиборство, фехтування.

 

  1. Фінансування підготовки фахівців

 

3.1. Фінансування підготовки фахівців з вищою освітою та спортсменів в Училищі здійснюється за рахунок видатків обласного бюджету. Студенти училища мають право безоплатно здобувати вищу освіту, якщо освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здобувається вперше.

 

  1. Строки прийому заяв і документів , проведення творчого конкурсу

та зарахування на навчання

 

4.1. Приймальна комісія училища працює за таким тижневим розкладом: понеділок-п'ятниця з 9 до 17 год., субота - з 9 до 14 год.

4.2. Прийом заяв і документів, творчий конкурс, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі повної

загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів

о  18.00 год. 1 серпня 2017 року

Строки проведення творчого конкурсу та співбесід

2 серпня  2017 року

Строки оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО та творчих конкурсів, а також за квотами 1, із зазначенням рекомендованих до зарахування

 не пізніше 12.00 год. 9 серпня 2017 року

Строки виконання вступниками вимог до зарахування

До 12.00 години 12 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників

 не пізніше 12.00 год. 14 серпня 2017 року

 

5. Порядок прийому заяв і документів

 

5.1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяву про участь у конкурсному відборі до Приймальної комісії училища (далі - заява) у паперовій формі. В період з 12 до 26 липня включно заяви можуть подаватися і в електронній формі.

Не можуть подавати заяви в електронній формі особи, які:

˗          визнані учасниками бойових дій відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

˗          діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

˗          громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 1 квітня 2017 р.

˗          громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, або які переселилися з неї після 1 квітня 2017 р.

˗          громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 р, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 1236 від 13 жовтня 2016 р. і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016р. за № 1516/29646.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії та реєструється уповноваженою особою в Єдиній державній базі даних з питань освіти (далі ЄДЕБО) в день її прийняття. У заяві вказується згода вступника на обробку персональних даних.

5.2. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Подання заяви та документів на вступ до училища фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою Училища.

5.3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

·         документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);

·         атестата про повну загальну середню освіту і додатка до нього;

·       військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних;

·         сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури;

5.4. До заяви вступник додає:

·         копію атестата про повну загальну середню освіту і додатку до нього;

·         копію документа, що посвідчує особу, свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта, або іншого документа, який засвідчує особу і громадянство;

·         копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури;

·         чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4см;

·         копії інших документів, які підтверджують право особи на зарахування за спеціальними умовами, (копії документів про пільги);

·         копії документів, які підтверджують рівень спортивної підготовленості, спортивні досягнення, статус у збірних командах України, тощо;

Копії документів, які засвідчують спеціальні умови вступника щодо участі у конкурсному відборі подаються вступником особисто при поданні заяви. Неподання або несвоєчасне подання цих документів унеможливлює реалізацію таких спеціальних умов.

5.5. Вступники подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2016 або 2017 році.

5.6. Вступники, які не подали сертифікат з української мови та літератури виданий у 2016 або 2017 роках, до участі в конкурсному відборі не допускаються і на навчання до училища не зараховуються.

5.7. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти за допомогою бази даних Центру. Письмове підтвердження Центром невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання або анулювання наказу про зарахування, якщо такий виданий.

5.8. Заяви, подані вступниками до приймальної комісії та зареєстровані у ЄДЕБО, обробляються приймальною комісією. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі в ЄДЕБО.

5.9. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про їх допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Училища протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше дня завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сторінці училища www.ufk.lviv.ua на підставі даних, внесених в ЄДЕБО. У заяві фіксується факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до училища, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію спеціальності, а також факт наявності / відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, за квотами, надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання та творчого конкурсу, які підтверджуються особистим підписом вступника при поданні заяви у письмовій формі.

5.10. Заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована училищем на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення даних до ЄДЕБО, що підтверджується відповідним актом. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати внесення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати раніше подану ним заяву.

5.11. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі в училище та спеціальних умов на здобуття зазначеного освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням.

 

6. Порядок проведення конкурсного відбору та творчого конкурсу

 

6.1. Приймальна комісія училища допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подали сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (або його копію) з української мови та літератури і пройшли творчий конкурс.

6.2. Для конкурсного відбору осіб на навчання до Училища конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з української мови та літератури, творчого конкурсу та середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

6.3. Середній бал атестата обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала.  Середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала атестата про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали за таблицею відповідності, затвердженою Міністерством освіти і науки України.

6.4. Для проведення творчого конкурсу в училищі створюється предметна екзаменаційна комісія, склад якої затверджується директором училища.

6.5. Програма творчого конкурсу розробляється Приймальною комісією і затверджується її головою за три місяці до початку прийому документів і оприлюднюється на web-сайті училища www.ufk.lviv.ua  у розділі «Абітурієнтам»

6.6. Програма творчого конкурсу з обраного виду спорту передбачає визначення рівня спортивної підготовленості та спортивних досягнень, відповідності рівня спортивної підготовленості вимогам Типового навчального плану з видів спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю на день проведення вступного випробування. Результати творчого конкурсу оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.7. Особи, які без поважних причин, не з'явилися на творчий конкурс у визначений розкладом час,  а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі у творчому конкурсі та конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.8. Апеляції на результати вступних випробувань в училищі розглядає Апеляційна комісія училища, склад та порядок роботи якої затверджується наказом директора.

6.8.1.       Апеляція вступника на результати творчого конкурсу подається не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

6.8.2.       Апеляції розглядаються на засіданні комісії не пізніше наступного робочого дня після їх подання. Додаткові опитування та перескладання абітурієнтами випробувань не допускаються.

6.8.3.       Апеляція вступника розглядається комісією один раз. Повторні апеляції не розглядаються.

6.8.4.       Про висновки комісії оперативно інформується особа, яка подала апеляцію та приймальна комісія училища. За вимогою особі, яка подала апеляцію, дається письмова відповідь.

6.8.5.       У разі зміни балів з конкурсних предметів за результатами апеляції приймальна комісія після відповідного повідомлення ЄДЕБО вносить відповідні  зміни в документацію і перераховує конкурсний бал.

6.9. Відомості щодо результатів творчого конкурсу формуються в ЄДЕБО.

 

7.          Зарахування в межах встановлених квот

 

7.1. За квотами до Училища зараховуються:

За квотою 1:

-   особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

-   діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

7.2. Ця квота встановлюється навчальним закладом у межах десяти відсотків від ліцензованого обсягу (3 місця);

7.3. Зарахування осіб, визначених у пункті 7.1. цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступників;

7.4. Вступники, зазначені у п.7.1. категорій, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені пунктом  7.2. місця, мають право брати участь у конкурсі на загальних підставах відповідно до конкурсного бала.

 

8. Право на першочергове зарахування

 

8.1. Право на першочергове зарахування до училища мають:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

- діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;

- діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідним положенням про проходження військової служби громадянами України;

- діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

- особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

- вступники - учасники Юнацьких Олімпійських Ігор, чемпіонатів світу та Європи у юнацьких та юніорських вікових категоріях, члени національних збірних команд України на 2017р. відповідно  до наказу Міністерства молоді і спорту України;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

8.2. Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 8.1 цього розділу;

 

    1. Формування та оприлюднення рейтингових списків вступників, рекомендованих до зарахування

 

9.1. Рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12 год. 14 серпня 2017р. за категоріями у такій послідовності:

- вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

- вступники, які мають право на зарахування за квотами;

- особи, які зараховуються на загальних підставах.

9.2. У межах кожної зазначеної категорії рейтинговий список впорядковується:

- вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом;

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

9.3.У списку вступників рекомендованих до зарахування зазначаються:

- прізвище, ім'я, по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника;

- наявність підстав для зарахування за квотами;

- наявність права на першочергове зарахування.

9.4. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією у ЄДЕБО та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії та web-сайті училища www.ufk.lviv.ua, розділ «Абітурієнтам». Цей список може оновлюватися при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

 

10. Надання рекомендацій для зарахування

 

10.1. Приймальна комісія училища на підставі рейтингових списків вступників, які отримали рекомендації до зарахування,  оприлюдненого о 12.00 год. 9 серпня 2017р., приймає рішення щодо зарахування на навчання на місця регіонального замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах ліцензованого обсягу.

10.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендації до зарахування на навчання на місця регіонального замовлення у два етапи відповідно до строків, визначених у п.4.2. цих Правил та згідно з порядком формування конкурсного списку відповідно до конкурсного бала. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця регіонального замовлення.

Формування списку рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в ЄДЕБО у межах обсягу регіонального замовлення.

10.3. Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12.00 год. 9 серпня 2017р.

10.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій для зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційному стенді приймальної комісії. Одночасно ця інформація оприлюднюється на веб-сайті училища www.ufk.lviv.ua,розділ «Абітурієнтам»

 

11. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

 

11.1. Особи, які подали заяви та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в пункті 4.2  цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії училища.

11.2. Особи, які в установлені строки, визначені у пункті 4.2 цих Правил, не подали до Приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування до училища;

 

12. Накази про зарахування

 

12.1. Накази про зарахування студентів на навчання видаються директором училища на підставі рішення Приймальної комісії після виконання вступниками вимог для зарахування, формуються в ЄДЕБО та  оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії та web-сайті училища www.ufk.lviv.ua, розділ «Абітурієнтам» у вигляді списку зарахованих.

12.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень з боку вступника Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році.

12.4. Вступники можуть бути відраховані з училища за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який формується в ЄДЕБО. Таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

12.5. На звільнене(і) при цьому місце (місця) навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі. У разі відсутності таких претендентів може оголошуватись додатковий конкурсний відбір. Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. Накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18.00 год. 19 вересня.

12.6. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог розділу 11 цих Правил.

12.7. Подання вступником недостовірних персональних даних, відомостей про наявність права на зарахування без вступних випробувань та для проходження творчого конкурсу, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

 

13. Зарахування на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

 

13.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища, про що видається відповідний наказ.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається на умовах додаткового конкурсного відбору, з урахуванням положень та вимог розділів 1, 2 і 12 цих Правил.

13.2. Результати творчого конкурсу осіб, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

 

14. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до училища

 

14.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного джерела). Представники засобів масової інформації повинні пройти акредитацію у приймальній комісії за годину до початку її засідання.

14.2. Представники громадських організацій можуть бути присутніми на засіданнях приймальної комісії за письмовим дозволом (посвідченням) Міністерства освіти і науки України.

14.3. Рішення про засідання приймальної комісії приймаються не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом з проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сторінці училища.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Приймальна комісія  


Додаток 1

до Правил прийому у КЗ ЛОР

«Львівське училище фізичної культури» у 2017 році

 

 

 

 

 

 

Перелік

освітньо-кваліфікаційних рівнів, напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання,

ліцензійовані обсяги прийому та нормативні терміни навчання у КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» на 2017р.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

 

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензійований обсяг

Нормативний термін навчання

Вартість одного року навчання (грн.)

шифр

Найменування

код

назва

денна

вечірня

заочна

денна

вечірня

заочна

денна

вечірня

заочна

01

Освіта

017

Фізична культура і спорт

30

-

-

3р.

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Директор училища                                                                  С.М.Родак

 

 

 

 


 

Додаток 2

до Правил прийому у КЗ ЛОР

«Львівське училище фізичної культури» у 2017 році

 

 

 

Перелік

конкурсних предметів при вступі до у КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» у 2017р.

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

 

 

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

назва

код

Фізична культура і спорт

017

1. Українська мова та література

2. Творчий конкурс з виду спорту

140

 

 

 

 

 

 

Директор училища                                                                                         С.М.Родак

 

 

 


Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види