48 років1971 - 2019
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Абітурієнтам : Правила прийому в загальноосвітню школу-інтернат спортивного профілю ЛУФК


        П Р А В И Л А
 
КОНКУРСНОГО ПРИЙОМУ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ
СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ КЗ ЛОР «ЛЬВІВСЬКЕ УЧИЛИЩЕ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ» У 2018р.
 
 
 
1. КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» є спеціалізованим навчальним закладом спортивного профілю, який забезпечує відбір та спортивну підготовку обдарованих дітей і молоді, створює умови для розвитку їх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих спортивних результатів та поповнення національних збірних команд України у поєднанні із здобуттям учнями повної загальної середньої освіти. Загальноосвітня підготовка учнів здійснюється у  спеціалізованій загальноосвітній  школі-інтернаті спортивного профілю ІІ-ІІІ ступенів, яка є структурним підрозділом училища. Навчання в загальноосвітній школі-інтернаті розпочинається з 7 класу.
2. Училище здійснює прийом учнів у загальноосвітню школу-інтернат спортивного профілю з таких видів спорту: бокс, боротьба вільна та жіноча, велоспорт (трек), веслування на байдарках і каное, водне поло (хлопці), гандбол (дівчата), санний спорт, легка атлетика, стрільба кульова, стрільба з лука, сучасне п¢ятиборство, фехтування, футбол (хлопці). Види спорту, з яких ведеться підготовка спортсменів в училищі, визначені Загальною чисельністю учнів і студентів КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» на 2016-2020 роки, затвердженою засновником училища - Львівською обласною радою за погодженням з Мінмолодьспорту України.  
3. В училищі здійснюється обмежений відбір учнів на олімпійські види спорту, що не входять у спортивну спеціалізацію училища – у додатковий контингент. Прийом учнів у додатковий контингент проводиться з числа спортсменів, які входять до складу національних збірних команд України на підставі рекомендаційних листів Міністерства молоді та спорту України,  Управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністраціїу відповідності до плану прийому в училище, контрольних тестувань з загальної фізичної підготовленості, співбесіди з загальноосвітньої підготовленості та поглибленого медичного огляду.
4. У зв¢язку з тим, що училище є спеціалізованим навчальним закладом спортивного профілю і має завданням готувати спортсменів – резерв до національних збірних команд України, воно комплектується за конкурсом з числа перспективних спортсменів, які відповідають Типовому навчальному плану з видів спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю на 2016-2020 роки, здатні переносити щоденні інтенсивні дворазові тренування за програмами підготовки у спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю та збірних командах України відповідних вікових категорій і відзначаються високими морфо-функціональними показниками фізичного розвитку та добрим здоров’ям. Обов’язковою умовою при вступі до училища є поглиблений медичний огляд, результати якого можуть бути підставою для відмови у зарахуванні. Поглиблений медичний огляд проводиться у медичній частині училища. За потребою абітурієнти направляються на консультацію до вузьких спеціалістів в інші медичні установи.
5. Виконання вимог до спортивної підготовленості вступника на початок навчального року, встановлених Типовим навчальним планом з видів спорту на 2016-2020р.р., є обов’язковим при зарахуванні до училища, незалежно від конкурсної ситуації з виду спорту. Невиконання цих вимог є підставою для відмови у зарахуванні абітурієнтів до училища та переведення учнів у загальноосвітні школи за місцем проживання в процесі навчання.
6. Організація прийому до училища здійснюється відповідно до Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №2061 від 5 листопада 1999р. (із змінами), Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №389 від 19 червня 2003р. та цих Правил.
7. План прийому учнів на спортивні відділення училища у 2018 році встановлюється відповідно до Загальної чисельності учнів і студентів КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» на 2016-2020 роки та наявних вакантних місць.
8. Фінансування підготовки спортсменів, навчання учнів в спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті спортивного профілю училища здійснюються на безоплатній основі за рахунок коштів обласного бюджету.
9. На час вступних випробувань абітурієнти, за потребою, забезпечуються житлом і харчуванням. З метою перегляду та відбору найбільш обдарованих учнів училище може проводити навчально-тренувальні збори, відбіркові змагання, перегляд кандидатів в умовах училища тривалістю до 7 днів з кожного виду спорту в межах виділених асигнувань на утримання училища.
10. Організацію прийому учнів до училища здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора училища і який є її Головою. Приймальна комісія училища у своїй роботі керується Положенням про приймальну комісію, затвердженим Педагогічною радою КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» від 17.12.2015р., Протокол № 2, Положенням про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5.11.1999р. №2061 (із змінами) та цими Правилами.
11. Для проведення вступних випробувань в училищі створюються предметні екзаменаційні комісії, склад яких затверджується директором училища.
12. Апеляції на результати вступних випробувань в училищі розглядає Апеляційна комісія, склад якої затверджується директором училища. Порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань визначається Положенням про апеляційну комісію для розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, затвердженим наказом по училищу і розміщеним на інтернет-сторінці училищаwww.ufk.lviv.uaу розділі «Абітурієнтам».
13. Особи, які без поважних причин не приступили до навчання впродовж 10 днів від дня їх початку, з училища відраховуються. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які склали вступні випробування і відповідають вимогам училища.
14. Прийом учнів до загальноосвітньої школи-інтернату спортивного профілю училища здійснюється у 7 - 10, і, як виняток, у 11 класи. На навчання приймаються юнаки і дівчата, які мають:
- спортивно-технічну підготовленість, яка відповідає Типовому навчальному плану з обраного виду спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю на 2016-2020 навчальні роки та програмам підготовки у спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю;
- функціональні можливості і стан здоров¢я, які дозволяють переносити значні фізичні навантаження за програмами підготовки у спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю та збірних командах України в режимі 8-10 тренувань на тиждень;
- достатній рівень знань з основних загальноосвітніх предметів;
- пройшли вступні випробування.
15. Вступними випробуваннями для абітурієнтів є складання спеціальних тестів і практичних завдань з обраного виду спорту, співбесіда з основних загальноосвітніх предметів (українська мова, математика), поглиблений медичний огляд.
16. Вступні випробування з видів спорту проводяться предметними екзаменаційними комісіями у період з квітнядо червня поточного року відповідно до окремого графіку, який розміщений на інтернет-сторінці училища www.ufk.lviv.ua у розділі «Абітурієнтам». Для участі у вступних випробуваннях з виду спорту обов¢язковим є допуск лікаря.
17. Результати випробувань з обраного виду спорту, співбесіди з загальноосвітніх предметів та медичного огляду з висновками “рекомендований”, “не рекомендований” заносяться предметними екзаменаційними комісіями у картку вступника і подаються у приймальну комісію.
18. Зарахування учнів до загальноосвітньої школи–інтернату спортивного профілю училища проводиться у червні поточного року відповідно до рішення приймальної комісії за результатами вступних випробувань з виду спорту, медичного огляду та співбесіди із загальноосвітньої підготовленості. В окремих випадках приймальна комісія може відкладати зарахування учнів до 29 серпня 2018р. для детальнішого вивчення спортивних здібностей абітурієнтів під час літніх навчально-тренувальних зборів і змагань. При виникненні рівної конкурсної ситуації перевагу при зарахуванні отримують учні, які мають вищі спортивні досягнення та результати з виду спорту за останній навчальний рік.
19. Для доукомплектування навчально-тренувальних груп і команд з ігрових видів спорту та при наявності вільних місць окремі перспективні спортсмени з числа учнів загальноосвітніх шкіл можуть бути зараховані на вакантні місця у відповідні класи впродовж навчального року за умовами цих Правил. Як правило, такі зарахування проводяться після закінчення навчальної чверті.
20. Учні, які пройшли конкурсний відбір, повинні подати у приймальну комісію такі документи: особову справу учня, табель успішності за останній рік (для тих, хто вступає у 10-й клас – свідоцтво про базову загальну середню освіту), медичні картки за формами 26 і 63, 4 фотокартки, ідентифікаційний номер, копію свідоцтва про народження (паспорта).
21. Учні, які до 10 вересня не подали необхідних документів, рахуються такими, що не приступили на навчання.
 
 
 
                                                                                     Приймальна комісія.
Курсовую заказать: вы можете заказать консультацию по курсовой be-student54.ru.
Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види