49 років1971 - 2020
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Абітурієнтам : Правила конкурсного прийому до спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату спортивного профілю


«ЗАТВЕРДЖУЮ»                                                   Додаток 1
  В.о.директора КЗ ЛОР                                         до наказу № ______
«Львівський фаховий коледж спорту»
_______________________ С.М.Родак
 
 
 
             П Р А В И Л А
 
КОНКУРСНОГО ПРИЙОМУ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ
СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ 
КЗ ЛОР «ЛЬВІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» 
у 2020 році
 
 
         1. КЗ ЛОР «Львівський фаховий коледж спорту» є закладом спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, який забезпечує відбір та здійснює спортивну підготовку обдарованих дітей і молоді, створює умови для розвитку їхніх індивідуальних здібностей з метою поглибленого оволодіння спеціалізацією в обраному виді спорту, досягнення високих спортивних результатів та поповнення національних збірних команд України у поєднанні із здобуттям учнями повної загальної середньої освіти. Здобуття учнями повної загальної середньої освіти здійснюється у спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті спортивного профілю, яка є невідокремленим структурним підрозділом коледжу. Навчання в загальноосвітній школі-інтернаті коледжу розпочинається з 7 класу.
         2. Коледж здійснює прийом учнів у спеціалізовану загальноосвітню школу-інтернат спортивного профілю,  яка є невідокремленим структурним підрозділом коледжу, з таких видів спорту: бокс, боротьба вільна, велоспорт (трек), веслування на байдарках і каное, водне поло (хлопці), гандбол (дівчата), санний спорт, легка атлетика, стрільба кульова, стрільба з лука, сучасне п¢ятиборство, фехтування, футбол (хлопці). Види спорту, з яких ведеться підготовка спортсменів в коледжі, визначені Загальною чисельністю учнів і студентів КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» на 2016-2020 роки, затвердженою засновником коледжу - Львівською обласною радою за погодженням з Міністерством молоді та спорту України.
         3. У коледжі здійснюється обмежений відбір учнів на олімпійські види спорту, що не входять до спортивної спеціалізації коледжу – у додатковий контингент. Прийом учнів у додатковий контингент проводиться з числа спортсменів, які входять до складу, є кандидатами до збірних команд України на підставі рекомендаційних листів Міністерства молоді та  спорту України, Управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністраціїу відповідності до плану прийому до  коледжу, контрольних тестувань з загальної фізичної підготовленості, співбесіди з загальноосвітньої підготовленості та поглибленого медичного огляду.
         4. У зв¢язку з тим, що коледж є закладом спеціалізованої освіти спортивного профілю і має завданням готувати спортсменів – резерв до національних збірних команд України, він комплектується за конкурсом з числа перспективних спортсменів, які відповідають Типовому навчальному плану з видів спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, затверджених Міністерством молоді та спорту України та Міністерством освіти і науки України 30.06./1.07. 2016р., здатні переносити щоденні інтенсивні дворазові тренування за програмами підготовки у закладах спеціалізованої освіти спортивного профілю та збірних командах України відповідних вікових категорій і відзначаються високими морфо-функціональними показниками фізичного розвитку та добрим станом здоров’я. Обов’язковою умовою при вступі до коледжу є поглиблений медичний огляд, результати якого можуть бути підставою для відмови у зарахуванні. Поглиблений медичний огляд проводиться у медичній частині коледжу. За потребою абітурієнти скеровуються на консультацію до профільних спеціалістів в інші медичні установи.
         5. Виконання вимог до спортивної підготовленості вступника на початок навчального року, встановлених Типовим навчальним планом з видів спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, є обов’язковим при зарахуванні до коледжу незалежно від конкурсної ситуації з виду спорту. Невиконання цих вимог є підставою для відмови у зарахуванні абітурієнтів до коледжу та переведення учнів у загальноосвітні школи за місцем проживання в процесі навчання.
         6. Організація прийому до коледжу здійснюється на конкурсній основі відповідно до Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №2061 від 5 листопада 1999р. (в редакції постанови КМУ від 6 лютого 2019р. № 73) та цих Правил.
         7. План прийому учнів на спортивні відділення училища у 2020 році встановлюється відповідно до Загальної чисельності учнів і студентів КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» на 2016-2020 роки та наявних вакантних місць.
         8. Фінансування підготовки спортсменів, навчання учнів в спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті спортивного профілю коледжу здійснюються на безоплатній основі за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
         9. На час вступних випробувань абітурієнти за потребою забезпечуються житлом і харчуванням. З метою перегляду та відбору найобдарованіших учнів коледж може проводити навчально-тренувальні збори, вступні випробування і тестування, відбіркові змагання, перегляд кандидатів на вступ в умовах коледжу під час навчального року в межах затверджених асигнувань на утримання коледжу.
         10. Організацію прийому учнів до коледжу здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу і який є її Головою. Приймальна комісія коледжу у своїй роботі керується Положенням про приймальну комісію, затвердженим Педагогічною радою КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» від 17.12.2015р., Протокол № 2, Положенням про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5.11.1999 р. №2061 (в редакції постанови КМУ від 6 лютого 2019 р. № 73) та цими Правилами.
         11. Для проведення вступних випробувань з окремих видів спорту в коледжі створюються предметні екзаменаційні комісії, склад яких затверджується директором коледжу.
         12. Апеляції на результати вступних випробувань у коледжі розглядає Апеляційна комісія, склад якої затверджується директором коледжу. Порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань визначається Положенням про апеляційну комісію для розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, затвердженим наказом по коледжу і розміщеним на інтернет-сторінці коледжуwww.ufk.lviv.uaу розділі «Абітурієнтам».
         13. Особи, які без поважних причин не приступили до навчання упродовж 10 днів від дня їх початку, з коледжу відраховуються. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які склали вступні випробування і відповідають вимогам коледжу.
         14. Прийом учнів до загальноосвітньої школи-інтернату спортивного профілю коледжу здійснюється у 7 - 11 класи. На навчання приймаються юнаки і дівчата, які мають:
- спортивно-технічну підготовленість, яка відповідає вимогам до обраного виду спорту Типового навчального  плану з  виду спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю та програмам підготовки у закладах спеціалізованої освіти спортивного профілю;
- функціональні можливості і стан здоров¢я, які дозволяють переносити значні фізичні навантаження за програмами підготовки у закладах спеціалізованої освіти спортивного профілю та збірних командах України відповідної вікової категорії  в режимі 8-10 тренувань на тиждень;
- достатній рівень знань з основних загальноосвітніх предметів;
- пройшли вступні випробування.
         15. Вступними випробуваннями для абітурієнтів є участь у відбіркових змаганнях та складання спеціальних тестів і практичних завдань з обраного виду спорту, співбесіда з основних загальноосвітніх предметів (українська мова, математика), поглиблений медичний огляд.
         16. Вступні випробування з видів спорту проводяться предметними екзаменаційними комісіями у період  травня - червня поточного року відповідно до окремого графіку, який розміщений на інтернет-сторінці коледжу www.ufk.lviv.ua у розділі «Абітурієнтам». Для участі у вступних випробуваннях з виду спорту обов¢язковим є допуск лікаря.
         17. Результати випробувань з обраного виду спорту, співбесіди з загальноосвітніх предметів та медичного огляду з висновками «рекомендований», «не рекомендований» заносяться предметними екзаменаційними комісіями у картку вступника і подаються у приймальну комісію.
         18. Зарахування учнів до загальноосвітньої школи–інтернату спортивного профілю коледжу проводиться у червні поточного року відповідно до рішення приймальної комісії за результатами вступних випробувань з виду спорту, медичного огляду та співбесіди із загальноосвітньої підготовленості. В окремих випадках приймальна комісія може відкладати зарахування учнів до 25 серпня 2020 р. для детальнішого вивчення спортивних здібностей абітурієнтів під час літніх навчально-тренувальних зборів і змагань. При виникненні рівної конкурсної ситуації перевагу при зарахуванні отримують учні, які мають вищі спортивні досягнення та результати з виду спорту за останній навчальний рік.
         19. Для доукомплектування навчально-тренувальних груп і команд з ігрових видів спорту та при наявності вільних місць окремі перспективні спортсмени з числа учнів загальноосвітніх шкіл можуть бути зараховані на вакантні місця у відповідні класи впродовж навчального року за умовами цих Правил. Як правило, такі зарахування проводяться після закінчення навчальної чверті.
         20. Учні, які пройшли конкурсний відбір, повинні подати у приймальну комісію такі документи: особову справу учня, табель успішності за останній рік (для тих, хто вступає у 10-й клас – свідоцтво про базову загальну середню освіту), медичні картки за формами 26 і 63, 4 фотокартки, ідентифікаційний номер, копію свідоцтва про народження (паспорта).
         21. Учні, які до 10 вересня не подали необхідних документів, вважаються такими, що не приступили до навчання.
 
 
 
                                                                   Приймальна комісія
Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види