49 років1971 - 2020
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Виховання : Дисциплінарна комісія


  
 ПОЛОЖЕННЯ

про  дисциплінарну  комісію

Львівського училища фізичної культури

 

  І. Загальні положення

 

1.1. Дисциплінарна комісія створюється з метою зваженої і об’єктивної  реакції на проступки, які здійснюються учнями та студентами, глибокого і детального вивчення їх причин і на цій основі попередження правопорушень учнівської та студентської дисципліни, додаткового педагогічного впливу на учнів і студентів, враховуючи специфіку закладу.
1.2. Очолює дисциплінарну комісію заступник директора з виховної роботи за посадою. До складу дисциплінарної комісії  входять представники від адміністрації, навчальної, спортивної, виховної час-тин та учнівсько-студентського колективу. Склад комісії оновлюється щороку шляхом делегування представників і затверджується наказом по училищу.
1.3. Засідання дисциплінарної комісії проводяться за потребою, але не рідше одного разу на нав-чальну чверть. На планових засіданнях комісія аналізує стан учнівської дисципліни, вивчає причини її порушень  в окремих класах, групах, на спортивних відділеннях, окремими учнями та студентами і подає свої пропозиції директору та Раді училища. Усі засідання дисциплінарної комісії оформляються протоколом.
1.4. Порушення учнівської дисципліни, норм поведінки і внутрішнього розпорядку систематизуються відповідно до їх серйозності, характеру, систематичності і на кожне з них визначаються заходи впливу.
1.5. Про свою роботу дисциплінарна комісія звітує Раді училища та директору.
 
ІІ. Систематизація порушень учнівської та студентської дисципліни та заходи впливу
 
2.1. Всі порушення учнівської та студентської дисципліни, норм поведінки та правил внутрішнього розпорядку училища поділяються на звичайні, серйозні, грубі.
2.2. До звичайних порушень належать: запізнення на уроки, заняття, тренування;  пропуски уроків, занять, тренувань без поважних причин; запізнення на відбій; незадовільна поведінка у їдальні, навчальному корпусі, гуртожитку, на вулиці; ходіння по коридору після відбою.
2.3. Учні / студенти запрошуються на дисциплінарну комісію для обговорення їхньої поведінки у разі систематичних запізнень на уроки, заняття, тренування, пропуски їх без поважної причини, запіз-нення на відбій, ходіння  по коридорах після відбою, незадовільної поведінки і їм оголошується попередження. При продовженні подібних порушень дисциплінарна комісія розглядає питання про доцільність перебування такого учня / студента у стінах закладу або оголошує догану.
2.4. До серйозних порушень відносяться:відсутність учня у гуртожитку в нічний час без дозво-лу адміністрації;  самовільний виїзд за межі училища, в тому числі на спортивні збори і змагання;   перебування юнаків на поверсі дівчат і дівчат на поверсі юнаків після відбою;  грубе поводження з техпрацівниками, педагогами тощо, невиконання вказівок чергового адміністратора, чергового вихо-вателя; пошкодження шкільного майна.
2.5. Учень /студент запрошується на засідання дисциплінарної комісії при наявності одного серйоз-ного порушення, де йому виноситься попередження або догана. При повторі подібних порушень комісія розглядає питання про доцільність навчання такого учня/ студента в училищі.
2.6. До грубих порушень відносяться: вживання алкоголю;  паління; крадіжка; побої з нанесен-ням тілесних пошкоджень; навмисне псування шкільного майна; пропуски більше 25 уроків чи тренувань без поважної причини впродовж одного місяця.
2.7. При наявності грубого порушення поведінка учня /студента  розглядається дисциплінарною комісією. Дисциплінарна комісія виносить питання на Раду училища про відрахування учня/студента  з училища.


П   Л   А   Н
роботи  дисциплінарної  комісії
КЗ ЛОР «Львівського училища фізичної культури»
на  2017/2018 навчальний  рік
 
Зміст роботи
Термін
виконання
Відповідальна особа
1
Робота з учнями, схильними до порушень режиму дня, учнівської та студентської дисципліни, норм поведінки та правил внутрішнього розпорядку училища (індивідуальні бесіди, спостереження, відвідування уроків та тренувань, залучення до участі у загальношкільних заходах та позакласної роботи, психодіагностика, діагностика причин та запобігання порушенням)
впродовж
року
Члени дисциплінар-ної комісії
2
Робота з сімꞋями, діти яких є порушниками учнівської дисципліни і режиму дня (надання консультацій, індивідуальна робота з батьками)
Впродовж
року
Мочайло О.В., класні керівники, вихователі
3
Робота з «важкими» учнями (діагностика причин, запобігання порушенням дисципліни та режиму дня)
впродовж року
Мочайло О.В.
4
Робота над згуртуванням учнівсько-студентського  самоврядування
впродовж року
Голодняк Н.М.
5
Зустріч-бесіда з інспектором у справах неповнолітніх Франківського РВ ЛМУ УМВСУ
листопад
Голодняк Н.М.
6
Аналіз стану навчання «важких» учнів, відвідування уроків, тренувальних занять
грудень
Члени дисциплінар-ної комісії
7
Аналіз дисципліни та успішності учнів за підсумками навчальних семестрів
січень,
травень
Задорожна І.І.
Дука Н.Б.
Щерба В.
8
Обговорення результатів спортивно-педагогічної атестації учнів та студентів
січень,
червень
Члени дисциплінарної комісії
9
Аналіз роботи дисциплінарної  комісії  у  2019/2020 навчальному  році  та шляхи її вдосконалення
   травень
Файда М.Б.Голова  дисциплінарної  комісії                              М.Файда

Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види