49 років1971 - 2020
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Виховання : Учнівсько-студентське самоврядування


Склад учнівсько-студентського парламенту
КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури»
на 20192020 н.р.
 
Президент –Алпєєва Анастасія(2 курс, відділення вільної боротьби)
1-й віце-президентЩерба Вероніка (11-В к., відділ.гандболу)
2-й віце-президентПадошик Анастасія. (3-й к., відділення вільної боротьби)
 
Комісія організації дозвілля:
Голова комісії – Чемердовська Едіта (3 к.)
Представники: Коваленко Д.(9-Б)., Шах А.(9-Б) Щерба В.(11-В), Падошик О.(11-А),Дідошак О.(11-Г), Мацола Д.(1 к.), Боруцький Н.(1 к.)
 
Комісія дисципліни і порядку:
Голова комісії – Рябоволова Вероніка (3-й к.)
Представники: Матвіїв Ю.(10-В), Дубовий І.(10-В), Максимейко Ю.(10-Б), Яценко В.(11-Г), Майкут Х.(11-В), Ганзін А.(1-к);
 
Навчальна комісія:
Голова комісії –Савчин Софія-Надія (11-В)
Представники: Назарчук Р.(11-Б), Сивак А.(3-й к.), Дуда З.(10-Б), Кукуруза В.(10-В) , Терета В.(2-й к.), Война Р.(2-й к.), Сморжанюк В.(9-Б)
 
Інформаційна комісія:
Голова комісії – Коротаєва Аліса(10-А)
Представники: Кашперук І.(11-Б), Реган Р.(1 к.), Лата Є.(11-Г), Бабура Б.(9-А), Пшеничняк Х.(10-А), Гнелицька О.(10-В)
 
Медико-аналітична комісія:
Голова комісії – Поляк Марія(10-Б)
Представники: Черновол А.(10-Б), Шарун В.(10-В), Савчин В.(9-Б), Мазепа М.(10-Б), Прокопяк І.(11-В)
 
 
Положення
про учнівське та студентське самоврядування
у Львівському училищі фізичної культури
 
  
          «ЗАТВЕРДЖЕНО»                                     «ПРИЙНЯТО»
 
 Педагогічною радою                                                      Учнівською та студентською
 
            училища                                                                              конференцією             
 2 листопада 2000р.                                                                    25 вересня   2000р.
 
 
1.   Загальні положення
 
1.1 Учнівсько – студентське самоврядування – це загальноучилищна структура, яка створюється з метою організації та самоорганізації учнівського і студен-тського
 колективу, розкриття та реалізації різноманітних здібностей і задатків, формування позитивних рис характеру і громадянських якостей учнів і студентів, виховання активних і дієвих особистостей, розвитку в учнів навичок громадянської роботи та інтересу до суспільного життя.
                                                   
1.2 Основні завдання учнівсько-студентського самоврядування :
-     залучення учнів і студентів до різноманітної діяльності в умовах училища, спільного 
розв”язання його проблем;
-     виділення з учнівсько – студентського середовища лідерів і розвиток їх організаторських здібностей;
-     створення оптимальних умов для успішного навчання, ефективних тренувань і повноцінного відпочинку учнів і студентів;
-     організація змістовного шкільного життя.
 
1.3. Учнівсько- студентське самоврядування покликане сприяти виробленню       
      навичок співжиття і співпраці на засадах партнерства, рівності,  
      доброзичливості, взаємодопомоги, демократичності, здорової моралі.
 
1.4.       Учнівсько – студентське самоврядування реалізується в училищі у формі 
         учнівсько- студентського парламенту.
   
2. Основні принципи діяльності учнівсько-студентського   парламенту
 
2.1. Парламент є вищим органом учнівсько -   студентського    самоврядування    в  
       училищі.
2.2. Парламент обирається за принципом представництва від   навчальних класів ,       
       виховних груп і спортивних відділень.
2.3. Представники в парламент вибираються на загальних зборах класу, групи,
       спортивного відділення методом   висунення та самовисунення кандидатів і  
прямого   відкритого або закритого голосування. Обраним вважається  
представник, за якого проголосувала більша половина    класу, групи, відділення.
 
2.4. Парламент обирається у складі 35 – 45 осіб . Норми представництва в        
       парламент   такі :
       від   8 - 9 класів                      –         1 представник від класу,
       від 10-11 класів                      –         2 представники від класу,
       від    1- 2 курсів                      -          2 представники від курсу,
       від виховних груп                   –          1 представник від групи,
       від спортивних відділень       -          по 1 представнику.
 
     2.5.   Парламент обирається терміном на навчальний рік. Вибори до парламенту 
         проводяться   щорічно у   вересні     місяці.
2.6. Парламент зі свого складу обирає   президента, який є вищою представницькою 
особою   учнівсько - студентського самоврядування в училищі, двох віце- президентів. Президент   представляє інтереси учнів і студентів в Раді училища та в 
інших структурах , керує   діяльністю    парламенту. Віце-президенти здійснюють    керівництво окремими напрямками роботи, погоджують роботу окремих комісій, виконують обов”язки президента у час його відсутності.
2.7. Вибори Президента відбуваються на першому засіданні парламенту і прово-
        дяться таємним голосуванням. Обраним вважається кандидат, який отримав
        більшість   голосів.
2.8. Основною діяльністю парламенту є прийняття законів учнівського та сту-
         дентського співжиття , розгляд нагальних   питань своєї діяльності, організація
         заходів в   учнівському та студентському колективі.
2.9. Всі парламентарі за інтересами об”єднуються   в   парламентські комісії, які 
        створюються за основними напрямами діяльності парламенту.Очолює  парла-
        ментську   комісію її голова, який обирається на її засіданні. Сесії парламенту 
        скликаються   1 раз на чверть.
2.10.В період між сесіями керівним органом парламенту  є президія, до складу якої входять президент, віце-президенти, голови комісій.
     2.11.      Засідання президії парламенту відбуваються, як правило, один раз на місяць або за необхідністю.
  
Перелік повноважень комісій   учнівсько-студентського парламенту
  
1.      Служба дисципліни і порядку
 
Завдання:   виховувати в учнів свідому дисципліну та культуру поведінки , забезпечувати чистоту     і      порядок в училищі.
Склад:      представники від класів , виховних груп , спортивних відділень, старший черговий   вихователь, заступник директора з виховної     роботи .
Напрямки діяльності :
-          розгляд конфліктних ситуацій і дисциплінарних правопорушень;
-          контроль за виконанням нормативних актів   про права дитини і людини ;
-          забезпечення виконання учнями “ Правил поведінки “;
-          ініціювання заходів по організації учнівсько-студентського колективу;
-          контроль за відвідуванням учнів і студентів;
-          організація чергування в школі та в гуртожитку, благоустрою шкільного подвір”я та збереження підручників.
   
2.      Навчальна комісія
 
 Завдання : виховувати в учнів і студентів відповідальне ставлення до навчання.
Склад  :   представники від класів , виховних груп,   заступник директора з навчальної роботи.
Напрямки роботи :
-          контроль за   успішністю учнів;
-          координування роботи взаємодопомоги і наставництва;
-          організація та проведення предметних тижнів , олімпіад, конкурсів, виховних годин;
-          вивчення і вирішення проблем    у взаємовідносинах “ вчитель – учень “ ,  “ вихователь – учень“, “ учень – учень”.
   
3. Інформаційне   агентство
 
Завдання : детальне, обгрунтоване і змістовне інформування    та висвітлення подій в житті училища ,   в Україні та світі.
Склад : представники   з класів, виховних груп, спортивних відділень.
Напрямки роботи :
-          випуск шкільної преси ;
-          проведення урочистих лінійок ;
-          інформування   про найближчі заплановані   цікаві події через   дошку оголошень;
-          організація роботу шкільного радіо ;
-          створення реклами заходів Львівського училища фізичної культури.
 
  4. Фінансова   група
 
Завдання : сприяння проведенню і фінансове забезпечення різноманітних загальноучилищних та   класних заходів.
Склад : представники з класів, виховних груп, батьківський комітет.
  Напрямки роботи :
-          фінансове сприяння в організації загальноучилищних   свят , спортивних акцій ;
-          участь в організації екскурсій , відвідування театрів і   музеїв.
  
  5. Культурно- розважальне агенство
 
Завдання: організація змістовного дозвілля через    колективні творчі справи.
Склад  : представники з класів, виховних груп, спортивних відділень, організатор дозвілля.
Напрямки роботи :
-          організація вечорів , конкурсів , дискотек;
-          участь у роботі інтелектуального клубу “ Ерудит “ та клубу зустрічей   з   цікавими   людьми;
-          організація культпоходів у театри , музеї , кіно ;
-          проведення урочистих загальноучилищних свят, лінійок – реквіумів, Вахти Пам”яті.
   
6.      Медико – аналітична комісія
Завдання: формування в учнів дбайливого ставлення до власного здоров”я.
Склад:     представники з класів , виховних груп , спортивних відділень, головний лікар.
Напрямки роботи:
-          аналіз санітарного стану кімнат в гуртожитку;
-          проведення профілактично-роз”яснювальної роботи для попередження захворювань
-           організація   зустрічей з представниками Центру здоров”я , відомих медичних фірм.
 
 

Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види