ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Навчання : Домашні завдання 7 клас


Домашні завдання на І семестр 2014-2015 н. р.
 
                Біологія. 7 клас
( 70 год.,   2 год. на тиждень)
 
№ п/п
Зміст уроку
Домашнє завдання
1
3
4
1
Вступ
Біологія – наука про живу природу.
§1 з. с.2
2
Різноманітність живих організмів
§2,3 з. с.3
 
Розділ1
 
 
Тема1
 
3
Характеристика рослин
§4с.21-2 з. с.4,5
4
Життєдіяльності рослин. Живлення рослин. Фотосинтез
§4 с.22-3
5
Транспорт речовин. Транспірація
§4 с.23-4
6
Ріст і розвиток рослин
§4 с.23
7
Умови, необхідні для забезпечення життєдіяль-ності рослин
§4 с.23
 
Тема2
 
8
Клітина рослин.
Збільшувальні прилади.
Будова і функції рослинної клітини.
§5 з. с.5-6
9
Життєдіяльність клітини.
§5 с.26-8
10
Тканини рослин. Їх функції.
Узагальнення знань з теми.
§6 з. с.7
Повт. §1-6
11
Органи рослин.
§7 з. с.8 (18,19)
12
Корінь і кореневі системи
§8з .с.8 (20,21)
13
Видозміни кореня.
§8 с.10 (22
12 (29,30)
14
Внутрішня будова кореня.
§9 з. с.10 (23-26)
Лабораторна робота №3.
Внутрішня будова кореня у звязку із його функ-ціями
 
15
Зовнішня будова пагона.
§10 з. с.14-15
16
Внутрішня будова стебла. Ріст стебла
§11 з. с.16 (36,37)
17
Видозміни пагона.
§12 з. с.16 (38,39)
18
Листок. Зовнішня будова листка.
§13 з. с.18
19
Внутрішня будова листка.
§14-15 з.с.19
20
Узагальнення знань
повт. §5-15 з. с.20-22
 
Розліл2
 
21
Нестатеве розмноження, його види
§16-17 з.с.28
22
Вегетативне розмноження.
Регенерація рослин.
§16 с.70-1
з.с.28,29
23
Статеве розмноження рослин.
Розмноження квіткових рослин.
§18 с.30 (59,60)
24
Життєвий цикл рослин
§16
25
Будова та різноманітність квіток.
§18
Лабораторна робота №9.
Будова та різноманітність квіток.
 
26
Суцвіття
§19 з.с.30-31
27
Запилення, запліднення
§20 з.с.32
28
Насінина, її будова. Проростання насіння, умови його проростання. Демонстрування дослідів
§21,22 з.с.32(65)
29
Плід, його будова.
§23 з.с.34
30
Сезонні явища в житті рослин
§24 з.с.36
31
Узагальнююче повторення
повт. §16-24
32
Семестрова атестація
 
 
 
 
 
 
Домашні завдання з світової літератури для 7 класу
Жовтень.
Тема:
Вальтер Скотт «Айвенго».Зображення вромані боротьби англосаксів з норманами в 12 ст. Середньовічна Англія.-Читати уривки роману,аналізувати історичний колорит та давати характеристику персонажам.
 
Листопад.
Тема:
Микола Гоголь «Тарас Бульба».Гоголь і Україна. Втілення в образіТараса Бульби кращих рис запорозького козака. Остап і Андрій.-Читати повість,переказувати сюжет,даватихарактеристику героям.
 
Грудень.
Тема:
Джонатан Свіфт «Мандри Гуллівера». Сатиричне зображення в повісті англійської дійсності 18 ст.-Читати,переказувати закони і звичаї Ліліпутії.


Англіййська мова для 7 класу
05.09
Повторення. Зовнішність людини
Впр 2, с. 3
05. 09
 
Впр 3, с. 5
08.09
 
Впр 5,, с. 9
11. 09
 
Впр 6, с. 11
11.09
 
Вправи на часи
15.09
 
Впр 3, с. 13
19.09
 
Вивч нові слова
19.09
 
Впр 5, 6, с. 17
22.09
 
Впр. 5, с. 20
26.09
 
Впр 6, с.22
26.09
 
Впр 1,2, с. 26 ( готув до к. р.)
29.09
 
(к. р.)
03.10
Стосунки з людьми
Впр 2, с. 32-33, вивч нові слова
03.10
 
Впр. 2, с. 34
06.10
 
Впр 5, с. 37
10.10
 
Впр 6, с. 40
10.10
 
Впр 1, 2, 3, с. 41
13.10
 
Впр 2, с. 44
17. 10
 
Впр 1, 2, с. 46, вивчити слова
17.10
 
Впр 2, с. 50 .Готув до к. р.
20.10
 
К.р.
24.10
Домашні обов»язки. Їжа
Впр 4, с. 53 (у)
24. 10
 
Впр 2, 5, с. 55
27.10
 
Впр 5, с. 57
07.11
 
Вивчити нові слова
07.11
 
Впр 6, с. 62
10.11
 
Впр 1, с. 66
14.11
 
Скласти рецепт страви
14.11
 
Впр 1, 2, с. 72
17.11
 
Готув до к. р.
21.11
 
К.р.
21.11
Охорона здоров»я
Впр 2, с. 75 вивч нові слова
24.11
 
Впр 1, с. 77
28.11
 
Впр 9, с. 81
28.11
 
Впр 6, с. 83
01.12
 
Вивч нові слова
05.12
 
Впр 4, с. 88
05.12
 
Впр 2, с. 90
08.12
 
Повторити все
12.12
 
Підготуватись до к.р.
12.12
 
К.р.
15.12
 
Готув до читання
19.12
 
Готув до письма
19. 12
 
Готув до аудіювання
22.12
 
Готув до говоріння


 
Домашні завдання з фізики для 7 класу
 
Тема уроку
 
Дата
Д/з
Фізика як природнича наука. Фiзичнi тiла i фiзичнi явища. Механiчнi, тепловi, електричнi, магнiтнi та оптичнi явища.
Вересень
§1
Методи дослiдження фiзичних явищ. Спостереження та експеримент.
§2
Вимiрювання та вимiрювальнi прилади. Фiзичнi величини та їх одиницi
§2
Зв’язок фiзики з повсякденним життям, технiкою i виробничими технологiями. Творцi фiзичної науки. Внесок українських учених у розвиток фiзики.
§7-9
Навколишнiй свiт, у якому ми живемо. Мiкро-, макро- i мегасвiти. Простiр i час. Послiдовнiсть, тривалiсть i перiодичнiсть подiй.
Жовтень
§3
Одиниці часу. Виміри простору. Довжина та одиницi довжини. Площа та одиницi площі. Об’єм та одиницi об’єму. Взаємодія тіл.
§4,5
Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнiтiв.. Сила — міра взаємодії. Енергія.
§5,6
Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл.
Листопад
§10
Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія.
§11
Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах.
§12
Густина речовини.
Грудень
§13
Кристалічні та аморфні тіла. Залежність розмірів тіл від температури.
§14-16
 


 
 
Домашні завдання з української літератури
для 7 класу
Місяць
Тема
Домашнє завддання
жовтень
І. Франко «Захар Беркут».
с. 34 -48;  план твору;
характеристика героїв;
с. 54 (конспект);
с.49«Всезнайко» (письмово)
 
листопад
Т. Шевченко
с. 56-76; с.75 (конспект);
с. 72 «Всезнайко», 
«Ерудит» (усно);
«Мені тринадцятий минало»;
«Заповіт» (напамять)
А. Чайковський  «За сестрою».
с.79-96; план твору;
с.100 (конспект);
с.97 «Всезнайко» (письмово).
 
М. Стельмах «Гуси-лебеді летять»
с. 102-116; план твору;
характеристика  образу
грудень
Михайлик
(письмово)
с.118  «Всезнайко» (усно)
Г. Тютюнник «Климко»
с. 123-138; план твору;
с. 138-139
(відповіді на  питання);
с. 142-143 (тести).

 
 Домашні завдання з української мови для 7 класу

№ п/п
місяць
Теми
Домашні завдання
1
жовтень
Дієслово.
§ 4 – 13
Вправи 43, 44, 48, 50, 64,
листопад
 
65, 70, 78, 81, 84, 91, 97, 99, 107,111, 114
с.66 (тести)
2
грудень
Дієприкметник.
§ 14 – 19 Вправи124, 126, 129, 131, 135, 138, 143,144, 148, 150, 156, 158
с. 91 (тести)

Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види