ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Школа : Домашні завдання 7 клас


Домашні завдання на І семестр 2014-2015 н. р.
 
                Біологія. 7 клас
( 70 год.,   2 год. на тиждень)
 
№ п/п
Зміст уроку
Домашнє завдання
1
3
4
1
Вступ
Біологія – наука про живу природу.
§1 з. с.2
2
Різноманітність живих організмів
§2,3 з. с.3
 
Розділ1
 
 
Тема1
 
3
Характеристика рослин
§4с.21-2 з. с.4,5
4
Життєдіяльності рослин. Живлення рослин. Фотосинтез
§4 с.22-3
5
Транспорт речовин. Транспірація
§4 с.23-4
6
Ріст і розвиток рослин
§4 с.23
7
Умови, необхідні для забезпечення життєдіяль-ності рослин
§4 с.23
 
Тема2
 
8
Клітина рослин.
Збільшувальні прилади.
Будова і функції рослинної клітини.
§5 з. с.5-6
9
Життєдіяльність клітини.
§5 с.26-8
10
Тканини рослин. Їх функції.
Узагальнення знань з теми.
§6 з. с.7
Повт. §1-6
11
Органи рослин.
§7 з. с.8 (18,19)
12
Корінь і кореневі системи
§8з .с.8 (20,21)
13
Видозміни кореня.
§8 с.10 (22
12 (29,30)
14
Внутрішня будова кореня.
§9 з. с.10 (23-26)
Лабораторна робота №3.
Внутрішня будова кореня у звязку із його функ-ціями
 
15
Зовнішня будова пагона.
§10 з. с.14-15
16
Внутрішня будова стебла. Ріст стебла
§11 з. с.16 (36,37)
17
Видозміни пагона.
§12 з. с.16 (38,39)
18
Листок. Зовнішня будова листка.
§13 з. с.18
19
Внутрішня будова листка.
§14-15 з.с.19
20
Узагальнення знань
повт. §5-15 з. с.20-22
 
Розліл2
 
21
Нестатеве розмноження, його види
§16-17 з.с.28
22
Вегетативне розмноження.
Регенерація рослин.
§16 с.70-1
з.с.28,29
23
Статеве розмноження рослин.
Розмноження квіткових рослин.
§18 с.30 (59,60)
24
Життєвий цикл рослин
§16
25
Будова та різноманітність квіток.
§18
Лабораторна робота №9.
Будова та різноманітність квіток.
 
26
Суцвіття
§19 з.с.30-31
27
Запилення, запліднення
§20 з.с.32
28
Насінина, її будова. Проростання насіння, умови його проростання. Демонстрування дослідів
§21,22 з.с.32(65)
29
Плід, його будова.
§23 з.с.34
30
Сезонні явища в житті рослин
§24 з.с.36
31
Узагальнююче повторення
повт. §16-24
32
Семестрова атестація
 
 
 
 
 
 
Домашні завдання з світової літератури для 7 класу
Жовтень.
Тема:
Вальтер Скотт «Айвенго».Зображення вромані боротьби англосаксів з норманами в 12 ст. Середньовічна Англія.-Читати уривки роману,аналізувати історичний колорит та давати характеристику персонажам.
 
Листопад.
Тема:
Микола Гоголь «Тарас Бульба».Гоголь і Україна. Втілення в образіТараса Бульби кращих рис запорозького козака. Остап і Андрій.-Читати повість,переказувати сюжет,даватихарактеристику героям.
 
Грудень.
Тема:
Джонатан Свіфт «Мандри Гуллівера». Сатиричне зображення в повісті англійської дійсності 18 ст.-Читати,переказувати закони і звичаї Ліліпутії.


Англіййська мова для 7 класу05.09
Повторення. Зовнішність людини
Впр 2, с. 3
05. 09
 
Впр 3, с. 5
08.09
 
Впр 5,, с. 9
11. 09
 
Впр 6, с. 11
11.09
 
Вправи на часи
15.09
 
Впр 3, с. 13
19.09
 
Вивч нові слова
19.09
 
Впр 5, 6, с. 17
22.09
 
Впр. 5, с. 20
26.09
 
Впр 6, с.22
26.09
 
Впр 1,2, с. 26 ( готув до к. р.)
29.09
 
(к. р.)
03.10
Стосунки з людьми
Впр 2, с. 32-33, вивч нові слова
03.10
 
Впр. 2, с. 34
06.10
 
Впр 5, с. 37
10.10
 
Впр 6, с. 40
10.10
 
Впр 1, 2, 3, с. 41
13.10
 
Впр 2, с. 44
17. 10
 
Впр 1, 2, с. 46, вивчити слова
17.10
 
Впр 2, с. 50 .Готув до к. р.
20.10
 
К.р.
24.10
Домашні обов»язки. Їжа
Впр 4, с. 53 (у)
24. 10
 
Впр 2, 5, с. 55
27.10
 
Впр 5, с. 57
07.11
 
Вивчити нові слова
07.11
 
Впр 6, с. 62
10.11
 
Впр 1, с. 66
14.11
 
Скласти рецепт страви
14.11
 
Впр 1, 2, с. 72
17.11
 
Готув до к. р.
21.11
 
К.р.
21.11
Охорона здоров»я
Впр 2, с. 75 вивч нові слова
24.11
 
Впр 1, с. 77
28.11
 
Впр 9, с. 81
28.11
 
Впр 6, с. 83
01.12
 
Вивч нові слова
05.12
 
Впр 4, с. 88
05.12
 
Впр 2, с. 90
08.12
 
Повторити все
12.12
 
Підготуватись до к.р.
12.12
 
К.р.
15.12
 
Готув до читання
19.12
 
Готув до письма
19. 12
 
Готув до аудіювання
22.12
 
Готув до говоріння


 
Домашні завдання з фізики для 7 класу
 
Тема уроку
 
Дата
Д/з
Фізика як природнича наука. Фiзичнi тiла i фiзичнi явища. Механiчнi, тепловi, електричнi, магнiтнi та оптичнi явища.
Вересень
§1
Методи дослiдження фiзичних явищ. Спостереження та експеримент.
§2
Вимiрювання та вимiрювальнi прилади. Фiзичнi величини та їх одиницi
§2
Зв’язок фiзики з повсякденним життям, технiкою i виробничими технологiями. Творцi фiзичної науки. Внесок українських учених у розвиток фiзики.
§7-9
Навколишнiй свiт, у якому ми живемо. Мiкро-, макро- i мегасвiти. Простiр i час. Послiдовнiсть, тривалiсть i перiодичнiсть подiй.
Жовтень
§3
Одиниці часу. Виміри простору. Довжина та одиницi довжини. Площа та одиницi площі. Об’єм та одиницi об’єму. Взаємодія тіл.
§4,5
Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнiтiв.. Сила — міра взаємодії. Енергія.
§5,6
Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл.
Листопад
§10
Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія.
§11
Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах.
§12
Густина речовини.
Грудень
§13
Кристалічні та аморфні тіла. Залежність розмірів тіл від температури.
§14-16
 

Домашні завдання для 7 класу з Історії України
 
 
 
 
 
Дата
 
 
 
Тема уроку
 
 
 
Домашнє завдання
1.
 
 
 
2.
3.
4.
 
5.
 
 
 
 
 
Вересень
Вступ.

Тема 1. Виникнення та розвиток Київської Русі.

 
Східні слов’яни та їхні сусіди.
Витоки Київської Русі.
 
Київська Русь за часів княгині Ольги та князя Святослава .
Суспільний устрій Київської Русів ІХ -Х ст.
§1
 
§2
§3
§4
§5
 
 
6.
 
 
 
 
 
Жовтень
 
Тема 2. Київська Русь наприкінці X–у першій половині XI ст.
Володимир Великий.
 
§6
 
 
7.
8.
9.
 
10.
 
 
Листопад
Київська Русь за часів князяЯрослава Мудрого.
Політичний і соціальний устрійКиївської Русі. Розвитокгосподарства.
Культура КиївськоїРусінаприкінці X– першоїполовини XI ст.
§7
§8
 
§9
 
11.
 
 
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
 
Грудень

Тема 3. Київська Русь у другійполовині XI–першійполовині XIII ст.

Київська держава заЯрославичів.
Володимир Мономахі Мстислав Володимирович.
 
Політичний і соціально-економічнийрозвиток
удільнихкнязівствсередини XII –першоїполовини XIII ст.
 
 
 
§10
§11
§12
 
 
 
 
 
 
Домашні завдання з Всесвітньої історії для 7 класу
 
 
 
 
 
 
 
Дата
 
 
 
Тема уроку
 
 
 
Домашнє завдання
1.
 
 
 
2.
 
3.
4.
5.
 
 
 
 
 
Вересень
ВСТУП
 
Тема 1Народження і розвиток середньовічного світу, його особливості.
Народження середньовічної Європи.
Людина в середньовіччі.
Середньовічне європейське суспільство.
Держава середньовічній Європі.
 
 
 
 
§ 1
§ 2
§ 3
 
§ 4
6.
 
 
Жовтень
Середньовічні міста.
 
§ 5
 
 
 
 
7.
 
8.
 
 
 
 
 
Листопад
 
Тема 2. Релігійно-церковне і культурне життя середньовічної Європи.
Роль релігії на церкви в життя середньовічної Європи. 
Середньовічна культура Західної Європи.
 
§ 5
 
§ 1
 
§ 2
 
 
 
 
9.
10.
11.
 
 
 
 
 
 
Грудень
 
Тема 3. Європа, Візантія, Арабський світ.
Візантійська імперія.
Арабський халіфат.
Скандинавія.
 
 
 
§1
 
§2
 
§ 3
 
 
 
  хімія
7-клас
 
Тема уроку
Д/З
Дата
1
Вступний інструктаж з Т.Б. під час занять з хімії. Інструкція з Т.Б.* №1. Хімія — природнича наука. Хімія в нав­колишньому світі. Короткі відомості з історії хімії.
§1,2
Вер.
2
Правила поведінки учнів у хімічному ка­бінеті. Ознайомлен­ня з обладнанням ка­бінету хімії та лабо­раторним посудом. Демонстрації: 1. Взаємодія натрій гідрогенкарбонату з розчином оцтової кислоти. 2. Утворення амоній хлориду («дим без вогню»). 3. Зміна забарвлення індикаторів у різному середовищі.
§2
Вер
3
Практична робота №1. Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами; будова полум'я.
§3
Вер
4
Речовини. Чисті ре­човини і суміші.
§4,зош. Ст.10,11
Вер
5
Атоми, молекули, йони. Хімічні еле­менти, їхні назви і символи.
§5,7 зош. Ст.20
Жов
6
Поняття про періо­дичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Атомна одиниця ма­си. Відносна атомна маса хімічних елемен­тів.
§6 зош. Ст.23,24
Жов
7
Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали.
§11 зош. Ст.28
Жов
8
Хімічні формули ре­човин. Валентність хімічних елементів. Складання формул бі­нарних сполук за ва­лентністю елементів.
§12 зош. Ст.43
Жов
9
Відносна молекуляр­на маса речовини, її обчислення за хіміч­ною формулою. Розв’язування розрахункових задач №1: Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.
§15 зош. Ст.52
Лис
10
Ма­сова частка елемента в речовині.
зош. Ст.53
Лис
11
Розв’язування розрахункових задач №2: Обчислення масової частки елемента в речовині.
зош. Ст.54
Лис
12
Фізичні та хімічні явища. Хімічні реак­ції та явища, що їх супроводжують.
§13 зош. Ст.59.60
Лис
13
Практична робота №2: Дослідження фізичних і хімічних явищ.
§16
Груд
14
Фі­зичні й хімічні влас­тивості речовини.
§14 зош. Ст.62
Груд
15
Як вивчають хімічні сполуки і явища. Спостереження й експеримент у, хімії. Закон як форма на­укових знань.
§13
Груд
16
Закон збереження маси речовин.
§15 зош. Ст.65,66
Груд
 
                                        
                                                Домашні завдання з алгебри 7 класМісяць
Перелік тем
Домашні завдання
Додатково
 
 Тема№1                        Лінійні рівнянняз однією змінною(9 год.)
§1,2,3, №10-12, №25,26,33
№38,52,66,67,78,88
№14
№38
№47,48,№103,104
 
Тема№2
Цілі вирази(47год.)
2.1Вирази зі змінними.Тотожність.Степінь з натуральним показником(14 год.)
 
2.2Многочлени(13 год.)
 
 
 
 
 
 
 
2.3Формули скороченого множення (12 год)
§4,5,6,7,8,9
№138,139,152,
154,168,169,
181,182,197,
210,226,227,
54,272,285
 
§10,11,12,13,14,15
  №316,330,
335,372,386
388,398,409,
425,439,450
466,479,502
519,531
 
§16-21
№545,560,572   590,604,620
633,649,662
678,690,704,730
Стор.53
№10,11,12
 
 
 
 
 
Стор.85,
№10,11,12
 
 
 
 
 
 
Стор.116,
№10,11,12
 
                          Домашні завдання з геометрії 7 клас

Місяць
Перелік тем
Домашні завдання
Додатково
 
Тема1
Найпростіші геометричні фігури та їх властивості
§1,2,3
№19,20,46,49
83,87
Стор.27
Самостійна робота
 
Тема2
Взаємне розташування прямих на площині
§4,8
№111,122,150,153
182,207,210
Стор.71
Самостійна робота№2
         
 
          

 
 
 
Домашні завдання з української літератури
для 7 класу
Місяць
Тема
Домашнє завддання
жовтень
І. Франко «Захар Беркут».
с. 34 -48;  план твору;
характеристика героїв;
с. 54 (конспект);
с.49«Всезнайко» (письмово)
 
листопад
Т. Шевченко
с. 56-76; с.75 (конспект);
с. 72 «Всезнайко», 
«Ерудит» (усно);
«Мені тринадцятий минало»;
«Заповіт» (напамять)
А. Чайковський  «За сестрою».
с.79-96; план твору;
с.100 (конспект);
с.97 «Всезнайко» (письмово).
 
М. Стельмах «Гуси-лебеді летять»
с. 102-116; план твору;
характеристика  образу
грудень
Михайлик
(письмово)
с.118  «Всезнайко» (усно)
Г. Тютюнник «Климко»
с. 123-138; план твору;
с. 138-139
(відповіді на  питання);
с. 142-143 (тести).

 
 Домашні завдання з української мови для 7 класу

№ п/п
місяць
Теми
Домашні завдання
1
жовтень
Дієслово.
§ 4 – 13
Вправи 43, 44, 48, 50, 64,
листопад
 
65, 70, 78, 81, 84, 91, 97, 99, 107,111, 114
с.66 (тести)
2
грудень
Дієприкметник.
§ 14 – 19 Вправи124, 126, 129, 131, 135, 138, 143,144, 148, 150, 156, 158
с. 91 (тести)

Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види