ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Школа : Домашні завдання 7 клас


Домашні завдання на 2 семестр 2015-2016 н. р.
 
ІІ півріччя
 
Історія України 7 клас

уроку
Місяць
Зміст уроку
Д/з.
1
Січень
Політичний і соціально-економічний розвиток Київського князівства у сер.XII – XIIIст.
§12.
2
Політичний і соціально-економічний розвиток
Галицького і Волинського князівства.
§13,14.
3
Узагальнення знань за темою: «Київська Русь у другій пол.XI- першій пол.XIIIст.»
 
4
Лютий
Тематичне оцінювання за темою: «Київська Русь у другій пол.XI- першій пол.XIIIст.»
 
5
Утворення Галицько – Волинської держави.
§15.
6
Монгольська навала на українські землі.
§16.
7
Галицько – Волинська держава за князівства Д.Галицького.
§17.
8
Галицько – Волинська держава за останніх князів.
§18.
9
Березень
Культура Галицько – Волинської держави
§19.
10
Квітень
Узагальнення знань за темою:
«Галицько – Волинська держава.»
 
11
Тематичне оцінювання за темою:
«Галицько – Волинська держава.»
 
12
Початок Литовського та Польського панування на
Українських землях.
§19.
13
Українські землі під владою Литви та Польщі.
§20.
14
Травень
Українські землі під владою Литви та Польщі, в складі Угорщини, Молдавії та Московії.
§21.
15
Соціальна структура українського суспільства в другій половині XIV –першій половині XVI ст.
§22.
16
Господарське життя в другій половині XIV –першій половині XVI ст.
§23.
17
Культурне життя в другій половині XIV –першій половині XVI ст.
§24.
18
Узагальнення знань за темою:«Українські землі у Великого князівства Литовського та ін. держав.»
 
 
 
19
Тематичне оцінювання за темою: :«Українські землі у Великого князівства Литовського та ін. держав.»
 
 
 
7 клас Всесвітня історія
 
уроку
Місяць
Зміст уроку
Д/з.
1
Січень
Скандинавія.
§13.
2
Франція.
§14.
3
Англія.
§15.
4
Лютий
Німеччина
§16.
5
Країни басейну Середземномор’я.
§17.
6
Узагальнення матеріалу за темою: «Європа. Візантія. Арабський світ.»
 
7
Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою: «Європа. Візантія. Арабський світ.»
 
8
Березень
Центральна та Східна Європа.
§18.
9
Північно-Східна Русь. Утворення та посилення Московської держави.
§19.
10
Туреччина.
§20.
11
Квітень
Індія.
§21.
12
Китай.
§22.
13
Узагальнення матеріалу за темою: «Слов’яни та їх сусіди. Індія та Китай»
 
14
Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою: «Слов’яни та їх сусіди.»
 
15
Травень
Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою: «Індія та Китай.»
 
16
Повторення та оцінювання матеріалу курсу
§23.
 
7 клас Геометрія
 
уроку
Тема уроку
Місяць
Д/з
1
Трикутник та його елементи. Рівність геометричних фігур
січень
258, 263 , § 9
2
Перша ознака рівності трикутників
 
§12, №355
3
Друга ознака рівності трикутників
§12, № 360
4
Види трикутників. Рівнобедрений трикутник його властивості та ознаки
§13, №387
5
Висота бісектриса та медіана трикутників
№389, 394
6
Третя ознака рівності трикутників
лютий
§14,№ 421
7-8
Розв’язування типових задач
 
№429, №439
№440
9
Контольна робота №2
Конспект
10
Аналіз контрольної роботи. Сума кутів трикутника.
§10, №305
11
Сума кутів трикутника
№309, конспект
12-13
Прямокутний трикутник. Ознаки рівності та властивості прямокутних трикутників
Конспект, § 15,№446
14-15
Зовнішній кут та його властивості
березень
№448, конспект
16
Нерівність трикутника
 
§16, № 478, 481
17
Розв’язування типових задач
Ст. 129, тести
18
Контольна робота №3
Ст. 128
19
Аналіз контрольної роботи. Коло. Круг
§17, №505
20
Дотична до кола, її властивості
§17, №507,
№ 515
 
21
Коло описане навколо трикутника
№562, №568 § 19
21
Коло описане навколо трикутника
квітень
№575, 576
22
Коло вписане в трикутник
 
§19 Ст. 148, № 579
23
24
25
26
Задача на побудову. Побудова трикутника за трьома сторонами.Робудова кута, що дорівнює даному. Побудова бісектриси кута. Поділ відрізка навпіл. Побудова прямої, що перпендикулярна до заданої прямої.
 
№581, §20, №597, №610, №612(за бажанням)
28
Геометричне місце точок
§18, конспект
 
29
Метод геометричних місць
№546, 548
30
Розв’язування типових задач
травень
Ст. 166(задачі з малюнками)
31
Контрольна робота №4
 
Ст169( тести)
32
Аналіз контрольної роботи. Ознаки рівності триктників
№733,№735
32
Висота, бісектриса і медіана трикутника. Рівнобедрений трикутник
№742, №743
33
Паралельність прямих. Сума кутів трикутника.
№745, №746
34
Підсумкова контрольна робота за рік
№753
35
Розв’язування задач підвищеної складності
конспект
36
Узагальнення матеріалу вивченого за рік
конспект
 
 
7 клас Алгебра
 
уроку
Тема уроку
Місяць
Д/з
1
Повторення формул скороченого множення
січень
Ст. 121 №782,783
2
Застосування різних способів розкладання многочленів на множники
 
№704, 705
3
Застосування різних способів розкладу многочленів на множники. Самостійна робота
№713,715
4
Застосування різних способів розкладу многочленів на множники.
 
№717, §20 повторити
5
Розв’язання вправ на перетворення виразів
 
№718, §21, конспект
6-7
Розв’язання вправ на перетворення виразів.
 
лютий
№720, §21
8
Контрольна робота №5
 
№722, 723
9
Аналіз контрольної роботи.Функції. Способзадання функції.
§22, №834, 835
10
Функції. Способи задання функції.
§ 22, конспект, №836
11
Аналіз  контрольної роботи №1. Математичне моделювання
№845, 846, 847
12
Область визначення і область значень функції
 
№858, §22
13
Графік функції
§ 23, конспект, №867
14
Функція як математична модель реальних процесів
березень
871, §23
15
Лінійна функція її властивості та графік
 
№881, 883
16
Лінійна функція її властивості та графік
§ 24, конспект, №895
17
18
Розв’язування типових вправ
№896, №905, № 908
19
Контрольна робота №6
 
Ст. 155-157, № 940,№ 949
20
21
Аналіз контрольної роботи.
Рівняння з двома змінними. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік
§25, конспект, №960, 961
22
23
Система двох рівнянь із двома невідомими.Графічний спосіб розв’язування систем
квітень
№976, конспект,№1008, №1009
24
25
Спосіб підстановки
 
§ 28, №1041
26
27
Спосіб додавання
§29, № 1063, №1065
28
29
30
31
Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь
№1088,
 
травень
№1090
32
Розв’язування типових вправ
 
№1104, №1108, №1080
33
Контрольна робота №7
Ст. 191( вправи на повторення)  №119
34
Аналіз контрольної роботи.
Перетворення виразів. Функції. Розв’язування рівнянь і задач.
Ст. 193, № 1135, №1136
34
Підсумкова контрольна робота
№1138
35
Розв’язування задач підвищеної складності
№1137
36
Узагальнення матеріалу вивченого за рік
Конспект, повторити весь матеріал
 
 
  
Хімія 7 клас
Місяць
Теми
Підручник
Зошит
січень
 
 
Обчислення масової частки елемента в складі речовини. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції, що їх супроводжують. Практична робота №2. Дослідження фізичних та хімічних явищ.
§ 10
§ 14; п/р
 
Впр.1ст.76
Впр.3,4ст.110
Завд. в зош.
лютий
Фізичні і хімічні властивості речовини. Закон як форма наукових знань. Хімічні рівняння.
§14; л/р №2
§15; с/р
§16; л/р №3
 
Завд. в зош.
Впр.5,6ст.125
 
Прості речовини метали і неметали
 
 
березень
 
 
Оксиген. Кисень. Склад його молекули, фізичні властивості. Одержання Кисню в лабораторії. Хімічні властивості Кисню.
§17
§18
§19; п/р
 
 
Впр.3ст.154
квітень
Поширеність та кругообіг Оксигену в природі. Ферум. Залізо. Лабораторна робота №4. Вивчення фізичних властивостей заліза.  
§20; с/р
§21-22
 
травень
Поширеність Феруму в природі. Застосування заліза.
§23
 
 
 
Фізика – 7 клас
січень
Оптичні  явища в природі. Джерела і приймачі світла. Світловий промінь.
 
§17
Прямолінійне поширення світла. Сонячне і місячне затемнення.
§18
Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало.
§19,20
лютий
Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ.
§21
Розв'язування задач.
Зад. стор. 110(1,2)
Дисперсія світла . Спектральний склад світла. Кольори.
§22
березень
Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи.
§23,25
Побудова зображень, що дає тонка лінза.
§24,25
Розв'язування задач.
Зад. стор. 127(1-5)
квітень
Фотометрія. Сила світла і освітленість.
§26
Око. Вади зору. Окуляри.
§27,28
Оптичні прилади.
§29-30
травень
Контрольна робота з теми : «Світлові явища».
§31
 
Географія материків та океанів  7 клас
 
Місяць
Тема уроку
Д/з
Тема 3. Австралія (5 год)
30
січень
Австралія - найменший материк Землі. Своєрідність географічного положення материка. Історія відкриття і дослідження. Геологічна будова, рельєф і корисні копалини.
Практична робота № 8 ( ІІ ) (продовження). Визначення географічних координат крайніх точок.
§21,22 атлас с.25
конт. карта с.16
Форми рельєфу та корисні копалини Австралії, їх порівняння з Африкою.
31
Загальні особливості клімату. Сухість клiмату, її основні причини. Кліматичні пояси та типи клімату Австралії. Води суходолу Австралії.
Практична  робота № 8 ( ІІ ) (продовження). Позначення на контурній карті основних об'єктів Австралії.
§23, атлас с.25 конт. карта с.16
32
Особливості ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу, його своєрідність і унікальність. Природні зони. Зміна природи людиною.
§24, атлас с. 26
33
Населення, його склад та розміщення. Австралійський Союз - єдина держава на материку. Україна і Австралія.
§25, атлас с.26
34
Тематичне оцінювання № 4.
§21-25, с.141-143.
Тема 4. Південна Америка ( 7 год )
35
лютий
Географічне положення та історія відкриття Пд. Америки.
Практична   робота   №   8 ( ІІІ ) (продовження).
Визначення географічних координат крайніх точок материка.
§26, атлас с. 28 конт. карта с.18
36
Геологічна будова, рельєф і корисні копалини.
§27, атлас с.29
37
Клімат Південної Америки.Своєрідністьклiмату у зв’язку з рухами повітряних мас. Південна Америка — найвологіший материк світу. Кліматичні пояси і області. Вплив клімату на формування і розподіл вод суходолу.
§28, атлас с.29
38
Води суходолу.  
Практична   робота   №   8 ( ІІІ ) (продовження).
Позначення на контурній карті основних об'єктів.
§29, атлас с.28 конт. карта с.17-18.
39
Природні зони. Висотна поясність в Андах. Зміна природних комплексів людиною. Сучасні екологічні проблеми.
§30,  атлас с.30Порівняльна характеристики двох природних зон.
40
Походження та формування сучасного населення Південної Америки. Політична карта.
§31  атлас с.31 Україна і країни Південної Америки.
41
Тематичне оцінювання № 5.
§26-31с.171-172
Тема 5. Антарктида й Антарктика ( 3 год )
42
лютий
Антарктида й Антарктика. Особливості водних мас Південного океану. Антарктида - льодовий материк планети. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка, його розміри. Відкриття Антарктиди та сучасні наукові дослідження материка.

§32.Реферат: Міжнародне співробітництво у вивченні Антарктики й охороні її природи. Українська дослідна станція “Академік Вернадський”.
43
Геологічна будова та рельєф Антарктиди. Будова поверхні. Лід Антарктиди, підлідний рельєф.
Практична   робота   №   8 ( ІV ) (продовження).
Позначення на контурній карті основних об'єктів Антарктиди.
§33 конт. карта с.17
44
Клімат і органічний світ материка.Антарктида - найхолодніший материк Землі. Природні багатства Антарктиди, проблеми їх використання.
§33
Тема 6. Північна Америка (7 год)
45
березень
Географічне положення, дослідження Пн. Америки.
Практична   робота   №   8 ( V) (продовження). Визначення географічних координат крайніх точок материка.
§34, конт. карта с.19
46
Рельєф і корисні копалини.Практична робота № 8 ( V) (продовження). Позначення на контурній карті основних об'єктів
§35, конт. карта с.19
47
Клімат Північної Америки.
§36
48
Води суходолу. Практична робота № 10.
Складання комплексної характеристики однієї з річок материка.
§37, конт. карта с.19-21
49
Природні зони і природні країни.
§38
50
Населення і політична карта материка.
§39
51
Тематичне оцінювання № 6.
§34-39, с.214-215
Тема 8. Євразія (11 год)
52
квітень
Євразія - найбільший материк Землі. Фiзико-географічне положення материка, його розміри. Особливості берегової лінії Євразії.   Практична   робота   №   8 ( VІ) (продовження). Визначення географічних координат крайніх точок материка.
§40
53
Історія відкриття і дослідження окремих територій материка.
§41
54
Геологічна будова та рельєф Євразії. Давні материкові зледеніння. Сейсмічно активні області. Відмінності у рельєфі різних частин материка. Корисні копалини, особливості їх походження.
§42
Відмінність Євразії загеологічною будовою від інших материків.
55
Загальні особливості клімату.Особливості прояву кліматотвірних чинників у зв’язку з географічним положенням та розмірами материка.
§43
56
Типи клімату Євразії.
Практична робота № 11.Виявлення відмінностей кліматичних областей помірного поясу на основі аналізу кліматичних карт і діаграм.
§44,
контур. карта
с.22-25
57
Води   суходолу.   Практична   робота   №   8 ( VІ) (закінчення). Позначення на контурній карті основних об'єктівЄвразії.
§45-46, контур. карта
с.23
58
Природні зони.
§47-48
59
Висотна поясність. Зміна природи людиною. Охорона природних комплексів Євразії
§49
 
60
Населення і політична карта Євразії. Країни Європи.
§50
61
Країни Азії.
§50
62
Тематичне оцінювання № 7.
§40-50, с.257-258
Тема 9. Земля - наш спільний дім (3 год)
63
травень
Взаємодія людського суспільства і природи. Екологічні проблеми материків та океанів Необхідність міжнародного співробітництва у вирішенні екологічних проблем.
§51-52
64
Практична робота № 12.Визначення основних видів забруднення навколишнього середовища та джерел їх надходження.
§51-52 контур. карта
с.26-27
65
Тематичне оцінювання № 8
§51-52,с.269-270.
66
Підсумковий урок.
 
67
Резерв
 
 
Українська література 7 клас
 
Місяць
Тема
Завдання
січень
лютий
березень
Ти знаєш, що ти людина. О.Стороженко «Скарб».
Зміст твору, план (письмово), виписати цитати до характеристики Павлуся.
Б.Лепкий «Мишка».
Зміст твору, скласти план, ст.165 (відповіді та запитання усно), твір «Яким я уявляю людське щастя?»
Л.Костенко «Чайка на крижині», «Крила».
Один вірш на вибір напам'ять, ст.172 (відповіді на запитання – усно).
Б.Харчук «Планетник».
Зміст твору,план твору, характеристика образу Планетника.
Є.Гуцало «Сім'я дикої качки».
Зміст твору,скласти план, ст.197 (відповіді на питання письмово).
Л.Пономаренко «Гер переможений».
Зміст твору, ст.206-208(тестування).
березень
квітень
травень
Ми – українці. В.Симоненко «Лебеді материнства».
«Ти знаєш, що ти людина?»
«Перехожий».
«Гей, нові  Колумби й Магеллани».
Вивчити напам'ять твори.
Аналіз твору.
Аналіз твору, твір-мініатюра про символ птаха.
А.Малишко «Пісня про рушник», «Стежина»,
«Вогник», «Приходять предки».
Два вірші на вибір напам'ять, ст.225 (відповіді на запитання письмово).
А.Дімаров «Блакитна дитина».
Зміст твору, скласти план, твір «Толя – справжній друг і надійний товариш».
В.Голобородько «Наша мова», «Ми йдемо», «Дощ», «Лелека».
Один вірш на вибір напам'ять.
Л.Кисельов «Стати б хоч на …», «Земля така гаряча», «Додому», «Катерина».
Один вірш на вибір напам'ять.
 
Англійська мова 7 клас
 
місяць
тема
домашнє завдання
січень
Великобританія
Впр 3, с. 54
 
 
Впр 1, с. 56
 
Впр 6,, с. 103
 
Впр 1, с. 58
 
Впр 5, с. 108 вивч слова
 
Впр 9, с. 114
 
Впр 1,2 с. 64 Вивч нові слова
 
Готув до к р
 
Контрольна робота
лютий
Спорт
Впр 1, с.123
 
 
Впр 5, с. 125
 
Впр 2, ст. 71 (зошит)
 
 вивч нові слова
 
Впр. 2, с. 72 (зошит)
 
Впр 8,9 ст. 134
 
Вивч нові слова
 
Впр 1, 2, 3, с. 75-76
 
Впр 1, ст. 136
 
Контрольна робота
Кіно та театр
Впр3, 4, 5, ст. 141
 
К.р.
березень
 
Вивч нові слова
 
 
Впр 2, 5, с. 78
 
Впр 5, с. 57
 
Впр, 6, ст. 146 Вивчити нові слова
 
Впр 9, с. 146
 
Впр 4, с. 151
 
Впр 1, 2, ст. 152
 
Впр 1, 2, с. 84 (зошит)
квітень
 
Моя улюблена телепередача
 
 
Мій улюблений актор
 
Готуватись до контрольної
 
      Контрольна робота
Покупки
Впр 1, с. 78 (зошит)
 
Впр 2, с. 88
 
Вивч нові слова
 
Впр 5, с. 164
 
Вивчити нові слова
 
Впр, 6, ст. 169
 
Впр 4, ст. 173
 
Впр 5, ст. 175
 
Вивчити нові слова
травень
 
Моя остання покупка
 
 
Впр 1, 2, ст. 93 (зошит)
 
Готуватись до контрольної
 
Контрольна робота
 
Контроль письма
 
Контроль читання
 
Контроль аудіювання
 
Контроль гговоріння
 
Світова література 7 клас

ісяць
Теми
Домашні завдання
січень
 
 
Артур КонанДойль «Собака Баскервілів».
 
 
Біографія письменника. Читати повість.
Переказувати повість. Визначити елементи детективного жанру.
лютий
 
 
О. Генрі. Новела «Останній листок».
Джеймс Олдрідт «Останній дюйм».
 
Читати, переказувати.
Читати, переказувати. Твір «Як я розумію вислів «останній дюйм».
березень
 
 
О. Твардовський.
 
 
Біографія поета. Аналіз вірша «Я був убитий під Ржевом», вивчити уривок напам'ять.
квітень -
травень
Генріх Белль. «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»
Михайло Шолохов. «Доля людини».
Редьярд Кіплінг «Якщо…»
 
Біографія письменника. Читати оповідання, вміти аналізувати.
Читати повість, переказувати, цитатна характеристика головного героя Андрія Соколова.
Читати, аналізувати вірш.
 
Біологія 7 клас

Дата
Зміст теми
Домашні завдання
1.
січень
Різноманітність рослин. Водорості.
Загальна характеристика водоростей, їх різноманітність і значення в природі і житті людини.
§27-31,
З. с.38-40
2.
лютий
Вищі спорові рослини. Загальна характеристика. Відділ Мохоподібні: зелені і білі мохи. Відділ Хвощеподібні та Плауноподібні. Відділ Папоротеподібні.
Відділ Голонасінні.
§32-39,
З. с.42-52
3.
березень
Відділ Покритонасінні, або Квіткові. Загальні ознаки і різноманітність квіткових. Класифікація квіткових рослин Клас Дводольні. Родини: Розові, Капустяні, Бобові, Пасльонові, Айстрові. Клас Однодольні. Родини: Лілійні, Злакові.
§40-51,
З. с. 54-62
4.
квітень
Царство Гриби. Загальна характеристика. Різноманітність грибів: шапкові, цвілеві та паразитичні гриби. Лишайники. Значення грибів і лишайників. Царство Дроб’янки. Бактерії. Різноманітність і значення бактерій.
§52-59,
З. с.64-71
 
25.04
Контрольна робота
Повт. §40-59
5.
травень
Організм і середовище існування. Екологічні групи рослин. Рослинні угруповання. Охорона рослин. Червона книга України. Сучасні уявлення про історичний розвиток бактерій, грибів, рослин.
§60-64,
З. с. 74-77
 
23.05
Семестрова атестація
Повт.§27-64
 
Українська мова 7 клас
 
Місяць
Тема
Завдання
січень
лютий
Дієприслівник.
§20-23, впр.164, 166, 170, 171, 174, 178, 179, 187, 189, ст.107 (тести).
лютий
березень
Прислівник.
§24-32, впр.199, 201, 206, 208, 209, 211, 214, 216, 221, 222, 225, 226, 231, 235, 237, 243, 244, 248, 251, ст.135 (тести)
березень
квітень
Прийменник. Сполучник.
§33-38, впр.258, 260, 266, 268, 269, 272, ст.147 (тести), 283, 288, 289, 295, 297, ст.161(тести).
квітень
травень
Частка. Вигук.
§39, впр.310, 313, 315, 320, 321, 327, 328, ст.173 (тести), впр.335, 336, 341, 343, ст.183 (тести).
 

Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види