49 років1971 - 2020
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Школа : Домашні завдання 8 клас


  
Домашні завдання на I семестр
2019/2020 н.р.
 
 
Українська мова 8 клас
№ п/п
Місяць
Теми
Домашні завдання
1
жовтень
Словосполучення і речення
§ 5-8; Вправи 61, 62, 66, 71, 75, 78, 81
 
2
листопад
Просте двоскладне речення
Речення непоширені і поширені
§ 9-17; Вправи 93, 94, 99, 106, 108, 116
119, 130, 135, 141, 142, 149, 150,160, 162,169, 182, 187.
3
грудень
Односкладне речення
§ 18-21; Вправи 198, 205, 211, 221, 222, 231, 236, 241
 
Українська література 8 клас
Місяць
Теми
Домашні завдання
жовтень
Українські народні думи
Аналіз дум «Буря на Чорному морі», «Дума про Марусю Богуславку»
с.45-58;
с.61-62 (тести)
листопад
Давня українська література
с. 64-88; зміст твору; план поеми;
х-ка «Слово про похід Ігорів» образу Ігоря; цитати до х-ки князів;
плач Ярославни (напамять)
с.89-90 (тести)
грудень
Світ української поезії
с.92-106
«Думи мої…»; «Мені однаково» Т.Шевченко; І.Франко; (напам’ять)
«Минають дні»; «Ой  три шляхи широкії» Л.Українка (аналіз поезій)
с.111-124; зміст поеми «Іван Вишенський»
«Хотіла б я піснею стати» (напам’ять)
«Давня весна»; «Ви щасливі, пречистії зорі» (аналіз поезій)
с.141«Всезнайко» (завдання 3,4 письмово).
 
            Алгебра  8 клас
п/п
Тема уроку
Обов’язкові
номери завдань
Завд. підв.
складності
1
Раціональні вирази. Скорочення дробів.
№31-49
№50-61
2
Додавання і віднімання дробів
№69-84
№101-123
№85-90
№124-132
3
Множення дробів
№145, 147,158 (1-6), 
№167-168
4
Ділення дробів
№149, 150,152, 155,162,161
№162-166
5
Тотожні перетворення раціональних дробів
№177-187
№188-192
6
Раціональні рівняння
№208-213
№217-221
7
Степінь з від’ємним показником
№233-255
№257-264
8
Функція у=к/х та її властивості
№316-329
№332-343
             
Геометрія 8 клас
п/п
Тема уроку
Обов’язкові
номери завдань
Завд.підв.
складності
1
Паралелограм та його властивості
Параграф 1,2,3,
№41-67,
№91-104
№71-79
№105-107
2
Прямокутник і його властивості
Параграф 4.
№115-128
№127-131
3
Властивості ромба та квадрата
Параграф 5,6.
№143-156, 
№169-178
№157-161
№180-184
4
Середня лінія трикутника та трапеції
Параграф 7,8
№192-204
№219-260
№206-211
№262-271
5
Центральні та вписані кути Вписані та описані чотирикутники
Параграф 9,10
№286-305
№331-351
№308-318
№356-360
6
Теорема Фалеса
Параграф 11
№376-410
№412-417
6
Подібність трикутників. Перша ознака
Параграф 12,13
№427-440
№451-476
№442-444
№478-484
7
Друга і третя ознаки подібності
Параграф 14
№490-499
№500-205


 
Фізика 8 клас
Тема уроку
Дата
Д/з
Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Пройдений тілом шлях.
Вересень
§1-5 Вправа 1
Швидкість руху та одиниці швидкості. Вимірювання швидкості руху тіла. 
§6
Вправа 2
Види рухів. Середня швидкість нерів­но­мір­ного руху. Прямолінійний рівномірний рух. Графіки руху тіла.
§7
Вправа 3
Обертальний рух тіла. Період обертання. Місяць — природний супутник Землі.
§8,9
Вправа 4
Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники. Математичний маятник.
§10,11
Звук. Джерела і приймачі звуку. Характеристики звуку. Поширення звуку в різних середовищах. Відбивання звуку.
§12
Швидкість поширення звуку. Сприймання звуку людиною. Інфразвук та ультразвук. Вплив звуків на живі організми.
Жовтень
§12
Вплив звуків на живі організми. Розв’язування задач.
Конспект
Взаємодія тіл. Результат взаємодії — деформація і зміна швидкості. Інерція.
§13
Вправа 5
Маса як міра інертності тіла. Сила та одиниці сили. Графічне зображення сили. Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої. Рівновага сил.
§14,15
Вправа 6,7
Земне тяжіння. Сила тяжіння.
§16
Вправа 8
Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука. Вимірювання сил. Динамометри.
§17
Вправа 9
Вага тіла. Невагомість.
Листопад
§18
Вправа 10
Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання.
§19,20
Момент сили. Умова рівноваги важеля
§21,22
Вправа 11
Блок. Прості механізми.
§23,24
Вправа 12,13
Тиск і сила тиску. Одиниці тиску.
Грудень
§25,26
Вправа 14
Тиск рідин і газів. Манометри. Закон Паскаля. Сполучені посудини. Насоси.
§27,32,33
Вправа 15,18
Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Дослід Торрічеллі. Барометри.
§34,35
Вправа 19,20
Виштовхувальна  сила. Закон Архімеда. Гідростатичне зважування. Умови плавання тіл.
§37-40
Розв’язування задач з теми: Взаємодія тіл.
Вправа 23
 
Хімія 8-й клас
№ п/п
Зміст навчального матеріалу
Місяць
Д/З
1
Вступний інструктаж з ТБ під час занять з хімії. Інструкція з Т.Б.* №1. Повторення основних питань курсу хімії 7 класу
(2 год). Найважливіші поняття хімії.
Вересень
Ст.6
2
Найважливіші поняття хімії.
Вересень
Ст.8-12
3
Тема 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами (8 год). Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро. Розрахункові задачі: 1. Обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини.
Вересень
§1
Зав.3,4,5 ст.17
4
Молярна маса. Розрахункові задачі: 2. Обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси і кількості речовини.
Вересень
§2, Зав.5 ст.22,зош.9-13
5
Розрахункові задачі: 2. Обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси і кількості речовини.
Вересень
 §1,2
6
Молярний об’єм газів. Розрахункові задачі: 3. Обчислення об’єму газу за нормальних умов.
Вересень
§3
Зав.4-6, ст.28
7
Відносна густина газів. Розрахункові задачі: 4. Обчислення відносної густини газів.
Вересень
§4
Зош. ст.19-20
8
Розрахунки за хімічними формулами.
Вересень
§1-4
Зав.5-7, ст..32
9
Розрахунки за хімічними формулами.
Жовтень
Дом. Кон.роб. ст.21-23
10
ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.
 
 
11
Тема 2. Основні класи неорганічних сполук (25 год). Т.2.1. Оксиди, кислоти (11 год). Оксиди, їх склад, назви. Демонстрація 1.  Зразки оксидів. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 10.
Жовтень
§5
Зош. Ст.25-26
12
Фізичні та хімічні властивості оксидів: взаємодія з водою, кислотами. Демонстрація 2.  Взаємодія кислотних і основних оксидів із водою. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10, 12.
Жовтень
§6
Зош. Ст.39-40
13
Хімічні властивості оксидів: взаємодія з лугами іншими оксидами.
Жовтень
§6
Зав1-4. Ст.44
14
Класифація оксидів. Оксиди в природі. Використання оксидів.
Жовтень
Зош. Ст..48-49
15
Кислоти,їх склад, назви. Класифiкація кислот.  Демонстрація 3. Зразки кислот. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10.
Жовтень
§7
Вивчити кислоти
16
Фізичні та хімічні властивості кислот: дія на індикатори. Лабораторний дослід №1 Дія розчинів кислот на індикатори. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10, 12.
Листопад
§9
Зош. Ст.53-54
17
Хімічні властивості кислот: взаємодія з металами. Поняття про ряд активності металів. Реакції заміщення. Лабораторний дослід №2  Взаємодія хлоридної кислоти з металами. Інструкція з №1, 3, 6, 7, 8, 10, 12.
Листопад
§9
Зош. Ст.57
18
Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами та основами, солями. Реакції обміну. Демонстрація 4. Хімічні властивості кислот. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10, 12.
Листопад
§10
Зав.3-5 Ст.66
19
Хімічні властивості кислот. Демонстрація 5. Добування хлоридної кислоти і досліди з нею.Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10, 12. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Використання кислот.
Листопад
§5-9
Зош. Ст.60-61
20
Розрахункові задачі: 5. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.
Листопад
§7
Підг. к/р
 
21
ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Проміжне оцінювання й коригування знань учнів.
 
 
22
Тема 2.2. Основи, солі (14 год). Основи, їх склад, назви. Фізичні властивості основ. Класифікація основ. Демонстрація 6. Зразки основ. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 10.
Листопад
§11
Зав.9,10 ст.72
23
Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації. Демонстрація 7. Хімічні властивості основ. Лабораторний дослід №3. Дія розчинів лугів на індикатори.  №4.Взаємодія розчинів лугів із кислотами. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 10, 12.
Листопад
§11
Зош. Ст.66
24
Розкладання нерозчинних основ під час нагрiвання. Лабораторний дослід №5.  Взаємодія нерозчинних основ з кислотами. №6. Розкладання нерозчинних основ під час нагрівання. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10, 12.
Грудень
§12
Зош. Ст.70-71
25
Заходи безпеки під час роботи з лугами. Використання основ. Поняття про амфотерні гідроксиди. Демонстрація 8. Доведення амфотерності цинк гідроксиду. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10, 12.
Грудень
§12
Зав.1-3 Ст.78
26
Солі (середні), їх склад, назви. Демонстрація 9. Зразки солей.  Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 10. Фізичні властивості середніх солей.
Грудень
 
Скласти солі.
27
Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, лугами. Демонстрація 10. Хімічні властивості солей. Лабораторний дослід 7. Взаємодія солей із металами.  №8. Взаємодія солей із лугами в розчині. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10, 12.
Грудень
§13-14
Зав.3-5 Ст.81
28
Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з кислотами та з іншими солями. Лабораторний дослід №9. Реакція обміну між солями в розчині. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10, 12.  Поширення солей у природі та їхнє практичне значення.
Грудень
 
Зош.Ст.84
Підг.до п/р
Ст..85
29
Практична робота №1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10, 12. 
Грудень
§14
Зав.1-5 Ст.86
30
Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук. Демонстрація 11. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження утвореного розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу крізь розчин. 12. Спалювання фосфору, розчинення добутого фосфор (V) оксиду у воді, дослідження розчину індикатором і нейтралізація його лугом.
Лабораторний дослід №10. Розв’язування експериментальних задач.  Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10, 12.
Грудень
§16
Зош.92-93
31
Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей.
Грудень
§15
Зав.1-4 ст.88-89
32
Значення експериментального методу в хімії.
Грудень
Підг. до п/р
Ст.94-95
33
Практична робота №2. Розв’язування експериментальних задач. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10, 12. 
Грудень
Повтор. §15
Зош. Ст..97-99
34
Розрахункові задачі: 5. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.
Грудень
Підг.до к/р
§16
                                              
Історія України 8 клас
Місяць
Зміст навчального матеріалу
Д/З
 
 
 
 
Вересень
 
 
 
 
 
 
Жовтень
 
 
ВСТУП
Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Нова доба в історії України: хронологічні рамки. Становище українських земель у складі різних держав у ХVІ ст.
&
 
 
 
 
&1
 &2

&3

&4

&5

&5

&6

&7
 
 
Тема 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ХVІ ст.
Соціальна структура українського суспільства та економічне життя. Князі, пани й дрібна шляхта. Становище непривілейованих груп населення. Виникнення українського козацтва.
Передумови Люблінської унії. Люблінський сейм 1569 р. Суспільно-політичні зміни в українських землях після Люблінської унії.
Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні. Православні братства. Львівська братська школа.
Становище церкви. Розвиток полемічної літератури. Церковні собори в Бересті 1596 р., утворення греко-католицької церкви.
Виникнення Запорізької Січі. Д. Вишневецький. Життя та побут козаків.
Військове мистецтво козацтва. Утворення реєстрового козацтва. Повстання 1591—1596 рр.
Умови розвитку культури. Розвиток української мови. Шкільництво. Острозька академія. Рукописна книга та книговидання.
Архітектура й містобудування. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво.
Листопад
Тема 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ ст.
Зростання магнатського землеволодіння. Поширення фільварків. Розвиток товарного виробництва. Міста. Становище селян та міщан.
Вплив Берестейської унії на церковне життя в Україні. Становище церков.
Морські походи козаків. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Участь українського козацтва у Хотинській війні.
Козацько-польський збройний конфлікт 1625 р. Повстання Т. Федоровича, І. Сули-ми. Національно-визвольне повстання 1637—1638 рр.
Митрополит П. Могила. Шкільництво. Утворення Києво-Могилянської академії. Література. Книговидання.
Театр. Література. Музика. Архітектура та образотворче мистецтво.
 

&8
 
 
&9
 
&10


&11


&&11

&12
 
Грудень
Тема 3. ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII ст.
Передумови Національно-визвольної війни. Б. Хмельницький, його сподвижники.
Битви на Жовтих Водах, під Корсунем та Пилявцями. Визвольний похід українського війська в Галичину. Програма розбудови Української козацької держави.
Збаразько-Зборівська кампанія. Укладення Зборівської угоди. Берестецька битва. Білоцерківський мирний договір.
Утворення української козацької держави — Гетьманщини. Політичний та адміністративно-територіальний устрій. Фінансова система та судочинство. Українська армія. Зміни в соціально-економічному житті українського народу.
Молдовські походи Б. Хмельницького. Батозька битва. Жванецька облога. Внутрішньо- і зовнішньополітичне становище Гетьманщини наприкінці 1653 р.
Українські землі в системі міжнародних відносин. Місце Гетьманщини в міжнародних відносинах тогочасної Європи. Зовнішня політика Гетьманщини. Відносини між Українською державою і Московією.
Українсько-московська міждержавна угода 1654 р. Воєнні дії в 1654—1655 рр.
 
 
&&14
 

&15
 
 

&16
 

&17
 

&18
 


&19


&20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всесвітня  історія  8 клас
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Місяць
 
Зміст навчального матеріалу
 
Д/З
 
 
 
 
 
 
Вересень
 
 
ВСТУП
Ознайомлення учнів із завданнями й структурою курсу. Побудова підручника. Додаткова навчальна література та електронні ресурси.
Хронологічні межі й періодизація. Поняття Нового часу. Політична карта Європи. Народонаселення.
 
 
Тема 1. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ: ЗУСТРІЧ ЦИВІЛІЗАЦІЙ
Відкриття європейців.
Причини й передумови Великих географічних відкриттів XV—XVI ст. Подорожі португальців. Христофор Колумб і відкриття Нового Світу. Перша навколосвітня подорож.
Завоювання Нового Світу.
Конкістадори у Новому Світі. Перші колонії. Освоєння європейцями Північної Америки. Наслідки Великих географічних відкриттів.
 
&1
 
 
 
&2
&3-4
 
 
&5
 
 
 
 
Жовтень
 
Тема 2. ЛЮДИНА РАННЬОЇ НОВОЇ ДОБИ
Матеріальний світ і суспільство.
Зміни в суспільстві. Шлюб і сім’я, становище жінки. Технічні вдосконалення. Господарювання, мануфактури, капіталізм.
Повсякденне життя Західної Європи.
Житло і хатнє начиння. Зміни в харчуванні. Правила застілля. Одяг і мода.
 
 
 
Листопад
 
Тема 3. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ*
Народження нової культури.
Італійські гуманісти. Гуманізм за Альпами. Поява утопій. Політичні теорії.
Мистецтво Високого Відродження.
Новий тип творчої людини. Італійське Відродження. Мистецтво Німеччини. Мистецтво Нідерландів.
* Тема може бути викладена після теми 5.
&5
 
 
 
 
Грудень
Тема 4. РЕФОРМАЦІЯ І КОНТРРЕФОРМАЦІЯ
Реформація в Німеччині.
Німеччина напередодні Реформації. Мартін Лютер і початок Реформації. Народна Реформація. Від народження протестантизму до Аугсбурзького миру.
Поширення Реформації та Контрреформація.
Реформація в Женеві і поява кальвіністської церкви. Перехід папства до Контрреформації. Орден єзуїтів. Тридентський собор.
 
&6
 
&7
 
Біологія 8 клас
№ п/п
Тема
Д/з
1.
                                            Тема1
Тваринний світ - складова частина природи. Різноманітність тварин та їх класифікація.
Підручник
 § 1,2
2
Основні процеси життєдіяльності тварин
§ 5
3
Клітини і тканини тварин.
Лабораторна робота №1 Вивчення особливостей тваринних клітин і тканин.
§ 3,4
4
Органи і систеи органів тварин. Опорно-рухова система та покриви тіла тварин.
§ 5,6
5
Травна, транспортна, дихальна та видільна системи тварин
§ 5
6
Системи управління і розмноження тварин
§ 7
7
 Пристосування тварин до середовища існування. Поведінка тварин.
§ 6
8
Звязки тварин з іншими компонентами екосистеми.Узагальнення.
§ 8
9
Загальна характеристика та різноманітність найпростіших.
    Лабораторна робота №2.Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума.
 
§ 9 завд., с.10,11
10
Найпростіші водойм і грунтів. Їх значення в природі і житті людини.
 
§ 10 ,с.12
11
 Паразитичні найпростіші.Їх значення в природі і житті людини.
§ 11  с. 13
12
Загальна характеристика та різноманітність багатоклітинних тварин.Тип Губки
§ 12 , с. 16
13
Загальна характеристика та різноманітність кишково- порожниних
 Лабораторна робота № 3. Вивчення будови прісноводної гідри.
§ 13, с.17
14
Роль двошарових тварин у природі та їх значення для людини.
§ 14 ,с.18
15
Загальна характеристика типу Плоскі черви.
§ 15,16, завд. 22, с.23
16
 Загальна характеристика типу Круглі черви
§ 17, с. 24-25
17
Загальна характерис­тика  типу Кільчасті черви.
   Лабораторна робота №4.Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів (на прикладі дощового червяка або трубочника)
§ 18,19 с. 26,27
18
  
 
 
Пристосування в будові та процесах життєдіяльності паразитичних червів  до їх способу життя.
§ 16,17 
19
Роль червів у екосистемах.Значення червів для людини.Узагальнення знань з теми.
§ 15-  § 19, 
 
Тема 3
 
20 
Загальна харатеристика типу Членистоногі.
§ 20,
21
Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність ракоподібних.
Л.Р. №5 Вивчення ознак пристосова­ності у зовнішній будові ракоподібних до середовища існування.
§ 21, ст.30-31
22
Різноманітність ракоподібних .Їх роль у природі і житті людини.
§ 22,  с. 32
23
Клас Павукоподібні. Загальна характеристи­ка класу.
§ 23 ст.33
24
Клас Комахи. Загальна характеристика класу. Особливості розвитку. Поведінка комах.
Л.Р. №6 Вивчення ознак пристосова­ності у зовнішній будові комах до середовища існування
§ 24,
 с. 34-35
 
§ 25, ст..35
 
25
Різноманітність комах. Роль комах в приро­ді та житті людини.
Л.Р. №7 Визначен­ня комах за допомо­гою визначної картки.
§ 26,  с.36,
с . 36-37
26
 
Загальна характеристика молюсків.
Л.Р. №8 Вивчення зовнішньої будови та способу руху че­ревоногих молюс­ків
 
§ 27,  с. 40-41
27
Клас Черевоногі та Двостулкові молюски.
 
Лабораторні робота№9.Порівняння та визначення черепашок молюсків.
 
§ 28,29  с.-42,
28
Клас Головоногі молюски.
§ 28, ст..42
29
Семестрова атестація
§ 1-28,повт.

Англійська мова 8 клас
Клас
Тема
Д/З
 
Вересень
 
Знову в школу!
Back to school!
 
Впр.3, ст.7
Впр.3, ст.11
Впр.3, ст. 22
Впр.2, ст..26
Впр.1, ст.28
Впр.5b, ст.31
Впр.1,3, ст.34
Жовтень-листопад
Мені потрібна книжка
I Need a Book
 
Слова, ст..36
Впр.2, 3,ст..37
Впр.1, ст..39
Впр.5, ст..40
Впр.2, ст..42
Слова, ст..42
Впр.4, ст..46
Слова,ст..48
Впр.9, ст..50
Домашнє читання, ст..52-53
Впр.1,2, ст..59
Листопад-грудень
Музика усюди
MusicsEverywhere
 
Впр.2, ст..63
Слова, ст..63
Впр.4, ст..63
Впр.1, ст..65
Впр.2, ст..65
Слова, ст..67
Впр.2, ст..68
Впр.1б, ст..72
Впр.3, ст..76
Впр.2,3, ст..81
 
Світова література 8 клас
Місяць
Теми
Домашні завдання
Жовтень
Гомер. «Іліада», «Одіссея».
Підготувати характеристику героїв Ахілла,Гектора, Одіссея.План пригод Одіссея.
Листопад
Публій Вергілій Марон. «Енеїда»
Читати уривки,підготувати розповідь про  Енея.
Поетизація римської доблесті,
патріотичного служіння державі.
Грудень
1)Китайська лірика
2)Персько-таджицька поезія.
3)Західноєвропейська поезія трубадурів вагантгів.
Біографічні довідки про Лі Бо,ДуФу
Аналіз рубаї Омара Хайяма,Рудакі.
Аналіз поезії.
 


 
 Географія  8 клас
Дата
Зміст уроку
Д/з
1
вересень
Вступ. Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації.
§1, завдання ст.8, пошук, де вперше згадується назва «Україна»,  Львів
2
 
Географічні відомості про територію України в минулому.  Дослідження  Геродота, Г.Боплана, С.Рудницького. Сучасні географічні дослідження.
§2, завдання ст.13, проект
«Степан Рудницький»
РОЗДІЛ І. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ. (6 год.)
Тема 1. Географічна карта. (3 год.)
3
 
Зображення України в  картографічних творах. Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних картах.
§3, завдання ст. 19
§4
ст.20-22
4
 
Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах.
§4, аналіз мал.15
ст. 24,
завдання ст.25
5
 
Класифікація карт. Навчальні карти й атласи. Національний атлас України, електронні карти. Картографічні інтернет-джерела. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи.
§5,
завдання ст.31
 
 
Тема 2. Топографічні карти. (3 год.)
 
6
 
Топографічна карта та її елементи. Визначення географічних та прямокутних координат.
§6, завдання в групі ст.37
7
 
Читання та практичне використання топографічних карт. Плани міст, схеми руху транспорту. Дослідження
Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх  обґрунтування
§7, 8,
завдання ст.41
8
 
Практична робота 1.Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і  прямокутних координат, висот точок за топографічною картою.
§6-8, ст.47
РОЗДІЛ ІІ. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ (5 год.)
Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу. (4 год.)
Дата
Зміст уроку
Д/з
9
жовтень
Політичнакарта світу, її елементи та процес формування.   Державний лад: форми правління та адміністративно-територіальний устрій країн. Державний лад в Україні.
§9, політична карта Європи
10
 
Географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, політико-географічне). Геополітика.
 
§10, дослідженняст.58
11
 
Державна територія України. Державні кордони, розміри території, крайні точки, географічні центри України та Європи.
§ 11, географічна задача  ст.63
12
 
Практична робота 2. Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав,крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градусах і кілометрах.
Дослідження. Порівняльна оцінка географічного положення України з країнами світу (2 – 3 на вибір)
 
Практична робота №2 ст.63
Тема 2. Формування території України. (2 год.)
13
 
Формування території України.
Територіальні зміни меж України з ХХ ст.
§12, мал.44 ст.65, скласти літопис «Формування території України», екскурсія в історичний музей м. Львів вул.площа Ринок 24
14
 
Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою, його   проблеми та шляхи вдосконалення на різних територіальних рівнях.
Адміністративно-територіальний устрій України мал.45 ст.66, скласти дипломатичний реп
Тема 3. Україна на карті годинних поясів. (2 год.)
15
 
Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси.  Місцевий час. Поясний час. Літній час. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу. Час в Україні.
§13, аналіз карти ст.70-71 дослідження : «Який час у сусідів ?» ст.71
16
 
Практична робота 3. Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач на визначення часу.
Дослідження. Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них  порівняно  з київським.
§13, п/р № 3, дослідження ст.73
17
 
Підсумковий урок до уроків розділів І та ІІ.
Тематичне оцінювання №1. «Вступ. Географічна карта та робота з нею. Географічний простір України» (к/р№1)
§1-13, ст. 71
Розділ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ. (34 год.)
Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси. (10 год.)
18
листопад
Геологічна історія Землі. «Віртуальна подорож у минуле». Геологічне літочислення. Геологічні ери.
§ 14, завдання ст.80
19
 
Основні тектонічні структури. Карта «Тектонічна будова».Зв`язок рельєфу з тектонічними структурами. Неотектонічні рухи. Практична робота 4 (початок) завдання № 1 ст.14.
§ 15, аналіз карти «Тектонічна будова» ст.82
20
 
Геологічна будова. Вплив геологічної будови та тектоніки на діяльність людини.
§ 16 Дослідження П.Тутковського
21
 
Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Карта «Фізична поверхня». Практична робота 4 (продовження) завдання № 2 ст.14, контурна карта ст.16-17.
 
§ 17,18 дослідження «Рекорди України», географічний мінімум «Рельєф України»
22
 
Географічний марафон (мінімум «Рельєф України»).
Практична робота 4.(продовження) завдання №3 ст.14. Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою України.
§17,18
географічний мінімум «Рельєф України»
23
 
Геоморфологічна будова України. Формування рельєфу.Внутрішні та зовнішні  рельєфотвірні чинники і процеси. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини.
§19, завдання ст.105
24
грудень
Корисні копалини України, їх класифікація за використанням, географія, закономірності поширення. Паливні корисні копалини. Діючі та перспективні басейни й райони видобутку вугілля, нафти, природного газу, «сланцевого газу», торфу, горючих сланців.
Практична робота 4.(продовження)
- завдання №4 ст.15: заповнити групу «Паливні корисні   копалини»;
-  завдання № 5 (а) ст.18: на контурну карту ст.19 нанести нафтогазоносні регіони та вугільні басейни
§20, завдання ст.110, вивчити класифікацію корисних копалин ст.106, проаналізувати карту ст.107 контурна карта ст.19
25
 
Рудні корисні копалини: басейни, райони залягання та видобутку.
Практична робота 4.(продовження)
-          завдання №4 ст.15: заповнити групу «Рудні корисні копалини»;
-          завдання № 5 (б) ст.18: на контурну карту ст.19 нанести залізорудні басейни та райони видобутку марганцевої та нікелевої руди, титанові , ртутні руди
 
§21, робота з картою ст.112, завдання
ст.114. Проект«Особливості геологічної будови, рельєфу та мінеральних ресурсів своєї  місцевості».
26
 
Нерудні корисні копалини Мінеральні води та грязі. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів.
Практична робота 4.(закінчення) завдання № 4 ст.15, Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України;
 завдання №5 (в)  ст.18: на контурній карті ст.19 позначити родовища графіту, сірки, кам’яної і калійної солі, вапняку, користуючись картою ст.115
§22, робота з картою ст.115 Дослідження. Використання продуктів переробки корисних копалин у побуті ст. 120.
Проект«Калуш - місто екологічної небезпеки», пошук міст екологічної катастрофи після видобутку корисних копалин
27
 
Тематичне оцінювання № 2 «Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси України» ( к/р № 2).
§14-22 завдання ст.121Проект «Історія геологічних досліджень території України Г.Капустіним, В.Зуєвим, В.Вернадським,
В. Бондарчуком».
28
 
Музейний урок (Екскурсія в мінералогічний музей м. Львів вул. Грушевського 4)
Написати есе
«Що мене вразило і найбільше запам’яталось під час екскурсії?»
29
 
Підсумковий урок .
 
 

Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види