49 років1971 - 2020
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Школа : Домашні завдання 9 клас


 

Домашні завдання на I семестр
2019/2020 н.р.

Українська мова
Місяць
Перелік тем
Домашні
завдання
ВЕРЕСЕНЬ
Повторення вивченого про мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). Різновиди аудіювання: глобальне, критичне, докладне; читання (ознайомлювальне, вивчальне, переглядове). Навчальне читання мовчки
§ 2,3,4
Впр.7,13,24,29,33,
36,37,39,40,57,61
ЖОВТЕНЬ
Пряма і непряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Цитата як спосіб передачі чужої мови. Діалог. Розділові знаки при діалогах
§5,6,7,8
Впр.71,74,81,84,9
2,96,97,103
ЛИСТОПАД
 
 
ЛИСТОПАД
Складне речення і його ознаки. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Розділові знаки в складносурядному реченні
§ 9,10,11,12
Впр.108,109,114,
124,129,135,134,
138
ГРУДЕНЬ
Складнопідрядні речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. СПР з підрядними означальними та з’ясувальними.
§ 13,14,15,16
Впр.144,145,150,
163,166,172,173,
181,183
 
Українська література 
Місяць
Перелік тем
Домашні
завдання
ВЕРЕСЕНЬ
Усна народна творчість. Родинно-побутові пісні. "Цвіте терен", "Місяць на небі", "Сонце низенько", "Ой під вишнею".
Українські народні балади «Бондарівна», «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить».
Українська середньовічна література ХІ-ХV ст. Розвиток писемності після хрещення Русі-України (988р.), найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава).
Біблія як Святе Письмо і художній текст. біблійні легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея
С. 5-13, одна пісня напам'ять
 
С.14-19, аналіз балад, творча робота "Роль пісні в житті моєї нації"
С.20-22, аналіз пам'яток (реферати, презентації)
 
С.22-35, аналіз легенд
ЖОВТЕНЬ
Пам'ятки оригінальної літератури княжої Русі-України. «Повість минулих літ», "Повчання Володимира Мономаха". Києво-Печерський патерик.
"Слово о полку Ігоревім".
Українська література доби Ренесансу і Бароко.
Розвиток книгодрукування.
Перші друковані книги в Україні.
Козацькі літописи.
Григорій Сковорода. Життя і творчість. «Бджола «Всякому місту – звичай і права», «Delibertate»
 
 
С.37-46 (реферати презентації)
 
С.48-52, план твору
 
С. 54-58
 
 
С.59-64
С.65-74, аналіз байки «Бджола «Всякому місту – звичай і права» (на пам'ять)
ЛИСТОПАД
Нова українська література. Суспільно-історичні, культурні обставини. Літературний процес кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ  ст. Основні художні напрями
С.76-78
ГРУДЕНЬ
І. Котляревський. Драматург і театральний діяч.
«Енеїда». "Наталка Полтавка"
 
 
Г.Квітка-Основ'яенко. Повість "Маруся"
С.79-17, аналіз творів, образів, уривок з "Енеїди" напам'ять
С.118-122, зміст повісті, характеристика образів
 
Алгебра
Місяць
Перелік тем
Домашні завдання
                  ВЕРЕСЕНЬ
 
Тема №1. Нерівності
№ 1.9,1.12,1.14 ст.9;2.8, 2.11,
2.17 ст.15-16; 3.4,3.7,3.11
ст.21-22; 3.17,3.23,3.26 ст.23;
4.1, 4.2, 4.11 ст.29-30 ;5.6, 5.7,
5.9 ст.36 ;5.12, 5.18, 5.20 ст.37 ;
5.26, 5.28 ст.38;5.34, 5.38 ст.
39;6.2,6.6,6.15 ст.46-48;п.1,п.2,
п.3, п.4, п.5
 
  
ЖОВТЕНЬ
 
 
(продовж.)Тема №1. Нерівності
 Тема №2. Квадратична функція
№ 6.17, 6.19,6.24
ст.48-49;6.26,6.28,6.35         
ст.50-51 ; 6.39, 6.42
ст.52 ;
7.2, 7.5,7.7  ст.61-62;7.9,
7.11, 7.13 ст. 63;8.2,8.5,
8.8 ст.72- 74;8.10,8.16,
8.24, ст.74-75;9.4,9.10,
9.18 ст.82-84 п.6, п.7,
п.8,п.9
   
ЛИСТОПАД
( продовж.)
Тема №2. Квадратична функція.
 Функція , її властивості та графік.
Тема №3. Системи рівнянь з двома змінними
№ 10.4,10.7,10.11
ст.91-93;10.13,10.16,
10.22 ст.93-94;
11.3,11.7,11.9 ст.102;
11.11, 11.13, 11.19 ст.103;
12.7,12.11, 12.15 ст.122-123;
п.10,п.11, п.12
 
     
ГРУДЕНЬ
Тема №3. Системи рівнянь з двома змінними
№ 12.27, 12.30 ст. 124;13.2,
13.4,13.6 ст.131-132;13.8,
13.13,13.17 ст.132-134;13.19,
13.21 ст.134-135;п.12,п.13
 
 
Геометрія
Місяць
Перелік тем
Домашні завдання
 
ВЕРЕСЕНЬ
 
Тема №1. Координати на площині.
№1.2,1.3,1.5
ст.9;1.7,1.10,1.12
ст.10;1.16,1.18,1.20 ст.11;
8.2,8.5,8.8 ст.80-
81;8.10,8.14,8.20 ст.81;8.23,
8.25, 8.27 ст.82;9.1,9.3,9.7
ст.86-87;9.17,9.20,9.23
ст.88;п.1,п.8, п.9
 
  
ЖОВТЕНЬ
 
 
(продовж.)  Тема №1.Координати на площині.
 Тема №2.Вектори на площині           
№10.3,10.6,10.8 ст.93;11.1,
11.3,11.8 ст.97;
12.11,12.12,12.15 ст.111-
112;12.23,
12.25,12.27ст.113;13.4,13.10,
13.12,ст..125;14.18,14.19,14.2
4 ст.125- 126;15.2  15.4,15.11
ст.134-135,15.20,15.23, 
  15.25 ,
т.136;п.10,п.12,п.13,п.14,п.15
 
   
ЛИСТОПАД
(продовж.)  Тема №2. Вектори на площині.
Тема №3 Розвязування трикутників
№15.32,15.35 ст.137;16.7,
16.9,16.21, ст.147-
148;16.27,16.29,16.33 ст.149-
2.2,2.4,2.9,
ст.17;2.30,2.32,2.3,
ст.19;3.3,3.4,3.6,ст..24,п.15,
п.2,п.3,
 
     
  ГРУДЕНЬ
Тема №3.  Розв’язування трикутників.
№3.9,3.13,3.22, ст.25-
26;4.2,4.4,4.6, ст.32;4.9,4.11
ст.32;5.2,5.5,5.8,
ст.41;5.10,5.12,5.14,
ст.41;п.3, п.4, п.5,  
 
 
Фізика
Тема уроку
Дата
Д/з
Магнітне поле.
Вересень
§1
Індукція магнітного поля
§2-3
Сила Ампера
§4-5
Електромагніти та їх застосування. Електродвигуни
§6-7
Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний струм
§8
Світлові явища. Швидкість поширення світла. Сонячне та місячне затемнення
Жовтень
§8-9
Відбивання і заломлення світла. Закони відбивання і заломлення світла
§11-12
Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори
§13
Лінзи. Оптична сила лінзи. Побудова зображень лінзи. Око як оптична система
§14-16
Механічні та електромагнітні хвилі
Листопад
§17
Звукові хвилі. Інфразвук та ультразвук
§18
Електромагнітне поле. Шкала електромагнітних хвиль. Радіолокація
§19-21
Сучасна модель атома. Ядерні сили.
Грудень
§22
Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання. Природний радіоактивний фон
§23-25
Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор
§26-27


Біологія 
Дата
Тема
Домашнє завдання
1-9.09
Хімічний склад клітини
&1,2. Тести с.10
11-16.09
&3,4. Завдання 1,2 с.19
18-23.09
&5, скласти тести до теми «Білки»
25-30.09
& 7, задача с.33
02-7.10
Структура клітини
&8, самост.робота с.34-35
09.14.10
& 9,10
16-21.10
& 11,12,13
23-28.10
& 14,15. Тести с.61-62
6.-11.11
Обмін речовин
&16,17
13-18.11
& 18,19
20-25.11
Виконати завдання с.77-78, підготуватися до контрольної роботи
27.11-2.12
&20
4-9.12
Збереження та реалізація спадкової інформації
&21
11-16.12
&22
18-23.12
Виконати завдання с.89-90
 
 
Всесвітня історія 
Місяць
Зміст навчального матеріалу
Д/З
Вересень
 
ВСТУП
Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Побудова підручника. Додаткова навчальна література та електронні ресурси.
Світ наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.
Періодизація Нової історії. Загальна характеристика змін у господарюванні, політичному житті, утвердження парламентаризму, розвитку духовної сфери суспільства.
 
Вересень
 
Тема 1. ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ КІНЦЯ ХVІІІ ст. ЄВРОПА В ПЕРІОД НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН
Французьке суспільство наприкінці ХVІІІ ст. Доба Просвітництва.
Причини та початок Французької революції. Декларація прав людини і громадянина. Конституція 1791 р.
Встановлення республіки. Якобінська диктатура. Термідоріанська реакція. Франція за Директорії. Наполеон Бонапарт.
Франція в період Консульства й Імперії. Кодекси Наполеона. Війни Наполеона. Континентальна блокада. Російський похід Наполеона. Битви під Лейпцигом і Ватерлоо. «100 днів» Наполеона.
Територіальні зміни внаслідок Віденського конгресу. Утворення Священного союзу.
 
&1
 
&2
 
 
&3
 
&4
Жовтень
 
 
 
 
 
 
Листопад
 
 
 
 
 
 
Грудень
Тема 2. ЄВРОПА Й АМЕРИКА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.
Політичне становище в Європі після Віденського конгресу. Національний і революційний рухи в Європі в 20–30-х роках ХІХ ст.
Велика Британія у першій половині ХІХ ст. Перша парламентська реформа та її наслідки. Чартизм. Перехід Англії до політики вільної торгівлі.
Франція у період Реставрації. Липнева революція і Липнева монархія. Політична роздробленість Німеччини. Втрата своїх позицій Австрією й посилення Пруссії.
Суспільно-політичні течії і рухи в Росії. Повстання декабристів.
Суспільно-політична думка Європи.
«Весна народів». Революція 1848—1849 рр. у Франції. Друга Республіка. Бонапартистський переворот 1851 р. і встановлення Другої імперії.
Загальна характеристика революцій у Німеччині, Австрії, Угорщині та Італії.
Причини поразки і наслідки революцій 1848—1849 рр.
Утворення незалежних держав у Латинській Америці.
 
&5
 
 
&6
 
 
&7
 
&9
&10
&11
 
&12
&12
 
Історія України 9-й клас
Місяць
Зміст навчального матеріалу
Д/З
Вересень
ВСТУП
Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Розподіл території України між двома імперіями на Східну (Російську) і Західну (Австрійську). Україна в умовах загальноєвропейської кризи аграрно-ремісницької цивілізації. Утвердження індустріального суспільства. Українське національне відродження.
 
Вересень
Тема1.ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. ТЕОРІЯ ТА СУСПІЛЬНІ ВИКЛИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.
Від етносу до нації; від Малоросії та Галицької Русі до України. «Українське питання» — проблема панівних націй. «Український проект».
Чим поняття «українська нація» відрізняється від понять «українська народність» або «український етнос». Які характеристики їх визначають. Староукраїнство і українство Нового часу. Історична пам’ять — найсуттєвіший чинник формування національної свідомості.
Значення фольклору та етнографії в дослідженні національних ознак українців. Пошук науково-історичних підвалин української окремішності. Початок академічного (наукового) етапу українського визвольного руху.
Російська панславістська, польська федеративна і українська слов’янофільська теорії.
Шляхи мобілізації української нації в умовах модернізаційних трансформацій суспільства. Ідея соборності українських земель. Релігійно-конфесійні проблеми в національному питанні.
&1-2
Жовтень
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жовтень
Тема 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ — У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ ст.
Українські землі у складі Російської імперії: адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Національне та соціальне становище українського населення. Проникнення буржуазних рис повсякденного життя у побут мешканців міста і села. Життя великих міст.
Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії: адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Політика австрійського уряду щодо українців. Національне та соціальне становище українського населення. Зміни у побуті, стилі та традиціях життя міста і села.
Вплив міжнародних відносин на розвиток українських земель в першій третині ХІХ ст. Україна в Російсько-турецькій війні 1806—1812 рр. та Російсько-французькій війні 1812 р. Азовське козацьке військо.
Початок національного відродження. Національна ідея в суспільно-політичному русі України. «Історія русів». Українська автономістська ідея. Новгород-Сіверський гурток. Українське культурне відродження на Слобожанщині.
Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні. Пробудження національного життя. Українська національна ідея в середовищі греко-католицьких священиків. «Руська трійця».
Масонство в Україні. Україна в програмних документах декабристів. Повстання Чернігівського полку. Польське повстання 1830—1831 рр. і Україна.
 
 
&3
 
 
 
 
&4
 
 
&5
&6
&7
&8
 
Жовтень
 
 
 
 
 
 
 
Листопад
Тема 3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.
Сільське господарство.
Початок промислової революції. Формування фабрично-заводської промисловості. Міста. Розвиток внутрішньої торгівлі. Одеса. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії.
Повсякденне життя. Соціально-економічне становище українського населення під владою Австрійської та Російської імперій і соціальні рухи. Форми й характер протесту козаків, селян та військових поселенців.
Селянські виступи під проводом У.Кармелюка. «Київська козаччина» 1855 р. Селянські виступи в Галичині, Буковині, Закарпатті.
Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи й громадсько-політична діяльність братчиків. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні. П. Куліш. М. Костомаров. Риси ментальнісних установок, що відрізняли українців від сусідніх національних спільнот: поляків і росіян.
Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії. Зв’язки діячів українського руху Наддніпрянщини з лідерами чеського і південнослов’янського відродження. Утворення та діяльність Головної руської ради. Українське питання на Слов’янському з’їзді у Празі. Участь українців у виборах до австрійського парламенту.
 
 
&9
 
&10
 
&11
&12
 
 
 
&13
 
&14
&15
 
Листопад
Тема 4. КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.
Особливості розвитку культури. Капіталізація і її вплив на культуру. Освіта. Київський та Харківський університети. Гімназії. Рішельєвський та Ніжинський ліцеї. Наука. Видатні вчені.
Нова українська література і театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Т. Шевченко, І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, П. Гулак-Артемовський, Є.Гребінка.
Музика, образотворче мистецтво і архітектура в пошуках українського мистецького стилю.
Традиційно-побутова культура у селі та місті. Релігійне життя. Доля української жінки.
 
 
&15
 
&16
&17
 
&!8
Грудень
Тема 5. МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СЕРЕДИНІ — У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.
Вплив аграрної реформи уряду Франца-Йосифа 1848 р. на розвиток економіки у західноукраїнських землях. Селянська реформа 1861 р. у Наддніпрянській Україні. Зміни в сільському господарстві. Капіталізація. Ринкові відносини.
Поширення вільнонайманої праці. Розвиток промисловості. Особливості індустріалізації в Україні. Розвиток міст і сіл. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля. Українські підприємці. Родини Яхненків і Симиренків.
Реформи адміністративно - політичного управління 60—70-х років ХІХ ст. у підросійській
Україні. Зміни у соціальній структурі суспільства. Суперечливі процеси модернізації повсякденного життя. Початок трудової еміграції.
 
 
&19
 
&20
&20
 
 
&21-23
 
      Світова література 
Дата
Домашні завдання
01.09-09.09
Скласти опорну схему «Ради і жанри»
11.09-16.09
Виписати риси просвітництва. Написати біографію Дж.Свіфта
18.09.-23.09
Читати «Мандри Гуллівера» (І частина)
25.09-30.09
Біографія Й.В.Гете. Світогляд поета і вченого
02.10-07.10
Поема «Фауст». Історія написання. Композиція
09.10-14.10
Ідейний зміст поеми
16.10-21.10
Тематика лірики Й.В.Гете
23.10-28.10
Біографія Т.Шиллера. Світогляд, творче кредо
06.11-11.11
Ода «До радості». Аналіз поетичного твору. Вивчити напам’ять
13.11-18.11
Особливості романтизму. Скласти таблицю
20.11-25.11
«Книга пісень». Особливості композиції, образ ліричного героя.
27.11-02.12
Вивчити напам’ять «Не знаю, що стало зі мною»
04.12-09.12
Дж.Байрон. Життєвий і творчий шлях
11.12-16.12
Аналіз лірики поета, особливості ліричного героя
18.12-23.12
Поема «Мазепа». Образ Мазепи
 
Англійська мова 
Дата
Тема
 
Домашнє завдання
Вересень
Харчування        Unit 5
                           StayWell     
10 реч. з новою лексикою
 
 Описувати спосіб життя.
Розповідь "Іжа спортсмена"
Їжа, напої, закуски
рp 40-41
Традиційні страви світу
Індивідуальні завдання
Real Time
pp 42-43
Відео (DVD) - епізод 3
рр. 44-45
 
Самостійна робота
повторити
Людина і      суспільство
Unit 6
The Rules
pp 44-45
рр. 46-47
 
Стосунки між людьми
Мій друг-твір
Взаємостосунки між дітьми та батьками, обов’язки
Розповідь про обов’язки у родині
48-49
Правова лексика
Рр. 50-51
Повторення
Active Study 3
Pp 50-51
Exam Trainer 3
р.52-53 Exam Trainer 3
р.52-53
Language and Skills Test 3
(Test Book,
TR-Test
Self-assess
menttest 3.
р54-55
Повторення , Підготовка до тематичної контрольної роботи №1
Повтор.
Тематична контрольна робота
Test 1
жовтень
Дозвілля і Спорт.
Unit 7
Time Out.
Pp 52-53
рр. 56-57
Види діяльності та відпочинку
Діалог
Подорожування.
10 речень з модальними дієсловами
листопад
Екстремальні види спорту
Твір. Найекстремальніший спорт
Вдосконалення граматичних навиків
рр. 60-61
Відео (DVD) - епізод 4
рр. 62-63
Real Time
pp 58-59
Особистий лист , листівка
Самостійна робота
Повторити
Unit 8
Just Do It!
pp 60-61
рр. 64-65
Спорт та фізична культура в Україні та в інших країнах
Інд завд
 
Спорт та знаряддя
66-67
Вдосконалення граматичних навиків
Інд зав
Спортивні події.
рр. 68-69
Active Study 4
Pp 66-67
Exam Trainer
4
Language and Skills Test 4
(Test Book,
TR-Test Master.
Self –assessment test 4
pp 72-73
 
Exam test 2
Pp 112-113 WB
повторити
Тематична контрольна робота
Тест2
Наука і технічний прогрес.
Unit 9
Cool Tech
. 68-69
Технічна термінологія.
Інструкції.
70-71
Читання – знаходження необхідної інформації
72-73
 
Грудень
Граматичні вправи
74-75
Умови життя.
Інд.завдання
Соцмережі
Життя без інтернету. Твір - роздум
Комп’ютерне обладнання
рр. 78-79
Вимова чисел
Практика ведення дискусії
Лист -скарга
Написати лист
Відео (DVD) - епізод 5.
Обговорення фільму
Real Time
pp 74-75
Індивідуальні завд
Вдосконалення навичок письма
Інд зав
Вдосконалення навичок Аудіювання
Інд завд
Розвиток мовленнєвих навиків
Опис сюжету фільму
Тематична
Контрольна робота 3
Тест3
Підготовка до 4х видів контролю
повтор
Контроль письма
 
Контроль читання
 
Контроль говоріння
 
Контроль аудіювання
 
Узагальнення матеріалу
 

Інформатика
№ 
Зміст навчального матеріалу
Дата
Д/з
1
Інформатика та інформаційні технології. Інформаційні системи. Інтелектуальна власність та авторське право.
Вересень
§1.1-1.2
2
Апаратне та програмне забезпечення мереж. Адресація в мережах.
§2.1
3
Структура Інтернету. Передавання даних в мережі Інтернет. Сучасні сервіси Інтернету. Інструменти пошуку в Інтернеті.
§2.2-2.4
4
Основи захисту даних у комп’ютерних системах. Безпека в Інтернеті. Безпечне зберігання даних.
§4.1-4.2
5
Етапи розробки презентації. Елементи дизайну презентації. Використання схем і діаграм у презентаціях. Гіперпосилання та кнопки дій у презентаціях. 
Жовтень
§3.1-3.3
6
Додавання відео- та аудіоданих у презентацію. Елементи анімації у презентаціях.  Управління показом презентацій. Друкування презентації.
§3.4-3.6
7
Поняття комп’ютерної моделі. Види комп’ютерних моделей. Етапи комп’ютерного моделювання.
§5.1
8
Поняття карти знань. Середовище редактора карт знань. Створення карти знань. Редагування та форматування вузлів.  Збереження, відкривання та закривання карти знань. Редагування карти знань. Керування показом
§5.2
9
Поняття табличної величини. Елемент керування. Багаторядкове текстове поле.
Листопад
§6.1
10
Алгоритм опрацювання табличних величин. Відображення даних у табличній формі.
§6.2
11
Обчислення суми значень і кількості елементів табличної величини.
конспект
13
Найбільший і найменший елементи табличної величини.
Грудень
конспект
14
Візуалізація елементів табличної величини за допомогою прямокутників
§6.3
15
Візуалізація елементів табличної величини за допомогою інших примітивів. Опрацювання табличних величин
§6.3,
конспект
 
 
Правознавство
Місяць
Тема уроку
Домашнє завдання
Вересень
·         Вступ                                                                
Розділ 1.
Правила і закони у суспільстві та твоєму житті.
·         Що таке правила і як вони виникають.
·         Що таке право. Норми права та галузі права.
·         Що таке закон. Підзаконні акти та їх значення
·         Що таке конституція.
·         Яка поведінка є правомірною? Що таке правопорушення та юридична відповідальність?
Узагальнення. Тематична атестація.
Розділ 2.
Ти -людина, громадянин, значить маєш права.
  • Що таке права і свободи людини. Загальна декларація прав людини. Види прав і свобод людини.
1
 
 
2
3
4
 
 
 
5
 
6
 
1-6
 
Жовтень
  • Що означає бути громадянином держави. Способи набуття та припинення громадянства.
  • Конституційні права та свободи людини та громадянина.
  • Як громадяни беруть участь ужитті держави. Що таке самоврядування.
7
Листопад-грудень
  • Право на освіту в Україні.
 
Узагальнення. Тематична атестація.
Розділ 3.
Ти і цивільно-правові відносини.
  • Що таке право власності. Якими правами наділені неповнолітні власники.
  • Які договори є цивільно-правовими. Які договори можуть укладати неповнолітні.
  • Як захистити особисті немайнові та майнові права. Що таке цивільно-правова відповідальність.
  • Хто такі споживачі , продавці, виробники, виконавці.
8
 
 
9
 
 
 
10
11
 
 
6-11
 

Хімія 
Місяць
Тема
Домашнє завдання
Вересень
 Поняття про дисперсні системи,колоїдні розчини.
§ 4 зош,17-18
Вода як розчинник.
§ 5,6 зош,21-22
Розчинність,її залежність від різних факторів.
§ 7,8 зош,25
Масова частка розчиненої речовини.
зош,28-31
Практична робота №1
зош,33
Жовтень
Електролітична дисоціація Електроліти й неелектроліти.
§ 9 зош,36
Електролітична дисоціація основ,кислот,солей у воді.
§ 10 зош,39-40
Ступінь дисоціації.
§ 11 зош42
Реакції обміну між розчинами електролітів.
§ 12 зош49-50
Іонні  рівняння.
§ 12 впр. 4, 5 ст.  78
Листопад
Класифікація хімічних реакцій.
§14 зош52-53
Оборотні і необоротні реакції. Хімічна рівновага.
§18 зош85-86
Окисно-відновні рівняння реакції,їх значення.
§15 зош68
Процеси окислення і відновлення. Окисники і відновники Складання найпростіших окисно-відновних реакцій.
§15зош.71,75
Грудень
Тепловий ефект реакції. Екзотеричні і ендотеричні реакції.
§16 зош78-79
Термохімічні рівняння
§16 зош82-83
Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості від різних чинників
§17зош.86-87
Хімічні реакції
Ст.121-124 

Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види